ايستاده مردن بهتر از – سخنان طلایی بزرگان

ايستاده مردن بهتر از زانو زده زيستن است. (نامشخص)

ادامه مطلب

اين از ويژگي هاي عشق است – سخنان طلایی بزرگان

اين از ويژگي هاي عشق است كه هيچ گاه ثابت نمي ماند؛ عشق، بدون وقفه رشد مي كند، در صورتي كه كاهش نيابد. (آندره ژيد)

ادامه مطلب

اين تجربه هاست كه بايد – سخنان طلایی بزرگان

اين تجربه هاست كه بايد بارها و بارها به آن بازگردم تا به نزديكي بيشتري از حقيقت دست يابم. تنها به اين ترتيب است كه…

ادامه مطلب

اين ديدگاه اشتباه است كه – سخنان طلایی بزرگان

اين ديدگاه اشتباه است كه بپنداريم مرد توانا فرزندي مانند خود خواهد داشت. (ارد بزرگ)

ادامه مطلب

اين فاصله نيست كه – سخنان طلایی بزرگان

اين فاصله نيست كه اندازه‌ي دوري را تعيين مي‌كند؛ ديوار باغ خانه‌ي ما مي‌تواند اسرار بيشتري را نسبت به ديوار چين در خود نگه دارد….

ادامه مطلب

اين نشانه‌ي خامي‌ست كه – سخنان طلایی بزرگان

اين نشانه‌ي خامي‌ست كه در گوشه‌اي بنشينيم و احساس خرسندي كنيم. (كيم وو چونگ)

ادامه مطلب

اينچنين مي‌ستاييم – سخنان طلایی بزرگان

) اينچنين مي‌ستاييم گوشْور وَن [= «روان آفرينش» يا «روان جهان» يا «روان زمين»] و گِوش تَشَن [= آفريدگار جهان يا سازنده آفرينش] و روان‌هاي…

ادامه مطلب

آينده هميشه نيرومندتر از – سخنان طلایی بزرگان

آينده هميشه نيرومندتر از اكنون است. در حقيقت، اين آينده است كه درباره ي ما به داوري خواهد نشست و بي شك بدون هيچ گونه…

ادامه مطلب

اينكه چه كسي باشيد و در – سخنان طلایی بزرگان

اينكه چه كسي باشيد و در چه موقعيتي قرار داشته باشيد، بر عهده شما و نتيجه انتخابها و تصميم گيري هاي خودتان است. (برايان تريسي)

ادامه مطلب

اينهمه جنايت براي چه؟ – سخنان طلایی بزرگان

اينهمه جنايت براي چه؟ براي ثروت، براي پول، براي كاميابي؟ پس از اتمام اين فجايع آيا مرگ مجال مي دهد كه از اندوخته خود استفاده…

ادامه مطلب

با ايمانكار زيادي نمي – سخنان طلایی بزرگان

با ايمان،كار زيادي نمي توانيد بكنيد، ولي بدون آن، هيچ كاري نمي توانيد انجام دهيد. (سميول باتلر)

ادامه مطلب

با تشويق مي توان نيروهاي – سخنان طلایی بزرگان

با تشويق مي توان نيروهاي خفته و زنگ زده را بيدار و نيروهاي بيدار و برانگيخته را براي هميشه پايدار و استوار كرد. (نامشخص)

ادامه مطلب

با حقيقت روبرو شويد به – سخنان طلایی بزرگان

با حقيقت روبرو شويد، به آن نگاه كنيد، از آن نگريزيد؛ زيرا زماني كه فرار مي كنيد، زمان آغاز ترس است. (كريشنا مورتي)

ادامه مطلب

با خودتان سخت‌گير باشيد – سخنان طلایی بزرگان

با خودتان، سخت‌گير باشيد. هرگز گمان نبريد كه به هدف‌تان رسيده‌ايد. (كيم وو چونگ)

ادامه مطلب

اگر روزي شأن و مقامت – سخنان طلایی بزرگان

اگر روزي شأن و مقامت پايين آمد نااميد مشو، زيرا آفتاب هر روز هنگام غروب پايين مي رود تا بامداد روز ديگر بالا بيايد. (افلاطون)

ادامه مطلب

اگر زنجيري به گردن ديگري – سخنان طلایی بزرگان

اگر زنجيري به گردن ديگري بيندازيد، سر ديگر آن به گردن خودتان گره مي خورد. (رالف والدو امرسون)

ادامه مطلب

اگر سوار بر موج تغيير – سخنان طلایی بزرگان

اگر سوار بر موج تغيير نباشي، خود را در زير آن خواهي يافت. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر شرايط افراد كوشا و – سخنان طلایی بزرگان

اگر شرايط افراد كوشا و سخت كوش بهتر از افراد كاهل و تنبل باشد، بنابر اين دليلي براي سخت كوشي وجود نخواهد داشت. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر شما چيزي را بخواهيد – سخنان طلایی بزرگان

اگر شما چيزي را بخواهيد، آن چيز ديگر رويا نيست. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر عاشق بوده ايد كه – سخنان طلایی بزرگان

اگر عاشق بوده ايد كه نيازي به بيان و روشن كردن آن نيست و اگر نبوده ايد كه من نمي توانم برايتان بيان كنم. (جين…

ادامه مطلب

اگر فقط بنشيني و چشم – سخنان طلایی بزرگان

اگر فقط بنشيني و چشم براه بماني كه گزينه ها به سوي تو بيايند، بندرت درباره ي آنها چيزي ياد خواهي گرفت. (اسپنسر جانسون)

ادامه مطلب

اگر قرار باشد كه در – سخنان طلایی بزرگان

اگر قرار باشد كه در برابر هر چيزي، واكنش نشان دهيم، پيوسته از فشار رواني، رنج خواهيم برد. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

اگر كس در انجام كاري – سخنان طلایی بزرگان

اگر كس در انجام كاري دُرُشتي [=پرخاش] كند، دادگر نيست. (بودا)

ادامه مطلب

اگر كسي در آب بيفتد – سخنان طلایی بزرگان

اگر كسي در آب بيفتد، خواه در حوض افتاده باشد، خواه در ميان دريا، به ناچار بايد شنا كند. (افلاطون)

ادامه مطلب

اگر كسي گوش شنوا داشته – سخنان طلایی بزرگان

اگر كسي گوش شنوا داشته باشد، موسيقي را در همه چيز خواهد شنيد. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر گزينش‌هاي خود را – سخنان طلایی بزرگان

اگر گزينش‌هاي خود را تنها به آنچه كه به نظر، ممكن يا منطقي مي‌رسند، محدود كنيد، بين خود و آنچه كه به راستي مي‌خواهيد، فاصله…

ادامه مطلب

اگر ما تنها از بيست درصد – سخنان طلایی بزرگان

اگر ما تنها از بيست درصد توانايي‌هاي بالقوه‌ي خود بهره بگيريم، همه نابغه خواهيم شد و اگر از سي درصد آن بهره بگيريم، مي‌توانيم همه…

ادامه مطلب

اگر محدوديتي وجود دارد – سخنان طلایی بزرگان

اگر محدوديتي وجود دارد در ذهن ماست نه در دنياي خارج. (برايان تريسي)

ادامه مطلب

اگر معشوقي زود رام گردد – سخنان طلایی بزرگان

اگر معشوقي زود رام گردد زشت مي نمايد و پيوند عشقش چندان شرافتي ندارد. زيرا او بايد زمان كافي داشته باشد تا عاشق را تمام…

ادامه مطلب

اگر مي خواهي بنده كسي – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهي بنده كسي نباشي، بنده هيچ چيز نباش. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر مي خواهيد احساسات – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهيد احساسات حقيقي شنونده خود را دريابيد، درست در صورت وي بنگريد، چون او مي تواند كلمات را در فرمان خود داشته باشد،…

ادامه مطلب

اگر مي خواهيد دوستان و – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهيد دوستان و برگزيدگان خدا باشيد، به آن كه به شما بدي مي كند، نيكي كنيد و از آن كه به شما ستم…

ادامه مطلب

اگر مي دانستيد كه يك – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي دانستيد كه يك محكوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوي بازگشت به زندگي را دارد، آنگاه قدر روزهايي را كه با…

ادامه مطلب

اگر مي‌خواهيد در زندگي – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي‌خواهيد در زندگي چيزي ياد بگيريد و پيشرفت كنيد، بايد آموزش‌پذير باشيد. (جك كانفيلد)

ادامه مطلب

اگر نتوانيد دانش و آگاهي – سخنان طلایی بزرگان

اگر نتوانيد دانش و آگاهي خود را در كنترل خويش درآوريد، بدون شك دچار يك احساس بيگانگي و بيشتر از آن، بدبختي خواهيد شد. (استيو…

ادامه مطلب

اگر ندانيد كه به كجا مي – سخنان طلایی بزرگان

اگر ندانيد كه به كجا مي رويد، هر راهي شما را با خود خواهد برد. (توماس كارلايل)

ادامه مطلب

اگر نمي خواهيم چيزي را – سخنان طلایی بزرگان

اگر نمي خواهيم چيزي را كه رسوايي به بار مي آورد در خود مخفي كنيم، زندگي در انزوا به چه درد مي خورد؟ (نيچه)

ادامه مطلب

اگر هر كاري را آسان – سخنان طلایی بزرگان

اگر هر كاري را آسان بگيريد، در زمان انجام، آسان‌تر هم مي‌شود. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر همه‌ي آنان كه – سخنان طلایی بزرگان

اگر همه‌ي آنان كه مي‌گويند عاشقند، در كردار هم چنين مي‌بودند، دنيا بسيار بهتر از آن كه هست، مي‌شد. (لئوبوسكاليا)

ادامه مطلب

اگر وجود خار در گل مايه – سخنان طلایی بزرگان

اگر وجود خار در گل مايه اندوه ماست، وجود گل در كنار خار بايد مايه شادي ما باشد. (گوته)

ادامه مطلب

اگرچه جنگ براي اصلاح حال – سخنان طلایی بزرگان

اگرچه جنگ براي اصلاح حال ملت و افزايش آباداني آغاز مي گردد، اما حقيقت اين است كه در طي جنگ، بحران عظيمي در حيات اجتماعي…

ادامه مطلب

الهي به كرم و دانش خود – سخنان طلایی بزرگان

الهي به كرم و دانش خود به من نيرو و شجاعتي هديه كن كه توانايي هر آنچه را كه تغيير پذير است داشته باشم و…

ادامه مطلب

امروز به شمار نويسندگان – سخنان طلایی بزرگان

امروز به شمار نويسندگان، وب نوشت هاي اينترنت، بنگاه سخن پراكني و خبرگزاري ايجاد شده است. پنهان سازي خبري در جهان امروز بسيار خنده آور…

ادامه مطلب

امروزه كار ادبي به شرطي – سخنان طلایی بزرگان

امروزه كار ادبي به شرطي كارآمد است كه عمل [=كار و تلاش] و نوشتن پيوسته به يكديگر تبديل شوند. (والتر بنيامين)

ادامه مطلب

آموزش را در خانواده – سخنان طلایی بزرگان

آموزش را در خانواده، دانش را در جامعه و بينش را در تفكرات تنهايي مي آموزند. (نيچه)

ادامه مطلب

اميد با مرگ هم به گور – سخنان طلایی بزرگان

اميد، با مرگ هم به گور نمي رود. (فريدريش شيلر)

ادامه مطلب

آن اندازه كه من از خود – سخنان طلایی بزرگان

آن اندازه كه من از خود توقع دارم، كسي از من انتظار ندارد. (نامشخص)

ادامه مطلب

آن را كه خبرهاست براي – سخنان طلایی بزرگان

آن را كه خبرهاست براي روز مبادا، بسيار مي خموشد در خود، آنكه روزي، مي خواهد آذرخشي برافروزد، بايد كه ديري ابر باشد. (نيچه)

ادامه مطلب

آن كس كه با هيولاها مي – سخنان طلایی بزرگان

آن كس كه با هيولاها مي جنگد، بايد مراقب باشد كه خود به هيولا بدل نشود. اگر مدتي طولاني به پرتگاهي بنگري، پرتگاه نيز به…

ادامه مطلب

آن كس كه دوست دارد به – سخنان طلایی بزرگان

آن كس كه دوست دارد به نظر توده مردم عميق بيايد تلاش مي كند كه مبهم و كدر باشد. (نيچه)

ادامه مطلب