آن كس كه با سهل انگاري – سخنان طلایی بزرگان

آن كس كه با سهل انگاري مي نويسد، در وهله اول ثابت مي كند كه خودش هم ارزش چنداني براي افكارش قايل نيست. (آرتور شوپنهاور)

ادامه مطلب

آن كس كه در خِرد – سخنان طلایی بزرگان

آن كس كه در خِرد مي‌زيَد، خويشتن را در همه وَ همه را در خويشتن مي‌بيند. عشقش به پروردگار عشق، همه‌ي آرزوهاي خودخواهانه را –…

ادامه مطلب

آن كسي بازيگر است كه از – سخنان طلایی بزرگان

آن كسي بازيگر است كه از كودكي مي پذيرد تمامي زندگي خود را براي مردم ناشناس به نمايش گذارد. اگر كسي به اين كار بنيادي…

ادامه مطلب

آن كه براي ابلهان مي – سخنان طلایی بزرگان

آن كه براي ابلهان مي نويسد همواره مخاطب بسيار مي يابد. (آرتور شوپنهاور)

ادامه مطلب

آن كه پيش از اين به – سخنان طلایی بزرگان

آن كه پيش از اين به خطرها نمي‌انديشيد و سپس هشيار گشت، اين جهان را روشني بخشد، چون ماه كه از پشت ابرها بيرون آيد….

ادامه مطلب

آن كه دستش زخمي نباشد – سخنان طلایی بزرگان

آن كه دستش زخمي نباشد، شايد به زهر دست زند، ولي زهر آن را كه زخمي نباشد، اثر نكند و او را كه بدي نكند،…

ادامه مطلب

آن كه مي بايد آفريدگار – سخنان طلایی بزرگان

آن كه مي بايد آفريدگار نيك و بد باشد، همانا كه نخست مي بايد نابودگر باشد و ارزش شكن. (نيچه)

ادامه مطلب

آن گونه خودباوري‌ كه – سخنان طلایی بزرگان

آن گونه خودباوري‌ كه برخاسته از احساس شايستگي، توانمندي و توانايي بي اندازه باشد، هرگز در درازمدت پابرجا و ماندني نخواهد بود. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

آنان كه به بزرگي مي رسند – سخنان طلایی بزرگان

آنان كه به بزرگي مي رسند كساني هستند كه شكست برايشان قابل درك نيست. (آنتوني رابينز)

ادامه مطلب

آنان كه زندگاني را بستري – سخنان طلایی بزرگان

آنان كه زندگاني را بستري از گلهاي سرخ مي دانند، هميشه از خارهاي آن شكايت دارند. (نامشخص)

ادامه مطلب

آنجا كه تسليم عشاق شدن – سخنان طلایی بزرگان

آنجا كه تسليم عشاق شدن در هر صورت ننگ به شمار مي رود، علت اين امر را بايد در رفتار زشت و بدِ كساني جستجو…

ادامه مطلب

آنجا كه مرد به صحت و – سخنان طلایی بزرگان

آنجا كه مرد به صحت و اهميت افكارش ايمان دارد، آن ندا و شوق لازم براي پشتكار و تلاش بي وقفه جهت كشف روشن ترين،…

ادامه مطلب

آنچه از ما باقي مي ماند – سخنان طلایی بزرگان

آنچه از ما باقي مي ماند عشق است. (نامشخص)

ادامه مطلب

آنچه به تحول تاريخي هنر – سخنان طلایی بزرگان

آنچه به تحول تاريخي هنر، معنا و جهت مي دهد، فقط فرض وجود ارزش زيبايي شناختي عيني است. (نامشخص)

ادامه مطلب

آنچه خوب باشد زيان‌آور – سخنان طلایی بزرگان

آنچه خوب باشد، زيان‌آور نمي‌تواند بود. (افلاطون)

ادامه مطلب

آنچه را آفريده ام فقط – سخنان طلایی بزرگان

آنچه را آفريده ام، فقط ثمره تنهايي است. (فرانتس كافكا)

ادامه مطلب

آنچه را كه در دنياي – سخنان طلایی بزرگان

آنچه را كه در دنياي گمان، خواستارش هستيد، در تنهايي با پژواكي بلند بخواهيد. (وين داير)

ادامه مطلب

آنچه رخ داده را بايد – سخنان طلایی بزرگان

آنچه رخ داده را بايد پذيرفت، اما آنچه روي نداده را مي توان به ميل خويش ساخت. (ارد بزرگ)

ادامه مطلب

آنچه فرد تحصيلكرده را از – سخنان طلایی بزرگان

آنچه فرد تحصيلكرده را از فرد خودآموخته مشخص مي سازد، وسعت دانش نيست، بلكه مراتب گوناگون نيروي حيات و اعتماد به نفس است. (ميلان كوندرا)

ادامه مطلب

آنچه كه روي مي‌دهد – سخنان طلایی بزرگان

آنچه كه روي مي‌دهد، تعيين كننده‌ي كيفيت زندگي ما نيست، بلكه چگونگي روبرو شدن با آن رويداد، از اهميت برخوردار است. (جيم رآن)

ادامه مطلب

آنچه مرا سزاوار خوشبخت – سخنان طلایی بزرگان

آنچه مرا سزاوار خوشبخت بودن مي‌كند، اين است كه خوشبختي را براي خود نيندوزم و با ديگران قسمت [=بخش] كنم. (نامشخص)

ادامه مطلب

آنچه مي خوريد باعث زخم – سخنان طلایی بزرگان

آنچه مي خوريد باعث زخم معده نمي شود، بلكه آنچه شما را مي خورد موجب پيدايش اين زخم مي شود. (نامشخص)

ادامه مطلب

اندك دانسته‌هايم را – سخنان طلایی بزرگان

اندك دانسته‌هايم را مديون ناداني‌ام هستم. (نامشخص)

ادامه مطلب

انديشه اي كه هم اكنون در – سخنان طلایی بزرگان

انديشه اي كه هم اكنون در سر دارم مفت سگ هم نمي ارزد، چون كاملاً به هم ريخته ام. (ريچارد براتيگان)

ادامه مطلب

از مهمترين كارهايي كه به – سخنان طلایی بزرگان

از مهمترين كارهايي كه به عنوان يك آدم بزرگ مي توانيد انجام دهيد، اين است كه گهگاه به شادماني دوران كودكي برگرديد. (وين داير)

ادامه مطلب

از هر چيزي براي پيشرفت – سخنان طلایی بزرگان

از هر چيزي براي پيشرفت، يادگيري و رشد خود بهره بگير. (پيتر مك ويليام)

ادامه مطلب

از همه چيز مهمتر در – سخنان طلایی بزرگان

از همه چيز مهمتر در زندگي آن است كه انسان هدفي داشته و براي رسيدن به هدف خود داراي استعداد كافي باشد. (گوته)

ادامه مطلب

آزادي ابر انسان تنها در – سخنان طلایی بزرگان

آزادي ابر انسان تنها در صورتي حقيقي است كه در زمان فراشد [ =فرا رفتن ] و در ساختن آينده اي بر پايه ي گذشته…

ادامه مطلب

آزادي زن اين است كه در – سخنان طلایی بزرگان

آزادي زن اين است كه در قفسي زنداني شود، اما ميله هاي آن از طلا باشد. (نامشخص)

ادامه مطلب

آزادي يعني گشت و گذار در – سخنان طلایی بزرگان

آزادي يعني گشت و گذار در دنياي هستي، با آنچه كه خداوند متعال امر فرموده! (نامشخص)

ادامه مطلب

ازدواج عوام آنها را از – سخنان طلایی بزرگان

ازدواج عوام، آنها را از شخصيت تهي و از ويژگي هاي اخلاقي به دور مي سازد. (نامشخص)

ادامه مطلب

ازدواج وسيله اي براي – سخنان طلایی بزرگان

ازدواج وسيله اي براي فرار از ترس تغيير است. ازدواج وسيله اي است تا پيوند را تثبيت كني. اما عشق چنان پديده اي است كه…

ادامه مطلب

آزمون حقيقي اخلاق بشريت – سخنان طلایی بزرگان

آزمون حقيقي اخلاق بشريت، چگونگي روابط انسان با حيوانات است، به ويژه حيواناتي كه در اختيار و تحت تسلط او هستند. اينجاست كه بزرگترين ورشكستگي…

ادامه مطلب

استادان درجه دو با نزديك – سخنان طلایی بزرگان

استادان درجه دو با نزديك شدن پايان كار عصبي مي شوند و نمي توانند با آن غرور و تعادل آرامي كه براي مثال خليج “ژنوا”…

ادامه مطلب

اسراري در اين سوي زندگي – سخنان طلایی بزرگان

اسراري در اين سوي زندگي وجود دارند و اسراري در آن سو. همه جا پُر از اسرار است؛ بهتر آنكه اسرار را پذيرا باشيم و…

ادامه مطلب

اسنخوان بندي فرياد پاسخ – سخنان طلایی بزرگان

اسنخوان بندي فرياد، پاسخ هزاران ستم بي صداست. (ارد بزرگ)

ادامه مطلب

اشتباه كردن سبب شرمساري – سخنان طلایی بزرگان

اشتباه كردن سبب شرمساري نمي‌شود؛ يك عذرخواهي خالصانه، روش بزرگ منشانه‌اي براي جبران كار نادرست است. (پرمودا باترا)

ادامه مطلب

اشخاص فراموش مي كنند كه – سخنان طلایی بزرگان

اشخاص فراموش مي كنند كه كار را به چه سرعتي انجام داديد، اما به يادشان مي ماند كه كيفيت كار شما چگونه بود. (نامشخص)

ادامه مطلب

اصل حاكم بر زندگي ما – سخنان طلایی بزرگان

اصل حاكم بر زندگي ما انسانها احساس است. (فيثاغورث)

ادامه مطلب

اصول و بنيادها را فرا – سخنان طلایی بزرگان

اصول و بنيادها را فرا گير تا به چگونگي شكستن آنها به گونه اي شايسته آگاه باشي. (دالاي لاما)

ادامه مطلب

آغاز حركت به سوي هدفي – سخنان طلایی بزرگان

آغاز حركت به سوي هدفي ارزشمند، خود كاميابي‌ست. (نامشخص)

ادامه مطلب

افتادگي يا گردن نهادن و – سخنان طلایی بزرگان

افتادگي يا گردن نهادن و خشنود بودن و يا هرچه مي خواهيد نامش را بگذاريد، نشانه ي سستي و درماندگي است. (جين وبستر)

ادامه مطلب

افراد پرشتاب و ناشكيبا – سخنان طلایی بزرگان

افراد پرشتاب و ناشكيبا، بسيار ناتوان و بيچاره‌اند. كدام زخم تاكنون با شتاب و بي‌تابي بهبود يافته است. (ويليام شكسپير)

ادامه مطلب

افراد كامياب ارزش خود – سخنان طلایی بزرگان

افراد كامياب، ارزش خود را مي دانند و زمان خود را هدر نمي دهند. (ريچارد تمپلر)

ادامه مطلب

افرادي كه بزرگترين خدمت – سخنان طلایی بزرگان

افرادي كه بزرگترين خدمت را به دانش و فرهنگ نموده اند، نويسندگان و پژوهشگراني بوده اند كه در انزوا مي زيسته اند و هرگز در…

ادامه مطلب

آفرينش بيشتر پديدار – سخنان طلایی بزرگان

آفرينش، بيشتر، پديدار ساختن آن چيزي است كه از پيش، وجود داشته است. (نامشخص)

ادامه مطلب

افعي ترسناك را دسته اي – سخنان طلایی بزرگان

افعي ترسناك را دسته اي مورچه از پاي درمي آورند. (مثل ژاپني)

ادامه مطلب

اكثر مردم هنگامي كه به – سخنان طلایی بزرگان

اكثر مردم هنگامي كه به پايان كار مي رسند و نظري بر گذشته مي افكنند در مي يابند كه سرتاسر زندگي را چون چيزي گذرا…

ادامه مطلب

آگاه باشيد! دوست داشتن و – سخنان طلایی بزرگان

آگاه باشيد! دوست داشتن و عشق ورزيدن را بايد احساس كرد. (آندره موروا)

ادامه مطلب

اگر آدمي با مرگ آشتي – سخنان طلایی بزرگان

اگر آدمي با مرگ آشتي كند، يا حتي اگر بداند كه با مرگ، آسوده و باشكوه به ماورا خواهد پيوست، در آن صورت، هر روز…

ادامه مطلب