اگر ما در جستجوي طلا – سخنان طلایی بزرگان

اگر ما در جستجوي طلا بوديم، هرگز نمي‌گذاشتيم كه زمانمان به پاس‌داشت آداب و تعارفات از دست برود. (افلاطون)

ادامه مطلب

اگر محصولي را كه برداشت – سخنان طلایی بزرگان

اگر محصولي را كه برداشت مي كنيد دوست نداريد، بذر آن را خود انتخاب كنيد. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر معشوقي زود رام گردد – سخنان طلایی بزرگان

اگر معشوقي زود رام گردد زشت مي نمايد و پيوند عشقش چندان شرافتي ندارد. زيرا او بايد زمان كافي داشته باشد تا عاشق را تمام…

ادامه مطلب

اگر مي خواهي بنده كسي – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهي بنده كسي نباشي، بنده هيچ چيز نباش. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر مي خواهيد احساسات – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهيد احساسات حقيقي شنونده خود را دريابيد، درست در صورت وي بنگريد، چون او مي تواند كلمات را در فرمان خود داشته باشد،…

ادامه مطلب

اگر مي خواهيد دوستان و – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهيد دوستان و برگزيدگان خدا باشيد، به آن كه به شما بدي مي كند، نيكي كنيد و از آن كه به شما ستم…

ادامه مطلب

اگر مي دانستيد كه يك – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي دانستيد كه يك محكوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوي بازگشت به زندگي را دارد، آنگاه قدر روزهايي را كه با…

ادامه مطلب

اگر مي‌خواهيد دليران – سخنان طلایی بزرگان

) اگر مي‌خواهيد دليران را بيابيد، كساني را جستجو كنيد كه مي‌توانند گذشت كنند و اگر مي‌خواهيد قهرمانان را بيابيد؛ كساني را بجوييد كه مي‌توانند…

ادامه مطلب

اگر نتوانيم آزاد زندگي – سخنان طلایی بزرگان

اگر نتوانيم آزاد زندگي كنيم، بهتر است با آغوش باز از مرگ استقبال كنيم. (گاندي)

ادامه مطلب

اگر نسل حاضر نمي داند به – سخنان طلایی بزرگان

اگر نسل حاضر نمي داند به كجا مي رود، دليل آن اينست كه روياي اجداد خود را دنبال مي كند. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر نمي‌خواهي تو را – سخنان طلایی بزرگان

اگر نمي‌خواهي تو را بيازمايند، كار خود را درست انجام بده. (ويكتور هوگو)

ادامه مطلب

اگر هر كس همه كس را دوست – سخنان طلایی بزرگان

اگر هر كس همه كس را دوست مي داشت، همه كس صاحب دنيا مي شد. (فريدريش شيلر)

ادامه مطلب

اگر همواره به لبخند فكر – سخنان طلایی بزرگان

اگر همواره به لبخند فكر كني، صورتت جوان و شاداب خواهد ماند. (نامشخص)

ادامه مطلب

اگر وقتي را كه تنبلها – سخنان طلایی بزرگان

اگر وقتي را كه تنبلها صرف پايين آوردن مردم مي كنند، صرف بالابردن خود مي كردند، زودتر به مقصود مي رسيدند. (تن)

ادامه مطلب

اگه بايد بشه به دست من – سخنان طلایی بزرگان

اگه بايد بشه، به دست من بايد بشه. (مثل)

ادامه مطلب

آماده شدن براي جنگ يعني – سخنان طلایی بزرگان

آماده شدن براي جنگ يعني نگهداري صلح. (جورج واشنگتن)

ادامه مطلب

امروز روز مهمي است! – سخنان طلایی بزرگان

امروز، روز مهمي است! كاري كه امروز مي كنيد، مهم نيست؛ مهم اين است كه يك روز از زندگي خود را براي آن سپري مي…

ادامه مطلب

امكانات براي من وجود – سخنان طلایی بزرگان

امكانات براي من وجود دارد، اما در كدام خراب آبادي پنهان شده اند؟ (فرانتس كافكا)

ادامه مطلب

آموزش شمارش به كودكان – سخنان طلایی بزرگان

آموزش شمارش به كودكان خوب است، ولي آموختن آنچه ارزش دارد، بهترين كار است. (نامشخص)

ادامه مطلب

اميد براي كساني وجود – سخنان طلایی بزرگان

اميد براي كساني وجود دارد كه از آرزو برخوردارند و عشق براي كساني وجود دارد كه برايشان دادن به معناي گرفتن است. (فرناندو پسوا)

ادامه مطلب

آن انساني عاقل تر است كه – سخنان طلایی بزرگان

آن انساني عاقل تر است كه مي داند عقلش كمتر است. (سقراط)

ادامه مطلب

آن دم كه محسور ناشناخته – سخنان طلایی بزرگان

آن دم كه محسور ناشناخته شوي، ديگر پاياني بر اين زيارت نيست، سفري است بي انتها، بي پايان، هميشه در راه؛ سفري خستگي ناپذير. (اشو)

ادامه مطلب

آن كس كه بزرگ است نسبت – سخنان طلایی بزرگان

آن كس كه بزرگ است نسبت به فضايل و قضاوتهاي ثانويه خود بيرحم است. (نيچه)

ادامه مطلب

آن كس كه شادمانه گام بر – سخنان طلایی بزرگان

آن كس كه شادمانه گام بر هيزم گردآورده براي سوزاندنش مي نهد، بر درد غلبه نمي كند، بلكه بر احساس درد در جايي چيره مي…

ادامه مطلب

آن كه از داشتن دشمن مي – سخنان طلایی بزرگان

آن كه از داشتن دشمن مي ترسد، هرگز دوست حقيقي نخواهد داشت. (نامشخص)

ادامه مطلب

آن كه به صبح مي انديشد – سخنان طلایی بزرگان

آن كه به صبح مي انديشد، هميشه مي خندد. (گوته)

ادامه مطلب

آن كه خشم بر او چيره – سخنان طلایی بزرگان

آن كه خشم بر او چيره نشود و بر گنهكار سخت نگيرد، از گزند در امان است. (بزرگمهر)

ادامه مطلب

آن كه سخنان نيك ولي – سخنان طلایی بزرگان

آن كه سخنان نيك، ولي بي‌ثمر گويد و به آنها عمل نكند، چون گل زيبا و رنگارنگ است كه عطر ندارد. (بودا)

ادامه مطلب

آن كه مي خواهد كارهاي – سخنان طلایی بزرگان

آن كه مي خواهد كارهاي بزرگ انجام دهد بايد چشم به آيندگان بدوزد و با عزم راسخ براي نسلهاي در راه فعاليت كند. (آرتور شوپنهاور)

ادامه مطلب

آن گونه كه باور داريد – سخنان طلایی بزرگان

آن گونه كه باور داريد، زندگي كنيد. آنگاه مي توانيد دنيا را زير و رو نماييد. (هنري تورئو)

ادامه مطلب

آنان كه پيروز مي شوند – سخنان طلایی بزرگان

آنان كه پيروز مي شوند، همان كساني هستند كه از مشورت دوستان بهره مي برند. (ويليام شكسپير)

ادامه مطلب

انبوهي از برنامه هاي – سخنان طلایی بزرگان

انبوهي از برنامه هاي سازماني را كه من ديده ام همانند آيين هاي رقص بارانند، به هيچ وجه تأثيري بر هواي پس از آن ندارند،…

ادامه مطلب

آنجا كه استراحت كامل – سخنان طلایی بزرگان

آنجا كه استراحت كامل حكمراني مي كند ديگر جايي براي نفوذ نيروهاي مهاجم و كنشهاي عصبي وجود ندارد. (نامشخص)

ادامه مطلب

آنجا يي وجود ندارد – سخنان طلایی بزرگان

“آنجا”يي وجود ندارد؛ هرچه هست، “اينجا” است. (فلورانس اسكاول شين)

ادامه مطلب

آنچه انجام مي‌دهيد – سخنان طلایی بزرگان

آنچه انجام مي‌دهيد، بسيار مهم‌تر از آن چيزهايي است كه مرتب از آن سخن مي‌گوييد. (استيو چندلر)

ادامه مطلب

آنچه به روح آرامش مي – سخنان طلایی بزرگان

آنچه به روح آرامش مي بخشد همانا دانش است و بس. (گوتاما بودا)

ادامه مطلب

آنچه داريم از آموخته هاي – سخنان طلایی بزرگان

آنچه داريم از آموخته هاي خود داريم. (جان وودن)

ادامه مطلب

آنچه را خود ايجاد مي – سخنان طلایی بزرگان

آنچه را خود ايجاد مي كنيم مي توانيم تغيير دهيم. (نامشخص)

ادامه مطلب

آنچه را كه غوغا روزي بي – سخنان طلایی بزرگان

آنچه را كه غوغا روزي بي دليل باور داشته است، چه كس مي تواند با دليل واژگون كند؟ (نيچه)

ادامه مطلب

آنچه سبب شر نباشد مسبب – سخنان طلایی بزرگان

آنچه سبب شر نباشد، مسبب شر نيز نخواهد بود. (افلاطون)

ادامه مطلب

آنچه كس از كردنش پشيمان – سخنان طلایی بزرگان

آنچه كس از كردنش پشيمان گردد، نيك نيست و پادافراه [ =سزاي ] وي شيون و چهره‌ي اشكبار باشد. آن كرده‌ي نيك است كه كس…

ادامه مطلب

آنچه كه ما را از شناسايي – سخنان طلایی بزرگان

آنچه كه ما را از شناسايي شايستگي‌ها و موهبت‌هاي ذاتي خويش باز مي‌دارد، رفتار نه چندان خوبي‌ست كه با خود داريم. (جيم رآن)

ادامه مطلب

آنچه مردم را سنگدل مي – سخنان طلایی بزرگان

آنچه مردم را سنگدل مي سازد اين است كه در هر انسان تنها آن ميزان توان هست كه بتواند دردها و رنجهاي خود را تحمل…

ادامه مطلب

آنچه مي‌گويي بكن و آنچه – سخنان طلایی بزرگان

آنچه مي‌گويي بكن و آنچه مي‌كني بگو. (ويكتور هوگو)

ادامه مطلب

اندرز من به زوجهاي جوان – سخنان طلایی بزرگان

اندرز من به زوجهاي جوان اين است كه به هنگام شادي، همگام با يكديگر نغمه ساز كنيد و پاي بكوبيد و شادمان باشيد، اما امان…

ادامه مطلب

انديشه به سقوط ريزش – سخنان طلایی بزرگان

انديشه به سقوط [ =ريزش ]، انديشيدني، غمگين‌تر از اين نيست. (ويكتور هوگو)

ادامه مطلب

از نزديكي با كسي كه قادر – سخنان طلایی بزرگان

از نزديكي با كسي كه قادر به حفظ اسرار و رموز زندگي خود نيست، بپرهيز. (افلاطون)

ادامه مطلب

از هر رويدادي كه رخ مي – سخنان طلایی بزرگان

از هر رويدادي كه رخ مي دهد، بايد درسي گرفت. (جان اشتاين بك)

ادامه مطلب

از ويژگيهاي زمان ما اين – سخنان طلایی بزرگان

از ويژگيهاي زمان ما اين است كه متأسفانه فقط افراد پست و پليد، داراي اراده و پشتكار هستند. (نامشخص)

ادامه مطلب

آزادي براي بسياري از – سخنان طلایی بزرگان

آزادي براي بسياري از مردم سرمايه ي دكان است و براي يك تن از هزاران، سرمايه ي جان. (سعيد نفيسي)

ادامه مطلب