زندگینامه شاعره رحیم جان

زندگینامه شاعره رحیم جان «شاعره رحیم جان» شاعر و ترانه سرای تاجیکی است که در تاجیکستان و میان پارسی زبانان زنی پر آوازه است. او…

ادامه مطلب

تا کنون افسانه بودم

تا کنون افسانه بودم جاده‌ها بودند بی رنگ، امشبم پدرود آمد، شیشه‌ها در سایة سنگ. هیچ چشمی نیست گویا پشت این دروازة تنگ. میل درک…

ادامه مطلب

دستِ شفقت بسرم نِه، که سری تاقه شدم

دستِ شفقت بسرم نِه، که سری تاقه شدم خواب این فاجعه را چند شبی دیده بودم خواب دیدم دهنم را اثرِی دندان نیست بی کسی…

ادامه مطلب

همه چه نیک عیان است، چه حاجت به بیان؟

همه چه نیک عیان است، چه حاجت به بیان؟ که مرا می‌کشد و می‌کشد این درد نهان. خبر از ما نبری، مردم از این ره‌نگری،…

ادامه مطلب

برفتی، از همه بالا نشستی

برفتی، از همه بالا نشستی به پیش این و آن بیجا نشستی مکن تو همنشینی با حسودان ببین، با که همین حالا نشستی Бирафтӣ, аз…

ادامه مطلب

Имшаб бо Худо мулоқот дорам

Имшаб бо Худо мулоқот дорам Диламро ҳам таҳорат медиҳам. Пеши Ӯ бояд отифа рафт ва олуфта низ. Дерест дарашро мекуфтам, Имшаб бо Худо мулоқот дорам!…

ادامه مطلب

Ману ту боз ба ҳам омадаем

Ману ту боз ба ҳам омадаем Ба фиреби дили девонаи худ. Ба алам боз бигўем ба ҳам, Зи дурўғи худу афсонаи худ. На ту бар…

ادامه مطلب

Ҳаво олудаи гарди Бадахшон

Ҳаво олудаи гарди Бадахшон Дилам мегиряд аз дарди Бадахшон. Равам эй кош сӯйи “Гармчашма” Бинӯшам чашмаи сарди Бадахшон. Тамошои азои ту биёям, Бигирям бо зану…

ادامه مطلب

مُردم، امشب

مُردم، امشب من برای اوّلین و آخرین بار مُردم. عشق مرد “ناشناس” داس اجل؟ این چه مرگ بی‌محل؟ این چه ساده رفتن و احساس باطل؟…

ادامه مطلب

در سمرقندم، هوایم بهتر است

در سمرقندم، هوایم بهتر است سر حسابم، محتوایم بهتر است. هر کجا آواز من آوازه است، اندر این جا می‌سرایم، بهتر است. نعمتِ دنیا به…

ادامه مطلب

از درد ناگهان، خوابم نمی‌برد

از درد ناگهان، خوابم نمی‌برد و از گریه‌ی نهان، خوابم نمی‌برد خوابم نمی‌برد، از سوز میهنم تلواسه‌ای به جان، خوابم نمی‌برد در خاک میهنم، از…

ادامه مطلب

Дар рӯзи азо, лаҳзаи безорӣ зи олам,

Дар рӯзи азо, лаҳзаи безорӣ зи олам, Ку дӯст, туро сила кунад, дарк намояд. Рӯзона агар соя зи пушти ту ҷудо нест, Дар тирашабӣ соя…

ادامه مطلب

Эй ҷон, ту сарнавишти маро иқтибос кун,

Эй ҷон, ту сарнавишти маро иқтибос кун, Бар дигарону бо дигар касон қиёс кун. Гар қомати чу сарви ман ин гуна бад расид, Рухсат, бигир…

ادامه مطلب

برای آنکه بویت را نشویم

برای آنکه بویت را نشویم نمیشویم تمام پیکرم را ز دست و گردنم بوی تو آید نمیشویم دگر موی سرم را برای آنکه ماند از…

ادامه مطلب

دیگر ز بحر شراب و کباب می‌گذرم،

دیگر ز بحر شراب و کباب می‌گذرم، ز نغمه‌های زمان شباب می‌گذرم. تو را که یافته‌ام چینه دل، عزیز دلم، ز بحر کافتن و انتخاب…

ادامه مطلب

نقطه

نقطه خیابانگرد تنها بر خیالم از چه می‌آیی؟ همین حالا که از دنیا ملالم، از چه می‌آیی؟ سزای حالت هردم پریشانم، که بی‌حالیست، به معراج…

ادامه مطلب

Дастҳоям буйи хун дорад

Дастҳоям буйи хун дорад Диламро кандаам бо нохуни нафрат. Аз уву ишқу мастиш. Мисоли бут варо дигар намесозам парастиш! Нигоҳам-яхмазори сарди беҳосил , Даруни сина…

ادامه مطلب

Шабу балкони хона, шир-шири борону релаксам

Шабу балкони хона, шир-шири борону релаксам Намегирад ягон аккос ин ҳолат ягон аксам. Магар селфӣ? Аз ин якдастагӣ кайҳост безорам, Ки ман ҳам одамам охир,…

ادامه مطلب

بروم ؟ يا كه بمانم ؟

بروم ؟ يا كه بمانم ؟ اين سئوال سخت گران است دل سپردن! يا بكندن از خود و از دگران است! کم شده در سایه‌هایم…

ادامه مطلب

شقایقهای هالندی

شقایقهای هالندی نمی‌فهمم چرا آخر ، به حال بنده میخندی. بیا ، برچین تو از لبهام، شقایقهای هالندی. بیا، با هم بیامیزیم، و خاک غصّه…

ادامه مطلب

نوشباد

نوشباد ******************* برای شب، همین یک شب که ساغر از وفا با شیوة مستانه می‌خواند سرود آشنایی را به گش جان مشتاقان. و این ساغر…

ادامه مطلب

Дастҳоям буйи хун дорад…

Дастҳоям буйи хун дорад… Диламро кандаам бо нохуни нафрат. Аз уву ишқу мастиш. Мисоли бут варо дигар намесозам парастиш! Нигоҳам-яхмазори сарди беҳосил , Даруни сина…

ادامه مطلب

ای جان تو سر نوشت مرا اقتباس کن

ای جان تو سر نوشت مرا اقتباس کن ببا خوب و خوب و خوب ترینها قیاس کن گر قامت چو سرو من اینگونه بد رسید…

ادامه مطلب

بعد ازان شب، که نمودم در دلِ تنگِ تو خواب

بعد ازان شب، که نمودم در دلِ تنگِ تو خواب باش با من، شوره‌زارم را بده سد چشمه‌آب آمدم ، در بسته‌ام بر روی سدها…

ادامه مطلب

عمریست، که در تابه و در تاب تو ام

عمریست، که در تابه و در تاب تو ام در بحر کس‌ و قطره مرداب تو ام صحرائی و بی درگه تو هر جائی، بی…

ادامه مطلب

هوای تازه را خدا داده

هوای تازه را خدا داده جمع آزاده را خدا داده. نیست حاجت گهی شکایت را، رزق ناداده را خدا داده. مست از باده‌ی همین حالا،…

ادامه مطلب

Дунё дигар чу пор намемонад,

Дунё дигар чу пор намемонад, Як одами ҳушёр намемонад. Беҳолу гарангу ҳамагӣ бемор, Ғам сония бекор намемонад. Sh.R. دنیا دیگر چو پار نمی‌ماند، یک آدمی…

ادامه مطلب

اي بـــــــرادر از دهـــانت بوي بدي از شراب

اي بـــــــرادر از دهـــانت بوي بدي از شراب تا هنـــــــوز مي آيد آخــــر لاف دينداري مکن در نهاد ات ديو پستي  کشتـــــــه رحم و آشتي…

ادامه مطلب

پدرم پُشت شیشهٔ غفلت

پدرم پُشت شیشهٔ غفلت مادر اندر اسارت پدر است. هر چه او گفت قانون است، قانون، مادرم نا بینا و گُنگ و کر است پدرم…

ادامه مطلب

کودک همسایه می‌گِرید، مرا خواب از کجا

کودک همسایه می‌گِرید، مرا خواب از کجا خانه همسایه آمد اشک سیلاب از کجا؟ زوزه‌ی سگهای کوچه فال ما بگشاده بود، خانه همسایه می‌سوزد، نگو…

ادامه مطلب

واحسرتا

واحسرتا سیاره میگرید، میمیرد بیا پیش خدا زانو زنیم پوزش بخواهیم کین بلا گسترده شد گسترده میگردد هوا آلوده ی مرگ است عالم مرده میگردد…

ادامه مطلب

Ду девона

Ду девона ——– Ниёзе бениёзи ҳарфи хоҳиш, Ту бо пойи пиёда, ман саворам. Ба зери барф, бо армони дидор, Ман оре, як зани шабзиндадорам. На…

ادامه مطلب

از این راه خاطره ناخوب دارم

از این راه خاطره ناخوب دارم ترا این جاده از من می‌رباید. همیشه می‌رود ، من گریه دارم: «نمی‌ایی، نمی‌ایی تو، شاید» «نمی‌ایی، نمی‌ایی تو…

ادامه مطلب

تا کنون افسانه بودم،

تا کنون افسانه بودم، جاده‌ها بودند بی رنگ، امشبم پدرود آمد، شیشه‌ها در سایة سنگ. هیچ چشمی نیست گویا پشت این دروازة تنگ. میل درک…

ادامه مطلب

گمان دارم، که تو در من پدیدی

گمان دارم، که تو در من پدیدی مگر همچون منی دیگر ندیدی؟! سدایم را میان پردهایی، شنیدی ، عاقبت، آری شنیدی. به امداد من رهریز…

ادامه مطلب

یک‌بار دیگر آ، که من این‌بار بمیرم

یک‌بار دیگر آ، که من این‌بار بمیرم رفتی و ز بعد تو چه بسیار بمیرم باز-آ و مرا تکیه به دیوار دلت نِه، مثل تو…

ادامه مطلب

Маро андар дили шаб, дар дили ин бистари танхо

Маро андар дили шаб, дар дили ин бистари танхо Чи гуна мегузори, мерави, бе хеч фикри пас? Чи тавр осон месузи ба оташ, оташи хичрон…

ادامه مطلب

ﺍﺳﻴﺮ ﻓﻨﺪ

ﺍﺳﻴﺮ ﻓﻨﺪ ﺍﻱ ﺻﺒﺢ ﻃﻠﻮﻉ ﺁﻓﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺸﺐ ﺁﻥ ﻣﺸﻌﻠﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺷﺒﻢ ﻣﺮﺩ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭﺩﻡ ﺍﻣﺸﺐ ﺩﺭ ﻇﻠﻤﺖ ﻳﻚ…

ادامه مطلب

پارادکس

پارادکس من و تو باز به هم آمده‌ایم، به فریب دل دیوانة خود. به الم باز بگوییم به هم، ز دروغ خود و افسانة خود….

ادامه مطلب

گمان دارم، که تو در من پدیدی ،

گمان دارم، که تو در من پدیدی ، مگر همچون منی دیگر ندیدی؟! سدایم را میان پردهایی، شنیدی ، عاقبت، آری شنیدی. به امداد من…

ادامه مطلب

Ичозат аз Худо, ки дуст доштанро,

Ичозат аз Худо, ки дуст доштанро, Бароят дар гили дил як нихоли мехр коштанро Барои хачри ту бехуда сухтанро Ба руи чодаи ту рафта, чашми…

ادامه مطلب

اسير فند

اسير فند اي صبح طلوع آفتابي من منتظر تو بودم امشب آن مشعله در دل شبم مرد تا صبح ميان دودم امشب در ظلمت يك…

ادامه مطلب

ترسم که تنهایی مرا

ترسم که تنهایی مرا دیوانه ی دنیا کند ترسم که تنهایی مرا تنها ترین تن ها کند ترسم که تنهایی مرا با درد می سازد…

ادامه مطلب

گویید به نوروز که امسال نیاید

گویید به نوروز که امسال نیاید برعالم آلوده عجل، در نگشاید. بلبل نسراید، اگر نیست نقابش، تا چهچهه ی رقص بلا را نسراید… ش.ر Гӯед…

ادامه مطلب

Ман аз рох хотира нохуб дорам,

Ман аз рох хотира нохуб дорам, Туро ин чода аз ман мерабояд . Хамеша мерави ,ман гиря дорам Намеойи, намеойи ту шояд. Намеойи ту шояд…

ادامه مطلب

آه از خوشبختی میمیرم

آه از خوشبختی میمیرم این زمان اینجا که همراهی این دقیقه با همه سازش قاتل هجر و همه آهی آه از خوشبختی میمیرم از همین…

ادامه مطلب

تو در آتش بسوزی، شعر طوفان می‌کند، می‌دانی، همسایه؟

تو در آتش بسوزی، شعر طوفان می‌کند، می‌دانی، همسایه؟ دوایی کو ، که درد سینه درمان می‌کند، می‌دانی همسایه؟ چنان افسرده حالم، گل به گلدان…

ادامه مطلب

مرا کنون بشناس

مرا کنون بشناس نشکستنی هستم شکایت از ما نیست لب را فرو بستم دیوار سنگینی آ وه چه ننگینی نوشیده ام زهری گفتم : چه…

ادامه مطلب

Ба оҳанги сафар мерақсам ин соат

Ба оҳанги сафар мерақсам ин соат Ту медонӣ чи оҳангест ин оҳанг? Ман инҷо мисли як хунёгаре ғамгин Ки дар чашмам тамоми шаҳр беранг Шабеҳи…

ادامه مطلب

Ҳамин ҳоло, сари намози истихора дуо кардам

Ҳамин ҳоло, сари намози истихора дуо кардам Эй Худованди тамоми коинот, Эй Худованди ҳаёт. Эй Худованди замину осмон, Эй Худои меҳрубон! Эй Худованде, ки аз…

ادامه مطلب