با عاقل مشورت كن چون – سخنان طلایی بزرگان

با عاقل مشورت كن، چون فكر او به دور از هواي نفساني است و با نادان مشورت مكن، زيرا كه او تابع هواي نفس باشد….

ادامه مطلب

با گذاشتن زمان براي – سخنان طلایی بزرگان

با گذاشتن زمان براي گوشه‌نشيني‌ها، به نداي درون‌تان گوش بسپاريد؛ ندايي كه كمتر آن را شنيده‌ايد. اين همان ندايي است كه دنيا را معنا مي‌كند…

ادامه مطلب

با مرد بسيار متول هم – سخنان طلایی بزرگان

با مرد بسيار متول هم خوراک مشو (کورش کبير)

ادامه مطلب

با مشكلات مي جنگيم كه به – سخنان طلایی بزرگان

با مشكلات مي جنگيم كه به آسايش برسيم، اما وقتي به آسايش رسيديم، آن را غير قابل تحمل مي دانيم. (نامشخص)

ادامه مطلب

با وجود عشق هر انساني – سخنان طلایی بزرگان

با وجود عشق، هر انساني سراينده مي‌شود. (افلاطون)

ادامه مطلب

باران هميشه از سقف هاي – سخنان طلایی بزرگان

باران هميشه از سقف هاي سست به داخل اتاق مي چكد و شهوت از مغز پوك. (بودا)

ادامه مطلب

بازيگري خيلي باشكوه به – سخنان طلایی بزرگان

بازيگري خيلي باشكوه به نظر مي رسد. اما اين كاري است كه بيش از همه چيز باعث مي شود به خدا شبيه شوم. من مي…

ادامه مطلب

بانك جايي است كه در – سخنان طلایی بزرگان

بانك، جايي است كه در هواي آفتابي چتري به تو قرض مي‌دهد و در هواي باراني، پس مي‌گيرد. (رابرت لي فراست)

ادامه مطلب

باور درستي كه نتواند – سخنان طلایی بزرگان

باور درستي كه نتواند منطق خود را اثبات كند، دانايي نيست، اما چون شناخت به حقيقت است، ناداني هم نمي باشد و اين فاصله ي…

ادامه مطلب

باورهاي شما تجربه – سخنان طلایی بزرگان

باورهاي شما، تجربه هايتان را به وجود مي آورند؛ به هر چيزي كه آگاهانه يا ناخودآگاه باور داشته باشيد، همان را در زندگي به دست…

ادامه مطلب

بايد براي آينده – سخنان طلایی بزرگان

بايد براي آينده برنامه‌ريزي كرد و فقط در رؤياي آن به سر نَبُرد. (جيم رآن)

ادامه مطلب

بايد تمدن در خدمت بشريت – سخنان طلایی بزرگان

بايد تمدن در خدمت بشريت باشد، نه بشريت در خدمت تمدن. (آلبر كامو)

ادامه مطلب

بايد در تضادهاي دوگانه – سخنان طلایی بزرگان

بايد در تضادهاي دوگانه شك كرد. از كجا معلوم كه اين تضادهاي دوگانه وابسته به هم و يكي نباشند؟ در فلسفه، معين، ارزشي بيشتر از…

ادامه مطلب

بايد عواملي را كه در شما – سخنان طلایی بزرگان

بايد عواملي را كه در شما روحيات منفي ايجاد مي كند از محيط خود بزداييد و به جاي آنها عوامل مثبت را در ذهن خود…

ادامه مطلب

ببين چه مي كني و چرا.. – سخنان طلایی بزرگان

ببين چه مي كني و چرا… چه مي گويي و چرا… آن وقت تمام بازيهايي را كه با ديگران و نه تنها با ديگران، كه…

ادامه مطلب

بخش بزرگ زندگي ما – سخنان طلایی بزرگان

بخش بزرگ زندگي ما انسان‌ها، صرف فرآيندها مي‌شود، نه نتيجه، بهره و سرانجام. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

بخشندگي انتشار بوي گل – سخنان طلایی بزرگان

بخشندگي، انتشار بوي گل بنفشه به ته كفش است كه لگدمالش كرده است. (مارك تواين)

ادامه مطلب

بدانيد كه براستي چه هدفي – سخنان طلایی بزرگان

بدانيد كه براستي چه هدفي را دنبال مي‌كنيد، ولي براي دستيابي به آن انعطاف نشان بدهيد. (برايان تريسي)

ادامه مطلب

بدبختي پولدار شدن اين – سخنان طلایی بزرگان

بدبختي پولدار شدن اين است كه بايد با پولدارها زندگي كني. (نامشخص)

ادامه مطلب

بدترين پاداش يك استاد – سخنان طلایی بزرگان

بدترين پاداش يك استاد اين است كه دانشجويانش تا ابد شاگرد وي باقي بمانند. (نيچه)

ادامه مطلب

بدرفتاري آفتِ زن است – سخنان طلایی بزرگان

بدرفتاري، آفتِ زن است. فرومايگي، آفت نيكوكاران است. در اين جهان و آن جهان، همه‌ي روش‌هاي بد، آفت است، ولي آفتي هست كه بد‌ترين آفت‌هاست…

ادامه مطلب

بدون اميد هزار آسمان – سخنان طلایی بزرگان

بدون اميد، هزار آسمان فراواني هم ديناري نمي ارزد. (ويكتور هوگو)

ادامه مطلب

بدون زشتي زيبايي معنايي – سخنان طلایی بزرگان

بدون زشتي، زيبايي معنايي [ =چمي ] ندارد. (ويكتور هوگو)

ادامه مطلب

بدون يك رويا پيشامد – سخنان طلایی بزرگان

بدون يك رويا، پيشامد چندان مهمي روي نمي دهد. براي آنكه به راستي امر بزرگي روي دهد، بايد يك روياي بزرگ داشته باشيد. (نامشخص)

ادامه مطلب

بر دلت جامه پرهيزگاري – سخنان طلایی بزرگان

بر دلت جامه پرهيزگاري بپوشان تا به دانش برسي (نامشخص)

ادامه مطلب

برادرم تو را دوست دارم – سخنان طلایی بزرگان

برادرم تو را دوست دارم، هر كه مي خواهي باش، خواه در كليسايت نيايش كن، خواه در معبد و يا در مسجد. من و تو…

ادامه مطلب

براي از بين بردن – سخنان طلایی بزرگان

براي از بين بردن نگراني‌هاي خود ناگزير بايد كاري بكنيد، حتي اگر آن كار، كوچك باشد. (استيو چندلر)

ادامه مطلب

براي انجام كاري به حقيقت – سخنان طلایی بزرگان

براي انجام كاري به حقيقت درست، از آرزوي خويش دست بكشيد و خود را آماده كنيد تا عضو يك تيم شويد. (جان ماكسول)

ادامه مطلب

براي آنكه شراكت را – سخنان طلایی بزرگان

براي آنكه شراكت را جايگزين رقابت كنيد، بايد سوء ظن را كنار بگذاريد و در مقام حمايت از يكديگر برآييد. (جان ماكسول)

ادامه مطلب

براي اينكه بتوان ماوراي – سخنان طلایی بزرگان

براي اينكه بتوان ماوراي خشونت قرار گرفت، نمي توان آن را سركوب كرد، نمي توان آن را انكار كرد يا نمي توان گفت: “خوب، اين…

ادامه مطلب

براي اينكه دانش ملكه – سخنان طلایی بزرگان

براي اينكه دانش ملكه شود، آموختن كافي نيست عمل لازم است. (جرج برنارد شاو)

ادامه مطلب

براي اينكه كامروا شويد – سخنان طلایی بزرگان

براي اينكه كامروا شويد، بايد بخواهيد، بپرسيد و درخواست كنيد. (جك كانفيلد)

ادامه مطلب

براي به دست آوردن محصول – سخنان طلایی بزرگان

براي به دست آوردن محصول خوب، خواسته هايت را كم و تلاش ات را بيشتر كن. (نامشخص)

ادامه مطلب

براي پيروزي يك راه آسان – سخنان طلایی بزرگان

براي پيروزي يك راه آسان وجود دارد: هيچ فرصتي را براي كار كردن از دست ندهيد و اگر وقت شما كم است، وقت اختراع كنيد….

ادامه مطلب

براي جذب آنچه كه در – سخنان طلایی بزرگان

براي جذب آنچه كه در زندگي مي‌خواهيد، نخست بايد زماني را صرف كنيد تا به روشني، روياها و آرزوهاي خود را بشناسيد. (جك كانفيلد)

ادامه مطلب

براي خوشبخت بودن انسان – سخنان طلایی بزرگان

براي خوشبخت بودن، انسان بايد بداند كه خوشبخت است، در خواب بي رويا به هيچ وجه خوشبختي وجود ندارد. (فرناندو پسوا)

ادامه مطلب

براي دستيابي به نيروي – سخنان طلایی بزرگان

براي دستيابي به نيروي مفيد و توانايي پيروزمندانه ي مهار احساسات، شما نيازمنديد كه با احساسات خود، برخورد تازه اي داشته باشيد. (نامشخص)

ادامه مطلب

براي رسيدن به كاميابي و – سخنان طلایی بزرگان

براي رسيدن به كاميابي و شادكامي، بايد تا آخرين روز زندگي در مسير خودپروري و اتكاي به خود، گام برداريم. (پرمودا باترا)

ادامه مطلب

براي زمينهاي كشورم هيچ – سخنان طلایی بزرگان

براي زمينهاي كشورم هيچ زمان گفتگو نمي كنم، بلكه آن را با قدرت فرزندان كشورم به دست مي آورم. (نادر شاه افشار)

ادامه مطلب

براي شما چه چيز لذت آور – سخنان طلایی بزرگان

براي شما چه چيز لذت آور است؟ آن را انجام دهيد، پي در پي انجام دهيد، چون قلبتان را سبك مي كند و معجزه گر…

ادامه مطلب

براي كسب چيزهاي بزرگ نه – سخنان طلایی بزرگان

براي كسب چيزهاي بزرگ، نه تنها بايد تلاش كنيم، بلكه بايد رويا هم داشته باشيم، نه تنها بايد برنامه‌ريزي كنيم، بلكه همچنين بايد باور هم…

ادامه مطلب

براي كشتي اي كه عازم هيچ – سخنان طلایی بزرگان

براي كشتي اي كه عازم هيچ بندري نيست، باد موافق معنا ندارد. (نامشخص)

ادامه مطلب

براي ماندگاري پنداري جز – سخنان طلایی بزرگان

براي ماندگاري، پنداري جز پاكي روان نداشته باش. (ارد بزرگ)

ادامه مطلب

براي نام خود از کسب و – سخنان طلایی بزرگان

براي نام خود از کسب و کار احتراز مکن (کورش کبير)

ادامه مطلب

براي همه ي ما تصورناپذير – سخنان طلایی بزرگان

براي همه ي ما تصورناپذير است كه يگانه عشقمان چيزي سبك و سست باشد، چيزي بدون وزن؛ مي پنداريم عشق ما آن چيزي است كه…

ادامه مطلب

برتري باسواد بر بي سواد – سخنان طلایی بزرگان

برتري باسواد بر بي سواد همانند برتري زندگان بر مردگان است. (ارسطو)

ادامه مطلب

برخي از افراد هر كجا مي – سخنان طلایی بزرگان

برخي از افراد هر كجا مي روند شادي آفرين مي شوند و برخي، هر كجا چنين افرادي قدم مي گذارند، همواره دنباله روشان هستند. (مارك…

ادامه مطلب

انديشه كردن هم‌كلامي – سخنان طلایی بزرگان

انديشه كردن، هم‌كلامي روح با خودش است. (افلاطون)

ادامه مطلب

انديشه هاي ما در غرفه – سخنان طلایی بزرگان

انديشه هاي ما در غرفه هاي بيشمار مغز با زنجير ناپيدا به يكديگر پيوسته اند. چون يكي از آنها بيدار شود، هزار تاي ديگر نيز…

ادامه مطلب

انديشه‌هاي شاد – سخنان طلایی بزرگان

انديشه‌هاي شاد، مولكول‌هاي شاد مي‌آفريند. (ديپاك چوپرا)

ادامه مطلب