با پيران مشورت كن و از – سخنان طلایی بزرگان

با پيران مشورت كن و از مشورت با كودكان شرم مدار. (لقمان)

ادامه مطلب

با چيزهايي كه آرزومند يا – سخنان طلایی بزرگان

با چيزهايي كه آرزومند يا نيازمند به دست آوردن شان هستيد، از در دوستي درآييد. (فلورانس اسكاول شين)

ادامه مطلب

با درمان روحيه و – سخنان طلایی بزرگان

با درمان روحيه و برانگيختن تجربه هايي كه به دست مي آوريد، زندگي تان را سرشار از اميد سازيد. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر روزي تصميم بگيريم – سخنان طلایی بزرگان

اگر روزي تصميم بگيريم گوش را حتما بر بهترين استدلالها ببنديم، نشانه اي از شخصيتي قوي را در وجود خويش داريم، يعني خواست گاه و…

ادامه مطلب

اگر زن نبود نوابغ جهان – سخنان طلایی بزرگان

اگر زن نبود، نوابغ جهان را چه كسي پرورش مي داد؟ (ناپلئون بناپارت)

ادامه مطلب

اگر سرت را بالاتر از – سخنان طلایی بزرگان

اگر سرت را بالاتر از ديگران بگيري مورد انتقاد واقع مي شوي؛ پس چرا به چنين وضعي عادت نمي كني و با چنين افكاري خودت…

ادامه مطلب

اگر شروع به قضاوت كردن – سخنان طلایی بزرگان

اگر شروع به قضاوت كردن در مورد مردم بكني، وقت پيدا نمي كني كه آنها را دوست داشته باشي. (مادر ترزا)

ادامه مطلب

اگر شما پيشوا هستيد – سخنان طلایی بزرگان

اگر شما پيشوا هستيد، گناه را به گردن بگيريد، اما هرگز امتياز را به خود نسبت ندهيد. (جان ماكسول)

ادامه مطلب

اگر عاشقيم همان گونه كه – سخنان طلایی بزرگان

اگر عاشقيم، همان گونه كه از خوشي‌هاي عشق لذت مي‌بريم، بايد شوربختي‌هاي آن را هم پذيرا باشيم؛ چه هر دو، بخشي از حقيقت عشق هستند….

ادامه مطلب

اگر فرصتها پشت در خانه – سخنان طلایی بزرگان

اگر فرصتها پشت در خانه شما نمي آيند، در ديگري بسازيد. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر قدرت آن را – سخنان طلایی بزرگان

اگر قدرت [ آن را ] نداريد كه با نيروي خود سختيها را در هم شكنيد، دست كم مرد باشيد و در برابر حوادث بايستيد….

ادامه مطلب

اگر كاميابي بخواهيد ولي – سخنان طلایی بزرگان

اگر كاميابي بخواهيد، ولي براي شكست تدارك ببينيد، همان چيزي را خواهيد ستاند كه برايش تدارك ديده ايد. (فلورانس اسكاول شين)

ادامه مطلب

اگر كسي در انديشيدن – سخنان طلایی بزرگان

اگر كسي در انديشيدن بسيار تنبل، در انجام كاري بسيار مغرور و در اعتراف به اين دو، بسيار بزدل باشد، هرگز به خردمندي دست نخواهد…

ادامه مطلب

اگر كسي را دوست داري به – سخنان طلایی بزرگان

اگر كسي را دوست داري به او بگو، زيرا قلبها معمولاً با كلماتي كه ناگفته مي مانند مي شكنند. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر گاه واكنش هاي احساسي – سخنان طلایی بزرگان

اگر گاه واكنش هاي احساسي تند نشان مي دهيد، اولين كاري كه بايد بكنيد اين است كه حرفهايي را كه نبايد بزنيد، نزنيد. (جان ماكسول)

ادامه مطلب

اگر ما به قدر كافي اراده – سخنان طلایی بزرگان

اگر ما به قدر كافي اراده داشته باشيم، به قدر كافي هم وسايل پيدا خواهيم كرد. (ميلتون)

ادامه مطلب

اگر مادر نباشد جسم – سخنان طلایی بزرگان

اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمي شود و اگر كتاب نباشد، روح انسان پرورش نمي يابد. (پلوتارخ)

ادامه مطلب

اگر مرگ نبود زندگي – سخنان طلایی بزرگان

اگر مرگ نبود، زندگي، زندگي نبود. (موريس مترلينگ)

ادامه مطلب

اگر مهربان باشيد ممكن – سخنان طلایی بزرگان

اگر مهربان باشيد ممكن است مردم شما را متهم به چاپلوسي كنند، با وجود اين مهربان باشيد. (مادر ترزا)

ادامه مطلب

اگر مي خواهي هستي را – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهي هستي را بشناسي، خود را بشناس. (سقراط)

ادامه مطلب

اگر مي خواهيد دوست – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهيد دوست باشيد، يك دوست خوب باشيد. (ريچارد تمپلر)

ادامه مطلب

اگر مي خواهيم آرامش – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهيم آرامش پايدار بماند، بايد دانش را رابط بين الملل بدانيم. (روزولت)

ادامه مطلب

اگر مي‌خواهيد براي زندگي – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي‌خواهيد براي زندگي كسي ديگر مهم باشيد و فراموش نشويد، كاري كنيد كه احساس كند ارزش دارد و سزاوار ستايش و سپاسگزاري است. (جك…

ادامه مطلب

اگر نتوانيد الگوي ثابتي – سخنان طلایی بزرگان

اگر نتوانيد الگوي ثابتي در زندگي براي خود برگزينيد، متاسفانه بايد بگويم چيز زيادي در زندگي به دست نخواهيد آورد. (پرمودا باترا)

ادامه مطلب

اگر نسل جوان نمي داند كه – سخنان طلایی بزرگان

اگر نسل جوان نمي داند كه به كجا مي رود، بدين معناست كه با پدران خود فرقي نكرده است. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر نمي خواهي سگ ترا گاز – سخنان طلایی بزرگان

اگر نمي خواهي سگ ترا گاز بگيرد، با دمش بازي مكن. (مثل آفريقائي)

ادامه مطلب

اگر هر روز راه را عوض – سخنان طلایی بزرگان

اگر هر روز راه را عوض كني هرگز به مقصد نمي رسي. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر همه ي صدقات تنها از – سخنان طلایی بزرگان

اگر همه ي صدقات تنها از سر همدردي داده مي شد، همه ي گدايان مدتها پيش يكجا از گرسنگي مي مردند. (نيچه)

ادامه مطلب

اگر هنري داري بياور – سخنان طلایی بزرگان

اگر هنري داري، بياور. در غير اين صورت، هنرنمايي نكن كه رسوايي به بارخواهد آورد. (گوته)

ادامه مطلب

اگرچه پنهان كردن رنج به – سخنان طلایی بزرگان

اگرچه پنهان كردن رنج، به نيرنگ و تردستي، روا نيست، اين راه در سنجش، شگردي پسنديده تر است. (كريستين بوبن)

ادامه مطلب

الهام تنها چيز مهم – سخنان طلایی بزرگان

الهام، تنها چيز مهم زندگي است. (آلبرت انيشتين)

ادامه مطلب

امروز بر پايه‌ي خاطره‌ي – سخنان طلایی بزرگان

امروز بر پايه‌ي خاطره‌ي [=يادبود] ديروز، داوري نكن. (لئوبوسكاليا)

ادامه مطلب

امكان ندارد شما به راه – سخنان طلایی بزرگان

امكان ندارد شما به راه خطا نرفته باشيد، اما چرا باز هم آن را حقيقت مي پنداريد؟ (نيچه)

ادامه مطلب

آموزش احمقها به همان – سخنان طلایی بزرگان

آموزش احمقها به همان اندازه بي نتيجه است كه بخواهيم با صابون، ذغال را سفيد كنيم. (نامشخص)

ادامه مطلب

آموزه اي پديد آمد و – سخنان طلایی بزرگان

آموزه اي پديد آمد و باوري در كنارش: همه چيز پوچ است؛ همه چيز يكسان؛ همه چيز رو به پايان! (نيچه)

ادامه مطلب

اميدوارم در تمام طول – سخنان طلایی بزرگان

اميدوارم در تمام طول زندگي چنان همديگر را دوست داشته باشيم كه انگار هرگز ازدواج نكرده ايم. (نامشخص)

ادامه مطلب

آن زمان كه خوش ترين مزه – سخنان طلایی بزرگان

آن زمان كه خوش ترين مزه ها را داري مگذار تو را تمام بخورند. آنان كه مي خواهند دير زماني در دلها جاي داشته باشند…

ادامه مطلب

آن كس كه با سهل انگاري – سخنان طلایی بزرگان

آن كس كه با سهل انگاري مي نويسد، در وهله اول ثابت مي كند كه خودش هم ارزش چنداني براي افكارش قايل نيست. (آرتور شوپنهاور)

ادامه مطلب

آن كس كه در خِرد – سخنان طلایی بزرگان

آن كس كه در خِرد مي‌زيَد، خويشتن را در همه وَ همه را در خويشتن مي‌بيند. عشقش به پروردگار عشق، همه‌ي آرزوهاي خودخواهانه را –…

ادامه مطلب

آن كسي بازيگر است كه از – سخنان طلایی بزرگان

آن كسي بازيگر است كه از كودكي مي پذيرد تمامي زندگي خود را براي مردم ناشناس به نمايش گذارد. اگر كسي به اين كار بنيادي…

ادامه مطلب

آن كه براي ابلهان مي – سخنان طلایی بزرگان

آن كه براي ابلهان مي نويسد همواره مخاطب بسيار مي يابد. (آرتور شوپنهاور)

ادامه مطلب

آن كه پيش از اين به – سخنان طلایی بزرگان

آن كه پيش از اين به خطرها نمي‌انديشيد و سپس هشيار گشت، اين جهان را روشني بخشد، چون ماه كه از پشت ابرها بيرون آيد….

ادامه مطلب

آن كه دستش زخمي نباشد – سخنان طلایی بزرگان

آن كه دستش زخمي نباشد، شايد به زهر دست زند، ولي زهر آن را كه زخمي نباشد، اثر نكند و او را كه بدي نكند،…

ادامه مطلب

آن كه مي بايد آفريدگار – سخنان طلایی بزرگان

آن كه مي بايد آفريدگار نيك و بد باشد، همانا كه نخست مي بايد نابودگر باشد و ارزش شكن. (نيچه)

ادامه مطلب

آن گونه خودباوري‌ كه – سخنان طلایی بزرگان

آن گونه خودباوري‌ كه برخاسته از احساس شايستگي، توانمندي و توانايي بي اندازه باشد، هرگز در درازمدت پابرجا و ماندني نخواهد بود. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

آنان كه به بزرگي مي رسند – سخنان طلایی بزرگان

آنان كه به بزرگي مي رسند كساني هستند كه شكست برايشان قابل درك نيست. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

آنان كه زندگاني را بستري – سخنان طلایی بزرگان

آنان كه زندگاني را بستري از گلهاي سرخ مي دانند، هميشه از خارهاي آن شكايت دارند. (نامشخص)

ادامه مطلب

آنجا كه تسليم عشاق شدن – سخنان طلایی بزرگان

آنجا كه تسليم عشاق شدن در هر صورت ننگ به شمار مي رود، علت اين امر را بايد در رفتار زشت و بدِ كساني جستجو…

ادامه مطلب

آنجا كه مرد به صحت و – سخنان طلایی بزرگان

آنجا كه مرد به صحت و اهميت افكارش ايمان دارد، آن ندا و شوق لازم براي پشتكار و تلاش بي وقفه جهت كشف روشن ترين،…

ادامه مطلب

آنچه از ما باقي مي ماند – سخنان طلایی بزرگان

آنچه از ما باقي مي ماند عشق است. (نامشخص)

ادامه مطلب