زندگینامه شاعره رحیم جان

زندگینامه شاعره رحیم جان
«شاعره رحیم جان» شاعر و ترانه سرای تاجیکی است که در تاجیکستان و میان پارسی زبانان زنی پر آوازه است. او یک روز بهاری در سال 1977 (1355)، در خانواده‌ای کارگر و متوسط در شهر وحدت به دنیا آمد. خانواده‌ اش بدون اینکه ‌از‌ آینده او خبر داشته باشند نام این نوزاد را «شاعره » گذاشتند. گویی تقدیری نانوشته رقم خورده بود تا از میان سه دختر و چهار پسر خانواده تنها او با کلمات و آواز زندگی کند. مادر او زنی فرهنگی و معلم مدرسه بود. در خاطرات کودکی «شاعره»، مادرش همیشه کتاب می‌خواند. پدرش کارگر ساده‌ای بود و از اینکه دخترش شعر می‌گفت زیاد راضی به نظر نمی‌رسید. اما «شاعره» حمایت‌ های مادرش را داشت. در سال 2003 بود که اولین مجموعه‌اش با نام «نخستین نامه‌ های درد» منتشر شد و بانی انتشار این کتاب کسی نبود جز مادرش. مادر تمامی شعرهای شاعره را جمع کرده و به‌ صورت پنهانی پیش ادیبان و منتقدان زیادی می‌برد و به‌صورت مخفی آماده چاپ می‌کند. «شاعره» وقتی کتاب را آماده چاپ می‌بیند اشک شوق می‌ریزد و به مادرش می‌گوید که این شعرها تنها کلماتی هستند که درون طوفانی مرا نشان می‌دهند و برای کاهش درد درونم است که می‌سرایم؛ اما وقتی مادر می‌گوید که آرزو دارد مجموعه اشعار «شاعره» را در دست بگیرد، او تنها از مادرش می‌خواهد که برای بازبینی و انتخاب نام به او کمی فرصت دهد. اما داستان شعر گفتن او داستانی متفاوت است و به دوران کودکی‌اش برمی‌گردد.

اشعار بانو شاعره رحیم جان

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *