استعدادهاي خود را پنهان – سخنان طلایی بزرگان

استعدادهاي خود را پنهان نكنيد. استعداد براي اين خلق شده است كه به كار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابي در سايه چه فايده اي دارد؟…

ادامه مطلب

آسمان هزارها ميليارد – سخنان طلایی بزرگان

آسمان، هزارها ميليارد همچون زمين دارد، ولي زمين، يك آسمان بيشتر ندارد. (نامشخص)

ادامه مطلب

اشتباه را درست نكردن – سخنان طلایی بزرگان

اشتباه را درست نكردن، خود اشتباه ديگري است. (كنفوسيوس)

ادامه مطلب

اشخاص زيرك از بدبختي ها – سخنان طلایی بزرگان

اشخاص زيرك از بدبختي ها و گرفتاري هاي ديگران آگاه و بيدار مي شوند، ولي اشخاص نادان از بلاهاي خود عبرت نمي گيرند. (بنجامين فرانكلين)

ادامه مطلب

اشرار از كساني هستند كه – سخنان طلایی بزرگان

اشرار از كساني هستند كه عيبهاي مردم را جستجو كنند و به آن تكيه نمايند و نيكي آنها را ناديده انگاشته يا فراموش كنند؛ مانند…

ادامه مطلب

اصولاً حالتها رفتار و – سخنان طلایی بزرگان

اصولاً حالتها، رفتار و شور و شوق فلاسفه هميشه فريبنده ترين عنصر انديشه آنها بوده است. (نيچه)

ادامه مطلب

اعتماد به نفس ضرورتاً – سخنان طلایی بزرگان

اعتماد به نفس ضرورتاً تضمين كننده ي موفقيت نيست، اما عدم اعتماد به نفس به يقين باعث شكست مي شود. (آلبرت بندورا)

ادامه مطلب

آفت دعاها باز ناگفتن – سخنان طلایی بزرگان

آفت دعاها، باز ناگفتن است. آفت خانه‌ها، بازنساختن است. آفت منش، تنبلي است. آفتِ نگاهبان، بي‌فكري است. (بودا)

ادامه مطلب

افراد براي زندگي كردن – سخنان طلایی بزرگان

افراد براي زندگي كردن، بنيان زندگي را فراموش كرده اند. (نامشخص)

ادامه مطلب

افراد ضعيف در بهترين – سخنان طلایی بزرگان

افراد ضعيف در بهترين شرايط هم بهانه هاي فراوان براي انجام ندادن وظايف خويش دارند. (نامشخص)

ادامه مطلب

افراد ناموفق كساني هستند – سخنان طلایی بزرگان

افراد ناموفق كساني هستند كه بدبختي هاي زندگي را به عنوان حقيقت و سرنوشت ناگزير مي پذيرند. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

افرادي هستند كه نور چشمي – سخنان طلایی بزرگان

افرادي هستند كه نور چشمي شانس و اقبالند و هر زمان سقوط مي كنند، مانند گربه روي دو پا بر زمين مي نشينند. (كولتون)

ادامه مطلب

افسوس كه نمي توان كساني – سخنان طلایی بزرگان

افسوس كه نمي توان كساني را كه از پيش در خود احساسي نيافته اند، به درجه اي بالاتر از راستي و درستي رسانيد. (كريستين بوبن)

ادامه مطلب

اقبال نام ديگر پايداري – سخنان طلایی بزرگان

اقبال، نام ديگر پايداري در هدف است. (رالف والدو امرسون)

ادامه مطلب

اكنون دليلي براي زيستن – سخنان طلایی بزرگان

اكنون دليلي براي زيستن داريم، زيستن براي آموختن، براي اكتشاف و براي رهايي! (ريچارد باخ)

ادامه مطلب

اگر احساس قدرت كنيم – سخنان طلایی بزرگان

اگر احساس قدرت كنيم، كارهايي از ما ساخته است كه در حالت ترس و ضعف و خستگي از ما بر نمي آيد. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

اگر اراده اي نباشد عشقي – سخنان طلایی بزرگان

اگر اراده اي نباشد عشقي در كار نيست. (ماهاتما گاندي)

ادامه مطلب

اگر از خواستن و پرسيدن – سخنان طلایی بزرگان

اگر از خواستن و پرسيدن، چيزي به دست مي آوريد، ولي هيچ چيز را از دست نمي دهيد، پس در خواستن و پرسيدن، ترديد نكنيد…

ادامه مطلب

اگر اساس هنر بر عشق باشد – سخنان طلایی بزرگان

اگر اساس هنر بر عشق باشد و اساس طبيعت بر هنر وجودي، در اين صورت، آزمون “خوبي” در هنر، عمق و شدت عشق هنرمند خواهد…

ادامه مطلب

اگر اميد باشد هر چهار – سخنان طلایی بزرگان

اگر اميد باشد، هر چهار فصل سال بهار است. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر انسان حيوان سخنگو – سخنان طلایی بزرگان

اگر انسان حيوان سخنگو است، پس بيشترين ميزان حضور ما نه در درون گرايي انديشه و احساس خصوصي، بلكه در مشترك بودن مبادله ي زباني…

ادامه مطلب

اگر اهداف بزرگ به صورت – سخنان طلایی بزرگان

اگر اهداف بزرگ به صورت كارهاي كوچك درآيند و هر بار، يكي از آن‌ها را انجام دهيم، مي‌توانيم به هدف بزرگ خود برسيم. (جك كانفيلد)

ادامه مطلب

اگر با عشق كار كنيد خود – سخنان طلایی بزرگان

اگر با عشق كار كنيد، خود را با ديگران پيوند مي‌زنيد و چنين پيوندي سبب پيوندتان با پروردگار خواهد شد. (جبران خليل جبران)

ادامه مطلب

اگر بتوان انسانها را به – سخنان طلایی بزرگان

اگر بتوان انسانها را به گروههاي گوناگون تقسيم كرد، به يقين، اين گروه بندي بايد بر مبناي گرايش هاي ژرف و بنيادين آنها باشد؛ گرايش…

ادامه مطلب

اگر بخواهي از راه دويدن – سخنان طلایی بزرگان

اگر بخواهي از راه دويدن، خودكشي كني، ابتدا بايد خوب دويدن را ياد بگيري. (ژان پل سارتر)

ادامه مطلب

اگر بخواهيم احساسات خود – سخنان طلایی بزرگان

اگر بخواهيم احساسات خود را در زندان وجودمان پنهان كنيم، يك روز سرانجام ريشه‌هاي عشق، خودشان را از ژرفاي گور بيرون خواهند كشيد. (ويليام بليك)

ادامه مطلب

اگر براي زمان نمي‌توانيم – سخنان طلایی بزرگان

اگر براي زمان نمي‌توانيم برنامه‌ريزي كنيم، براي خودمان كه مي‌توانيم. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر بنا باشد پيش از هر – سخنان طلایی بزرگان

اگر بنا باشد پيش از هر چيز همه‌ي اعتراض‌ها [=خرده‌گيري‌] از بين برود، هرگز هيچ تلاشي انجام نخواهد شد. (ساموئل جانسون)

ادامه مطلب

اگر به آتيه ي خود – سخنان طلایی بزرگان

اگر به آتيه ي خود نينديشيده ايد، آتيه اي نخواهيد داشت. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر به ديگران قوانين – سخنان طلایی بزرگان

اگر به ديگران، قوانين خود را نگوييد، نبايد اميد داشته باشيد كه آنان بر پايه ي قوانين شما رفتار كنند. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

اگر به گونه اي ويژه به – سخنان طلایی بزرگان

اگر به گونه اي ويژه، به تجربه هاي زندگي تان بنگريد، دريچه ي روح به روي شما باز مي شود. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر به هر روز چنان كه – سخنان طلایی بزرگان

اگر به هر روز، چنان كه گويي روز مهمي است، درود بگوييد، بر سرافرازي، احترام [ =بزرگ داشتن ] و خودباوري شما تاثيري شگرف بر…

ادامه مطلب

اگر پيوسته روي دشواري و – سخنان طلایی بزرگان

اگر پيوسته روي دشواري و نه راهكار تمركز كنيد، تنها دشواري‌ها را ديده و راهكارها را نخواهيد يافت. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

اگر تنها براي پول كار – سخنان طلایی بزرگان

اگر تنها براي پول كار كنيد، هيچ‌گاه خوشبخت نمي‌شويد و احتمالاً پول چنداني هم به دست نمي‌آوريد. (هنري تورئو)

ادامه مطلب

اگر تو قلبت را خوب – سخنان طلایی بزرگان

اگر تو قلبت را خوب بشناسي، هيچ وقت تو را غافلگير نخواهد كرد؛ چون تو آرزوها و روياهايش را خواهي شناخت و مي تواني آنها…

ادامه مطلب

اگر چيزهايي را كه داريد – سخنان طلایی بزرگان

اگر چيزهايي را كه داريد، دوست نداريد، باورهايتان را دگرگون سازيد. (كارول تاتل)

ادامه مطلب

اگر خداوند خود را در – سخنان طلایی بزرگان

اگر خداوند خود را در جايي پنهان كرده باشد، [ آن جا ] قلب انسان است، زيرا آخرين جايي است كه بشر به فكر جستجو…

ادامه مطلب

اگر خواهي كه بر دلت – سخنان طلایی بزرگان

اگر خواهي كه بر دلت جراحت نرسد كه هيچ مرهم نپذيرد، با هيچ نادان مناظره مكن. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر خودم در انديشه ي – سخنان طلایی بزرگان

اگر خودم در انديشه ي خودم نباشم، چه كسي خواهد بود؟ ولي اگر تنها در انديشه ي خودم باشم، چه هستم؟ (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر در باطن براي اشخاص – سخنان طلایی بزرگان

اگر در باطن براي اشخاص ارج و قرب قايل نباشيد، نمي توانيد در حضورشان احساس مهم بودن به آنها ببخشيد. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر در شهري دارايي و – سخنان طلایی بزرگان

اگر در شهري، دارايي و توانگري ارجمند شمرده شود، البته به همان نسبت از بزرگداشت نيكي و نيكوكاران كاسته مي‌شود. (افلاطون)

ادامه مطلب

اگر دستاوردهاي كنوني – سخنان طلایی بزرگان

اگر دستاوردهاي كنوني، خرسند كننده باشند، آينده هم به همان اندازه، برداشتي پُر ثمر خواهد داشت. (جيم رآن)

ادامه مطلب

اگر دو کار مهم را پيش رو – سخنان طلایی بزرگان

اگر دو کار مهم را پيش رو داريد، اول کاري را که بزرگتر، سخت تر و مهمتر است، انجام بدهيد. خود را موظف کنيد که…

ادامه مطلب

اگر راه رسيدن و تقرب به – سخنان طلایی بزرگان

اگر راه رسيدن و تقرب به خداوند، ايمان باشد و [شرط] وارد شدن به ابديت، چيزي جز همين ايمان نباشد، پس فلسفه هيچگاه ابديت نخواهد…

ادامه مطلب

اتفاق نظر يعني اينكه همه – سخنان طلایی بزرگان

اتفاق نظر يعني اينكه همه باورها، اصول، ارزش و سياستهاي خود را رها كنيم و دنبال چيزي بگرديم كه هيچ كس اعتقادي به آن ندارد….

ادامه مطلب

اجتماع نام‌ها و آداب و – سخنان طلایی بزرگان

اجتماع، نام‌ها و آداب و رسوم را دوست دارد و از واقعيت‌ها و افراد آفريننده و خوداتكا بيزار است. (رالف والدو امرسون)

ادامه مطلب

احساس شادماني و خوشبختي – سخنان طلایی بزرگان

احساس شادماني و خوشبختي راستين در زندگي، آن است كه گاهي درد و رنج‌هايي كوتاه و گذرا را به جان بخريد، چرا كه شادماني برتر…

ادامه مطلب

احسان كننده خود را تملق – سخنان طلایی بزرگان

احسان كننده خود را تملق مي گويد. (بودا)

ادامه مطلب

آخرين درجه فساد به كار – سخنان طلایی بزرگان

آخرين درجه فساد، به كار بردن قوانين براي ستم است. (فرانسوا ولتر)

ادامه مطلب

ادب چيزي غير از گفتار و – سخنان طلایی بزرگان

ادب، چيزي غير از گفتار و رفتار توام با مهرباني نيست. (فرانسوا ولتر)

ادامه مطلب