با رفتار و كردار خود به – سخنان طلایی بزرگان

با رفتار و كردار خود، به ديگران درس مي‌دهيد و هدف‌هاي خود را بيشتر برآورده مي‌سازيد؛ در حالي كه همه‌ي واژه‌هاي يك فرهنگ لغت، چنين…

ادامه مطلب

با سالخوردگان و افراد با – سخنان طلایی بزرگان

با سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت كنيد كه چشمهايشان، چهره سالها را ديده و گوشهايشان، نواي زندگي را شنيده است. (جبران خليل جبران)

ادامه مطلب

با قرض اگر داماد شدي با – سخنان طلایی بزرگان

با قرض اگر داماد شدي با خنده خداحافظي كن. (مثل آلماني)

ادامه مطلب

با گناهكار دانستن – سخنان طلایی بزرگان

با گناهكار دانستن ديگران، جز هدر دادن زمان، كاري نمي‌كنيد. مهم نيست ديگري را چه اندازه گناهكار بدانيد يا به چه ميزان، او را سرزنش…

ادامه مطلب

با مردم يگانه باش تا – سخنان طلایی بزرگان

با مردم يگانه باش تا محترم و مشهور شوي (کورش کبير)

ادامه مطلب

با هر كه بدي كردي تا دم – سخنان طلایی بزرگان

با هر كه بدي كردي تا دم مرگ از او بترس. (نيچه)

ادامه مطلب

با يك مديريت زمان عالي – سخنان طلایی بزرگان

با يك مديريت زمان عالي، كيفيت زندگي شما بهتر مي شود و براي افراد و چيزهايي كه از آنها لذت مي بريد، فرصت بيشتري به…

ادامه مطلب

باري كه نمي كشي نمي – سخنان طلایی بزرگان

باري كه نمي كشي، نمي داني چقدر سنگين است. (مثل آفريقائي)

ادامه مطلب

باطن و سيرت مردم را در – سخنان طلایی بزرگان

باطن و سيرت مردم را در هنگام بدبختي آنها مي توان شناخت. (گاندي)

ادامه مطلب

باور بدون كنش باور نيست – سخنان طلایی بزرگان

باور بدون كنش، باور نيست. باور اگر پويا نباشد، مرده است. (فلورانس اسكاول شين)

ادامه مطلب

باور نداشتن به گفتار بي – سخنان طلایی بزرگان

باور نداشتن به گفتار بي آلايش پارسايان، دشنام بر شكوه قهرمانانه ي آنها است. (كريستين بوبن)

ادامه مطلب

بايد اندازه ي خود را – سخنان طلایی بزرگان

بايد اندازه ي خود را بشناسيم؛ آري ما در اين دنيا چيزي هستيم، ولي نه همه چيز. (بلز پاسكال)

ادامه مطلب

بايد به ما آموخته شود كه – سخنان طلایی بزرگان

بايد به ما آموخته شود كه براي آغاز كارها چشم براه الهام نمانيم. كنش خود شخص، الهام است و الهام به ندرت، كنش ايجاد مي…

ادامه مطلب

بايد چنين وانمود كنيد كه – سخنان طلایی بزرگان

بايد چنين وانمود كنيد كه توانايي‌هاي شما هيچ مرزي ندارد. (نامشخص)

ادامه مطلب

بايد در هر كاري به امكان – سخنان طلایی بزرگان

بايد در هر كاري به امكان و عملي بودن آن كار ايمان داشت. (آندره موروا)

ادامه مطلب

بايد نيك و بد را جبران – سخنان طلایی بزرگان

بايد نيك و بد را جبران كنيم، اما چرا در حق آن كس كه در حق ما نيكي يا بدي روا كرده است؟ (نيچه)

ادامه مطلب

بچه ها بايد ياد بگيرند – سخنان طلایی بزرگان

بچه ها بايد ياد بگيرند كه هر كاري را با عشق و دلبستگي انجام دهند نه از روي وظيفه شناسي. (جين وبستر)

ادامه مطلب

بخشايش آسان خواهد بود – سخنان طلایی بزرگان

بخشايش، آسان خواهد بود، اگر ديگران را با خود يكي بدانيم، كاستي‌‌هاي خود را باور داشته باشيم و بپذيريم همه به يك اندازه آماده‌ي انجام…

ادامه مطلب

بخشندگي را از گل بياموز – سخنان طلایی بزرگان

بخشندگي را از گل بياموز؛ زيرا حتي ته كفشي را كه لگدمالش مي كند خوشبو مي سازد. (اونوره دو بالزاك)

ادامه مطلب

بدانيد كه هر چيزي در – سخنان طلایی بزرگان

بدانيد كه هر چيزي در زندگي، معنا و هدفي دارد. (نامشخص)

ادامه مطلب

بدبختي هوش سرشار را – سخنان طلایی بزرگان

بدبختي، هوش سرشار را نمايان مي كند و خوشبختي، آن را مي پوشاند. (هوراس)

ادامه مطلب

بدترين چيز در مورد بردگي – سخنان طلایی بزرگان

بدترين چيز در مورد بردگي اين است كه دست آخر، برده ها به آن خو مي گيرند. (ارسطو)

ادامه مطلب

بدگويي حسود دليل برتري – سخنان طلایی بزرگان

بدگويي حسود دليل برتري شماست. (تن)

ادامه مطلب

بدون ترديد افراد بشر – سخنان طلایی بزرگان

بدون ترديد، افراد بشر حاضر نيستند كه همگي بطور يكسان و برابر از گرسنگي بميرند و بي گمان براي آخرين تكه ناني كه مي ماند…

ادامه مطلب

بدون عشق مي‌توان بخشيد – سخنان طلایی بزرگان

بدون عشق مي‌توان بخشيد، ولي بدون بخشش نمي‌توان عاشق بود. (نامشخص)

ادامه مطلب

بذر انديشه و فكر بپاش – سخنان طلایی بزرگان

بذر انديشه و فكر بپاش، عمل و نتيجه درو كن. (برتراند راسل)

ادامه مطلب

بر رويدادهاي گذشته نظر – سخنان طلایی بزرگان

بر رويدادهاي گذشته نظر كن؛ چيزي باارزش از آن بياموز. از آنچه كه آموختي بهره برگير تا زمان حال را بهبود بخشي. (اسپنسر جانسون)

ادامه مطلب

براستي اي كاش جنون شان – سخنان طلایی بزرگان

براستي؛ اي كاش جنون شان را حقيقت نام بود، يا وفاداري و يا عدالت؛ اما دريغ كه فضيلت شان در خدمت دراز زيستن و آسودگي…

ادامه مطلب

براي آفرينش روياي بزرگ – سخنان طلایی بزرگان

براي آفرينش روياي بزرگ، بيشتر از آفرينش روياي كوچك، به انرژي نياز نداريم. (نامشخص)

ادامه مطلب

براي آنكه بتوانيم از – سخنان طلایی بزرگان

براي آنكه بتوانيم از حكمت خود برخوردار گرديم بايد گهگاه از ديوانگي خود بهره مند شويم. (نيچه)

ادامه مطلب

براي ايمان داشتن بايد – سخنان طلایی بزرگان

براي ايمان داشتن بايد حصار پيشداوري ها را برچيد. (پائولو كوئيلو)

ادامه مطلب

براي اينكه بشر بتواند در – سخنان طلایی بزرگان

براي اينكه بشر بتواند در دنيا خوشبخت زندگي كند، بايد از بخشي از توقعات [ =چشم داشت هاي ] خود بكاهد. (شامفور)

ادامه مطلب

براي اينكه زندگي – سخنان طلایی بزرگان

براي اينكه زندگي گرانمايه‌تان در راه دستيابي به چيزي هدر نرود، مي‌بايست گاه از آن چيز فاصله بگيريد. (وين داير)

ادامه مطلب

براي بالا رفتن پاهاي – سخنان طلایی بزرگان

براي بالا رفتن، پاهاي خويش را به كار گيريد! مگذاريد شما را بالا كشند. بر سر و بر گُرده ي بيگانگان منشينيد! (نيچه)

ادامه مطلب

براي به وجود آوردن عشق و – سخنان طلایی بزرگان

براي به وجود آوردن عشق و دوستي، شادماني و روي خوش، كارآيي بيشتري دارد و ترشرويي و ناخشنودي، هيچ گونه دشواري را از بين نمي‌برد….

ادامه مطلب

براي تقديم گل به ديگران – سخنان طلایی بزرگان

براي تقديم گل به ديگران، به انتظار مراسم تدفين آنها نباشيد. (نامشخص)

ادامه مطلب

براي چيدن ستاره‌ها گاهي – سخنان طلایی بزرگان

براي چيدن ستاره‌ها، گاهي نيز لازم است ديوانه‌وار رفتار كنيم. دلهاي ديوانه هم گاهي مي‌توانند شكسته شوند و ستاره‌هاي درخشان خود را دانه دانه فرو…

ادامه مطلب

براي درك كردن چيزي بايد – سخنان طلایی بزرگان

براي درك كردن چيزي، بايد آن را سراسر شناخت. (لئوبوسكاليا)

ادامه مطلب

براي راه يافتن به دل هر – سخنان طلایی بزرگان

براي راه يافتن به دل هر كس بايد از چيزي سخن گفت كه نزد او عزيزتر است. (ديل كارنگي)

ادامه مطلب

براي رسيدن به هر هدف – سخنان طلایی بزرگان

براي رسيدن به هر هدف مهم، بايد دست از آسايش شست. (اسميت)

ادامه مطلب

براي سنجش ارتفاع كوهها – سخنان طلایی بزرگان

براي سنجش ارتفاع كوهها، دشواري صعود بر آنها نمي تواند در اين ميان سنجه اي [ =سنگ ترازويي ] باشد. (نيچه)

ادامه مطلب

براي شناخت آدميان به جاي – سخنان طلایی بزرگان

براي شناخت آدميان به جاي كنكاش در انديشه آنها، در پي شناخت پيشواي انگاره (فكر) آنها باشيد. (ارد بزرگ)

ادامه مطلب

براي كسي كه انديشه‌ي عدم – سخنان طلایی بزرگان

براي كسي كه انديشه‌ي عدم خشونت را در خود پرورده است، همه‌ي جهان، يك خانواده است؛ نه ترسي به دل دارد و نه كسي از…

ادامه مطلب

براي كشف براي يادگيري – سخنان طلایی بزرگان

براي كشف، براي يادگيري چيزي بنيادي، شما ناگزيريد گنجايش رفتن به عمق را داشته باشيد. (كريشنا مورتي)

ادامه مطلب

براي مقدس شمردن بيداري – سخنان طلایی بزرگان

براي مقدس شمردن، بيداري و آگاهي لازم است. (ارد بزرگ)

ادامه مطلب

براي هدايت مردم پشت – سخنان طلایی بزرگان

براي هدايت مردم، پشت سرشان حركت كن. (لائوتسه)

ادامه مطلب

براي يافتن شادماني – سخنان طلایی بزرگان

براي يافتن شادماني، نيازي به جست‌و‌جو كردن آن در اينجا و آنجا نيست، چرا كه شادماني، در همين جاست! در درون خودتان… در لايه‌هاي زيرين…

ادامه مطلب

برترين ويژگي بشري – سخنان طلایی بزرگان

برترين ويژگي بشري، مردانگي است. (چارلز ديكنز)

ادامه مطلب

برخي از دستاوردهاي بشر – سخنان طلایی بزرگان

برخي از دستاوردهاي بشر متكي بر پيش فرض هاي نادرستي بوده كه با تلاش انسانها درست از آب درآمده است؛ اين كار از عهده ي…

ادامه مطلب

انديشه ها نيز زندگي مردم – سخنان طلایی بزرگان

انديشه ها نيز زندگي مردم را نجات مي بخشند. (ميلان كوندرا)

ادامه مطلب