اگر شاهين مي تواند با يك – سخنان طلایی بزرگان

اگر شاهين مي تواند با يك حمله، شكار خود را متلاشي سازد، تنها به دليل تنظيم مناسب زمان عمليات و رعد آسا بودن آن است….

ادامه مطلب

اگر شما بتوانيد انساني – سخنان طلایی بزرگان

اگر شما بتوانيد انساني را بخندانيد، بدانيد كه با هم مي‌توانيد هر كاري را انجام دهيد. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر صادق و روراست باشيد – سخنان طلایی بزرگان

اگر صادق و روراست باشيد ممكن است مردم فريبتان بدهند، با وجود اين صادق و روراست باشيد. (مادر ترزا)

ادامه مطلب

اگر علت و سبب بهترين – سخنان طلایی بزرگان

اگر علت و سبب بهترين كارهاي ما دانسته مي شد، در بيشتر موارد از نيكو كاري خود شرمسار مي شديم. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر قدرت انگاره ي خود را – سخنان طلایی بزرگان

اگر قدرت انگاره ي خود را از قيد و بند رها كنيم، خودباوري و بينشي در ما ايجاد مي شود كه محدوديت هاي گذشته مان…

ادامه مطلب

اگر كارهاي كوچك را به – سخنان طلایی بزرگان

اگر كارهاي كوچك را به خوبي انجام دهيد، كارهاي بزرگ خود به خود به جايي كه بايد برسند، مي رسند. (ديل كارنگي)

ادامه مطلب

اگر كسي بخواهد بيش از يك – سخنان طلایی بزرگان

اگر كسي بخواهد بيش از يك پيشه داشته باشد، در هيچ يك از آنها كاميابي شاياني به دست نخواهد آورد. (افلاطون)

ادامه مطلب

اگر كسي را دوست داشته – سخنان طلایی بزرگان

اگر كسي را دوست داشته باشيد و شاد نباشيد، به راستي، ارزش آن عشق را انكار و نفي كرده‌ايد. (استيو چندلر)

ادامه مطلب

اگر كوه با همه سنگيني و – سخنان طلایی بزرگان

اگر كوه با همه سنگيني و عظمت و استواري كه براي اوست فرمان شاه را سبك دارد، تيره رايِ خيره سري بيش نيست. (بزرگمهر)

ادامه مطلب

اگر ليمو ترش داري از آن – سخنان طلایی بزرگان

اگر ليمو ترش داري از آن يك ليموناد شيرين بساز. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر ما و زمين ما هم – سخنان طلایی بزرگان

اگر ما و زمين ما هم نبود، باز آسمان نعمت هايي را داشت. (باخ من)

ادامه مطلب

اگر مردم مي دانستند براي – سخنان طلایی بزرگان

اگر مردم مي دانستند براي احراز مقام استادي چه رنجها برده ام و چه روزها و شبها جان كنده ام، هرگز از ديدن شگفتي هاي…

ادامه مطلب

اگر من زياد پول داشته – سخنان طلایی بزرگان

اگر من زياد پول داشته باشم، ديگران بي‌پول مي‌مانند! اين نابخردانه‌ترين باور است. (اندرو متيوس)

ادامه مطلب

اگر مي خواهي حقيقت را به – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهي حقيقت را به مردم بگويي، يا با مزاح بگو و يا آماده باش كه تو را بكشند. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر مي خواهيد پر شور و – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهيد پر شور و شوق باشيد، مشتاقانه كار كنيد. (ديل كارنگي)

ادامه مطلب

اگر مي خواهيد كاري درست – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهيد كاري درست انجام گيرد آن را به كسي بدهيد كه سرش شلوغ است، زيرا افراد بيكار وقت انجام آن را ندارند. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر مي داني پايداري كن و – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي داني پايداري كن و اگر نمي داني بگو نمي دانم؛ اين نشان دانش است. (كنفوسيوس)

ادامه مطلب

اگر ميموني دزدكي به – سخنان طلایی بزرگان

اگر ميموني، دزدكي به آينه نگاه كند، هيچ قديسي را در آينه نخواهد ديد. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر ندانيد به كجا مي – سخنان طلایی بزرگان

اگر ندانيد به كجا مي رويد، از جاي ديگري سر در مي آوريد. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر نمي توانيد سازي – سخنان طلایی بزرگان

اگر نمي توانيد سازي بنوازيد، بد نيست به يك قطعه ي موسيقي گوش كنيد كه همواره مي تواند شما را سبك و آسوده دل كند….

ادامه مطلب

اگر هر بار كه لبخند بر – سخنان طلایی بزرگان

اگر هر بار كه لبخند بر لبانم مي نشاني، مي توانستم به آسمان بروم و ستاره اي بچينم، آسمان شب ديگر مثل كف دست بود….

ادامه مطلب

اگر همه چيز آسان بود ما – سخنان طلایی بزرگان

اگر همه چيز آسان بود، ما نيرومند نمي شديم. (ريچارد تمپلر)

ادامه مطلب

اگر همين افكار و انديشه – سخنان طلایی بزرگان

اگر همين افكار و انديشه پريشان فلاسفه نبود، هم اكنون بشر مانند هزاران سال پيش با ترس و وحشت در غارها زندگي مي كرد. (آناتول…

ادامه مطلب

اگر يك نفر به شما بگويد – سخنان طلایی بزرگان

اگر يك نفر به شما بگويد كه اسب هستيد، ديوانه است. اگر سه نفر به شما بگويند كه اسب هستيد، دسيسه‌اي در كار است و…

ادامه مطلب

الگوي خوبي باشيد تا در – سخنان طلایی بزرگان

الگوي خوبي باشيد تا در زندگي از نتايج آن لذت ببريد. (ران كافمن)

ادامه مطلب

امپراتورهاي آينده – سخنان طلایی بزرگان

امپراتورهاي آينده، امپراتورهاي فكر و انديشه اند. (وينستون چرچيل)

ادامه مطلب

امروزه چالش اصلي شركتهاي – سخنان طلایی بزرگان

امروزه چالش اصلي شركتهاي مبتني بر تكنولوژي آن است كه چگونه تكنولوژي خود را ارتقا دهند. عمر تكنولوژي بسيار كوتاه است. بايد از آنچه به…

ادامه مطلب

آموخته‌ام كه تنها راه – سخنان طلایی بزرگان

آموخته‌ام كه تنها راه رسيدن به هدف زندگي، به دشواري كار كردن در مورد آن است. حال مي‌خواهيد موسيقيدان، نويسنده، ورزشكار يا تاجر باشيد، فرقي…

ادامه مطلب

آموزگار مي تواند جهان را – سخنان طلایی بزرگان

آموزگار مي تواند جهان را تغيير دهد. (نامشخص)

ادامه مطلب

اميد نيروي پايداري است – سخنان طلایی بزرگان

اميد، نيروي پايداري است. (نامشخص)

ادامه مطلب

آن چه برخي مردم در يك – سخنان طلایی بزرگان

آن چه برخي مردم در يك پياده روي كوتاه مي بينند، بسيار بيشتر از كساني است كه به دور دنيا مسافرت مي كنند. (نامشخص)

ادامه مطلب

آن كس كه از اول مي داند – سخنان طلایی بزرگان

آن كس كه از اول مي داند به كجا مي رود، خيلي دور نخواهد رفت. (ناپلئون بناپارت)

ادامه مطلب

آن كس كه خوب به دنبال مي – سخنان طلایی بزرگان

آن كس كه خوب به دنبال مي رود، به آساني دنباله روي مي آموزد؛ زيرا هميشه دنبال ديگران است! (نيچه)

ادامه مطلب

آن كس كه نمي تواند فرمان – سخنان طلایی بزرگان

آن كس كه نمي تواند فرمان دهد بايستي فرمان ببرد. (نيچه)

ادامه مطلب

آن كه اميد دارد هر چهار – سخنان طلایی بزرگان

آن كه اميد دارد هر چهار فصل سال بهار باشد، نه خود را مي شناسد، نه طبيعت را و نه زندگي را. (فرانسوا ولتر)

ادامه مطلب

آن كه جوياي كمال است – سخنان طلایی بزرگان

آن كه جوياي كمال است، بايد هوشيار و خردمند باشد. (بزرگمهر)

ادامه مطلب

آن كه در شناخت سرچشمه – سخنان طلایی بزرگان

آن كه در شناخت سرچشمه هاي كهن استاد شده است، سرانجام به جست و جوي چشمه هاي آينده و سرچشمه هاي تازه بر مي خيزد….

ادامه مطلب

آن كه كارهايم به دست – سخنان طلایی بزرگان

آن كه كارهايم به دست اوست، يار وفادار من است. از هر تعلق و دلبستگي به دور است و به هر موجودي مهر مي ورزد؛…

ادامه مطلب

آن كه هراسناك نيست كسي – سخنان طلایی بزرگان

آن كه هراسناك نيست، كسي را نمي هراساند؛ و تنها آن كه هراس مي افكند ديگري را ره مي نمايد. (نيچه)

ادامه مطلب

آنان كه آزادي را فداي – سخنان طلایی بزرگان

آنان كه آزادي را فداي امنيت مي كنند، نه شايستگي آزادي را دارند و نه لياقت امنيت را. (بنجامين فرانكلين)

ادامه مطلب

آنان كه دوستي و محبت را – سخنان طلایی بزرگان

آنان كه دوستي و محبت را به زندگي خود راه نمي دهند، به آن ماند كه طلوع خورشيد را مانع شوند. (سيسرو)

ادامه مطلب

انتقام شيرين است بويژه – سخنان طلایی بزرگان

انتقام شيرين است بويژه براي زنان. (لرد بايرون)

ادامه مطلب

آنجا كه عشق حضوري – سخنان طلایی بزرگان

آنجا كه عشق، حضوري نيرومند داشته باشد، دلشوره و نوميدي و ترس از ميان مي‌رود. (لئوبوسكاليا)

ادامه مطلب

انجام كارهاي بزرگ تنها – سخنان طلایی بزرگان

انجام كارهاي بزرگ تنها بوسيله ي رأي و اراده و مشيت و شور و قدرت و اختيار و آمريت و عقل پخته و رسايي كه…

ادامه مطلب

آنچه اين دنيا را همواره – سخنان طلایی بزرگان

آنچه اين دنيا را همواره به صورت جهنم درآورده، اين است كه انسان هميشه تلاش كرده تا آن را براي خودش به صورت بهشت درآورد….

ادامه مطلب

آنچه تفاوت ميان زندگي ما – سخنان طلایی بزرگان

آنچه تفاوت ميان زندگي ما و ديگران را رقم مي‌زند، برخورد، نگرش و منش‌هاي ما در برخورد با دشواري‌هاست، نه خود دشواري‌ها يا اندازه و…

ادامه مطلب

آنچه در روشنايي رخ مي – سخنان طلایی بزرگان

آنچه در روشنايي رخ مي دهد، در تاريكي نيز ادامه مي بابد، يا شايد هم برعكس. هر آنچه در رويا مي بينيم، به شرط آنكه…

ادامه مطلب

آنچه را كه پيش آمده – سخنان طلایی بزرگان

آنچه را كه پيش آمده، نمي‌توانيم دگرگون كينم، ولي مي‌توانيم مركز توجه خود و نيز چَم و مفهومي را كه به رويداد پيش آمده نسبت…

ادامه مطلب

آنچه را كه يك نفر مي – سخنان طلایی بزرگان

آنچه را كه يك نفر مي داند هيچ كس نمي داند، ولي اگر دو نفر بدانند همه كس مي داند. (مثل سوئدي)

ادامه مطلب

آنچه سودمند است زيباست – سخنان طلایی بزرگان

آنچه سودمند است، زيباست و آنچه زيان‌آور است، زشت. (افلاطون)

ادامه مطلب