Чу Булбули Саҳарӣ Баргирифт Навбати Бом,

Чу булбули саҳарӣ баргирифт навбати бом, Зи тавбахонаи танҳоӣ омадам бар бом. Нигоҳ мекунам аз пеш рояти хуршед, Ки мебарад ба уфуқ парчами сипоҳи зулом….

ادامه مطلب

Як Рӯз Ба Шайдоӣ Дар Зулфи Ту Овезам,

Як рӯз ба шайдоӣ дар зулфи ту овезам, 3-он ду лаби ширинат сад шӯр барангезам! Гар қасди ҷафо дорӣ, инак ману инак сар, В-ар роҳи…

ادامه مطلب

Гувоҳе Амин Аст Бар Дарди Ман

Гувоҳе амин аст бар дарди ман Сиришки равон бар рухи зарди ман. Бубахшой бар нолаи андалеб, Ало, эй гули нозпарварди ман! Ки гар ҳам бад-ин…

ادامه مطلب

Ин Ки Ту Дорӣ, Қиёмат Аст, На Қомат!

Ин ки ту дорӣ, қиёмат аст, на қомат! В-он на табассум, ки мӯъҷиз асту каромат! Ҳар ки тамошои рӯи чун қамарат кард, Сина сипар кард…

ادامه مطلب

Моро Биҳишт Сӯҳбати Ёрони Ҳамдам Аст

Моро биҳишт сӯҳбати ёрони ҳамдам аст Дидори ёри номутаносиб ҷаҳаннам аст! Ҳар дам, ки дар ҳузури азизе бар сар барӣ, Дарёб, к-аз ҳаёти ҷаҳон ҳосил…

ادامه مطلب

Субҳе Муборак Аст Назар Бар Ҷамолп Дӯст,

Субҳе муборак аст назар бар ҷамолп дӯст, Бар хӯрдан аз дарахтн умеди висолн дӯст. Бахтам нахуфта буд, ки аз хоби бомдод, Бархостам ба толеи фархундафоли…

ادامه مطلب

Ҷазои Он, Ки Нагуфтем Шукри Рӯзи Висол,

Ҷазои он, ки нагуфтем шукри рӯзи висол, Шаби фироқ нахуфтем лоҷарам зи хаёл. Бидор як нафас, эй қоид ин зимоми ҷамал, Ки дида сер намегардад…

ادامه مطلب

Шаби Дароз Ба Уммеди Субҳ Бедорам,

Шаби дароз ба уммеди субҳ бедорам, Магар, ки бӯи ту орад насими асҳорам. Анаб, ки бехи муҳаббат намедиҳад боре, Ки бар вай ин ҳама борони…

ادامه مطلب

Агар Дастам Диҳад Рӯзе, Ки Инсоф Аз Ту Бистонам,

Агар дастам диҳад рӯзе, ки инсоф аз ту бистонам, Қазои аҳди мозиро шабе дасте барафшонам. Чунинат дӯст медорам, ки гар рузе фироқ афтад, Ту сабр…

ادامه مطلب

Ғуломи Он Сабукрӯхам, Ки Бо Ман Сар Гарон Дорад,

Ғуломи он сабукрӯхам, ки бо ман сар гарон дорад, Ҷавобаш талх пиндорй, шакар зери забон дорад. Маро гар дӯстӣ бо ӯ ба дӯзах мебарад, шояд,…

ادامه مطلب

Ин Чӣ Рафтор Асг, К-Ороми Дил Аз Ман Мебарӣ

Ин чӣ рафтор асг, к-ороми дил аз ман мебарӣ Хушам аз сар мерабоӣ, аклам аз тан мебарн! Боғу лоласгон чӣ бошад? Осшне барфишон! Боғбонро гӯ:…

ادامه مطلب

Моҳрӯё, Рӯи Хуб Аз Ман Матоб!

Моҳрӯё, рӯи хуб аз ман матоб! Бехато куштан чӣ мебинӣ савоб? Дӯш дар хобам дар оғӯш омадӣ В-ин напиндорам, ки бинам ҷуз ба хоб. Аз…

ادامه مطلب

Ту Аз Ҳар Дар, Ки Боз Оӣ, Бад-Ин Хубиву Зебоӣ,

Ту аз ҳар дар, ки боз оӣ, бад-ин хубиву зебоӣ, Даре бошад, ки аз раҳмат ба рӯи халқ бикшоӣ. Маломатгӯи беҳосил турунҷ аз даст нашносад,…

ادامه مطلب

Ҳафтае Меравад Аз Умру Ба Даҳ Рӯз Кашид,

Ҳафтае меравад аз умру ба даҳ рӯз кашид, К-аз гулистони ҷафо бӯи вафое нарасид. Он ки барганггу ҷафо карду ба ҳеҷам бифрӯхт, Ба ҳама оламаш…

ادامه مطلب

Чӣ Хуш Бувад Ду Дилороми Даст Дар Гардан,

Чӣ хуш бувад ду дилороми даст дар гардан, Ба ҳам нишастану халвои оштй хӯрдан! Ба рӯзгори азизон, ки рӯзгори азиз Дареғ бошад бе дӯстон ба…

ادامه مطلب

3-Андоза Берун Ташнаам, Соқӣ, Биёр Он Обро!

3-андоза берун ташнаам, соқӣ, биёр он обро! Аввал маро сероб кун, он гаҳ бидеҳ асҳобро! Ман низ чашм аз хоби хуш барменакардам пеш аз ин,…

ادامه مطلب

Гуфтамаш Сер Бубинам, Магар Аз Дил Биравад,

Гуфтамаш сер бубинам, магар аз дил биравад, Он чунон ҷой гирифтаст, ки мушкил биравад! Диле аз санг бибояд ба сари роҳи видоъ, То таҳаммул кунад…

ادامه مطلب

Ин Туӣ Ё Сарви Бустонӣ Ба Рафтор Омадаст

Ин туӣ ё сарви бустонӣ ба рафтор омадаст Ё малак бар сурати мардум ба гулзор омадаст? Уд месӯзанд ё гул медамад дар бӯстон? Дӯстон, ё…

ادامه مطلب

Муборактар Шабу Хуррамтарин Рӯз,

Муборактар шабу хуррамтарин рӯз, Ба истиқболам омад бахти фирӯз! Дуҳулзан гӯ: ду навбат зан башорат, Ки дӯшам қадр буд, имрӯз – Наврӯз! Маҳ аст он…

ادامه مطلب

Тани Одамӣ Шариф Аст Ба Ҷони Одамият,

Тани одамӣ шариф аст ба ҷони одамият, На ҳамин либоси зебост нишони одамият! Агар одамӣ ба чашм асту даҳону гӯшу бинӣ, Чӣ миёни нақши девору…

ادامه مطلب

Ҳаргиз Ҳасад Набурдам Бар Мансабсю Моле,

Ҳаргиз ҳасад набурдам бар мансабсю моле, Илло бар он ки дорад бо дилбаре висоле. Донӣ, кадом давлат дар васф менаёяд? Чашме, ки боз бошад ҳар…

ادامه مطلب

Чӣ Рӯяст Он Ки Дидораш Бибурд Аз Ман Шикебоӣ,

Чӣ рӯяст он ки дидораш бибурд аз ман шикебоӣ, Гувоҳӣ медиҳад сурат бар ахлоқаш ба зебоӣ. Нигорино, ба ҳар тундӣ, ки мехоҳӣ ҷавобам деҳ, Агар…

ادامه مطلب

Агар Ту Форигӣ Аз Ҳоли Дӯстон, Ёро!

Агар ту форигӣ аз ҳоли дӯстон, ёро! Фароғат аз ту муяссар намешавад моро! Туро дар ойина дидан ҷамоли талъати хеш Баён кунад, ки чӣ будаст…

ادامه مطلب

Дарияае Зи Биҳииггаш Ба Рӯй Бигшоӣ,

Дарияае зи биҳииггаш ба рӯй бигшоӣ, Ки бомдоди пагоҳаш ту рӯй бинмоӣ. Ҷаҳон шаб асту ту хуршеди оламороӣ, Сабоҳи муқбил он, к-аз дараш ту боз…

ادامه مطلب

Ишқбозӣ На Ман, Охир, Ба Ҷаҳон Овардам,

Ишқбозӣ на ман, охир, ба ҷаҳон овардам, Ё гуноҳест, ки аввал мани мискин кардам. Ту ки аз сурати ҳоли дили ман бехабарӣ, Ғами дил бо…

ادامه مطلب

Мутаносибанду Мавзун Ҳаракоти Дилфиребат,

Мутаносибанду мавзун ҳаракоти дилфиребат, Мутаваҷҷеҳ аст бо мо суханони беҳисебат. Чу наметавон сабурӣ, ситамат кашам зарурӣ, Магар одамӣ набошад, ки биранҷад аз итебат! Агарам ту…

ادامه مطلب

Ту Бо Ин Лутфи Табъу Дилрабоӣ,

Ту бо ин лутфи табъу дилрабоӣ, Чунин сангиндилу саркаш чароӣ. Ба як бор аз ҷаҳон дил дар ту бастам, Надонистам, ки паймонам напоӣ. Шаби торик…

ادامه مطلب

Чӣ Ҷурм Рафт, Ки Бо Мо Сухан Намегӯӣ

Чӣ ҷурм рафт, ки бо мо сухан намегӯӣ Ҷиноят аз тарафи мост, ё ту бадхӯӣ? Ту аз набот гарав бурдаӣ ба ширинӣ, Ба иттифоқ, валекин…

ادامه مطلب

Аз Дасти Дӯст Ҳар Чӣ Ситонӣ Шакар Бувад,

Аз дасти дӯст ҳар чӣ ситонӣ шакар бувад, В-аз дасти ғайри дӯст табарзад табар бувад! Душман гар остини гул афшонадат ба рӯй, Аз тири чарху…

ادامه مطلب

Дар Васф Наёяд, Ки Чӣ Ширин Даҳан Аст Он!

Дар васф наёяд, ки чӣ ширин даҳан аст он! Ин аст, ки дур аз лабу дандони ман аст он . Ораз натавон гуфт, ки рӯи…

ادامه مطلب

Имшаб Сабуктар Мезананд Ин Табли Беҳангомро,

Имшаб сабуктар мезананд ин табли беҳангомро, Ё вақти бедорӣ ғалат будаст мурги бомро. Як лаҳза буд ин ё шабе, к-аз умри мо тороҷ шуд? Мо…

ادامه مطلب

Мо Дар Ин Шаҳр Ғарибему Дар Ин Мулк Фақир,

Мо дар ин шаҳр ғарибему дар ин мулк фақир, Ба каманди ту гирифтору ба доми ту асир. Дари офоқ кушодаст, валеккн бастаст Аз сари зулфи…

ادامه مطلب

Сарви Баланд Бин, Ки Чӣ Рафтор Мекунад

Сарви баланд бин, ки чӣ рафтор мекунад Шӯхи шакардаҳан, ки чӣ гуфтор мекунад? Девона мекунад дили соҳибтамизро, Ҳар гаҳ, ки илтифот паривор мекунад. Он чашми…

ادامه مطلب

Эй Боди Бомдодӣ, Хуш Меравӣ Ба Шодӣ,

Эй боди бомдодӣ, хуш меравӣ ба шодӣ, Пайванди рӯҳ кардӣ, пайғоми дӯст додӣ. Бар бӯстон гузаштӣ ё дар биҳишт будӣ? Шод омадию хуррам, фархунда бахт…

ادامه مطلب

Аз Ту Бо Маслиҳати Хеш Намепардозам,

Аз ту бо маслиҳати хеш намепардозам, Ҳамчу парвона, ки месӯзаму дар парвозам. Гар тавонӣ, ки ба хубй дилам имрӯз биҷӯӣ, В-арна бисёр бичӯию наёбӣ бозам….

ادامه مطلب

Дидор Менамоию Парҳез Мекунӣ,

Дидор менамоию парҳез мекунӣ, Бозори хешу оташи мо тез мекунӣ! Гар хуни дил хӯрӣ, фараҳафзоӣ мехӯрӣ, В-ар қасди ҷон кунй, тарабангез мекунй! Бар талхайшии ман…

ادامه مطلب

Корвон Мераваду Бори Сафар Мебанданд,

Корвон мераваду бори сафар мебанданд, То дигар бор кӣ бинад, ки ба мо пайванданд? Хайлтошони ҷафокору муҳиббони малул, Хаймаро ҳамчу дил аз сӯҳбати мо баркандаид….

ادامه مطلب

На Нандон Орзумандам, Ки Васфаш Дар Баён Ояд,

На нандон орзумандам, ки васфаш дар баён ояд, В-агар сад нома бинвисам ҳикоят беш аз он ояд. Маро ту ҷони ширинй, ба талхй рафта аз…

ادامه مطلب

Ту, Паризода, Надонам Зи Куҷо Меой,

Ту, паризода, надонам зи куҷо меой, К-одамизода набошад ба чунин зебоӣ. Рост хоҳӣ, на ҳалолат, ки пинҳон доранд, Мисли ин рӯю нашояд, ки ба кас…

ادامه مطلب

Шаби Ошиқони Бедил Чӣ Шаби Дароз Бошад

Шаби ошиқони бедил чӣ шаби дароз бошад Ту биё, к-аз аввали шаб дари субҳ боз бошад! Аҷаб аст агар тавонам, ки сафар кунам зи дастат,…

ادامه مطلب

Биё, Ки Навбати Сулҳ Асту Дӯстию Иноят,

Биё, ки навбати сулҳ асту дӯстию иноят, Ба шарти он ки нагӯем аз он чи рафт ҳикоят. Бар ин яке шуда будам, ки гирди ишқ…

ادامه مطلب

Дилам То Ишқбоз Омад, Дар Ӯ Ҷуз Ғам Намебинам,

Дилам то ишқбоз омад, дар ӯ ҷуз ғам намебинам, Дили беғам куҷо ҷӯям, ки дар олам намебинам. Даме бе ҳамдаме хуррам зи ҷонам барнамеояд, Даме…

ادامه مطلب

Қимати Гул Биравад, Чун Ту Ба Гулзор Оӣ

Қимати гул биравад, чун ту ба гулзор оӣ В-об ширин, чу ту дар хандаву гуфтор оӣ. Ин ҳама ҷилваи товусу хиромидани ӯ Бори дигар накунад,…

ادامه مطلب

На Танҳо Ман Гирифторам Ба Доми Зулфи Зебое,

На танҳо ман гирифторам ба доми зулфи зебое, Ки ҳар кас бо дилороме саре доранду савдое! Қарини ёри зеборо чӣ парвои чаман бошад? Ҳазорон сарви…

ادامه مطلب

Фироқи Дӯстонаш Боду Ёрон,

Фироқи дӯстонаш боду ёрон, Ки моро дур кард аз дӯстдорон! Дилам дар банди танҳоӣ бифарсуд, Чу булбул дар қафас фасли баҳорон. Ҳалоки мо чунон осон…

ادامه مطلب

Эй Ба Дидори Ту Равшан Чашми Оламбини Ман!

Эй ба дидори ту равшан чашми оламбини ман! Охират раҳме наояд бар дили мискини ман? Сӯзнок афтода чун парвонаам дар пои ту, Худ намесӯзад дилат…

ادامه مطلب

Бигзор, То Бигирям, Чун Абр Дар Баҳорон!

Бигзор, то бигирям, чун абр дар баҳорон! К-аз санг нола хезад рӯзи видои ёрон! Бо сорбон бигӯед аҳволи оби чашмам, То бар шутур набандад маҳмил…

ادامه مطلب

Дӯст Медорам Ман Ин Нолидани Дилсӯзро

Дӯст медорам ман ин нолидани дилсӯзро То ба ҳар навъе, ки бошад, бигзаронам рӯзро! Шаб, ҳама шаб, интизори субҳрӯе меравад, К-он сабоҳат нест ин субҳи…

ادامه مطلب

Магар Насими Сахар Бӯи Эулфи Ери Мгиаст.

Магар насими сахар бӯи эулфи ери мгиаст. Ки рохати дили ранчури бекарори мая аст! Ба хоб дарнаравад бахти умри ман хама умр Гараш 6а хоб…

ادامه مطلب

Нишони Бахти Баланд Асту Толеи Маймун,

Нишони бахти баланд асту толеи маймун, Алассабох назар бар ҷамоли рӯзафзун! Алалхусус касеро, ки табъи мавзун аст, Чӣ гуна дӯст надорад шамоили мавзун? Гар обрӯй…

ادامه مطلب