يادى از شب رفته گان

يادى از شب رفته گان “زشب رفتگان ياد كن شبى آرميدى اگر سلامى هم از ما رسان به صبحى رسيدى اگر”* يكى شمع روشن بياد…

ادامه مطلب

مړ به نه شي؛

مړ به نه شي؛ تېر به شي کلونه مګر نه به شي زما دغه رنګینې ترانې هېرې محو به شي ګور زما کلی زما کور…

ادامه مطلب

قصر امير

قصر امير اى قصر ستمديده اميرِ تو كجا شد؟ بنيان گر نو ساز و كبيرِ تو كجا شد؟ آنكس كه بناى تو نهادست كجا رفت؟…

ادامه مطلب

زه به تر څو ژاړم

زه به تر څو ژاړم ناست یې ته سبا ته او زه وینم سبا درومي ګورې زمانې ته او زه وینم چې دا درومي پرانیزه…

ادامه مطلب

دا وطن به ښکلی شي

دا وطن به ښکلی شي دا تیاره به ټوله شــــــــــــــــي له غرونو نه رڼا به شي دا اسمان به پاک شـــــــــي له وریځو نه پخلا…

ادامه مطلب

د مردۍ خبرې مه کوه غلام ته

د مردۍ خبرې مه کوه غلام ته بې زړه مه بوله میدان د ننګ نام ته چې د تورو په لارځي خو نو تورزن ځي…

ادامه مطلب

د تاریخ قاضي

د تاریخ قاضي تاریـــــخ تــه ګــوره ټــول یــې رســوا کـــړل څوک یې په چور کړل څوک یې په غلا کړل انقــــلابــــــــــــــیان وو کــــه جهــادیــــان وو…

ادامه مطلب

څه بې پته شوو جنگونه، څه بې هوډه شوو ننگونه

څه بې پته شوو جنگونه، څه بې هوډه شوو ننگونه تـو لعنت په دې شـملو شه، لادي جـگې نه شـرمیږي دا دچرگ لکۍ ته ورته،…

ادامه مطلب

توره اوباسه له تيکي چې ريښتونی یې باور شي

توره اوباسه له تيکي چې ريښتونی یې باور شي ستا په ننګ او په مېړانه، ستا په توره ای پښتونه هره لاره ورته نیسه، هر…

ادامه مطلب

باز آمدم به كلبه ى ديرينه زيستم

باز آمدم به كلبه ى ديرينه زيستم آواز مقدمت نه شنيدم گريستم از كوى و برزنت نه طراود صداى شعر هر شب به درب بسته…

ادامه مطلب

ویده دریاب وم په څپو پسې روان سومه

ویده دریاب وم په څپو پسې روان سومه بادونو ویښ کړمه لاروی د توپان سومه تورې کیږدۍ سره مې غوټه کړه د هیلو هڅه د…

ادامه مطلب

ملا باندې يې ځوړنده د څڼو توره توره

ملا باندې يې ځوړنده د څڼو توره توره شونډو نه يې سره برېښنا خوره د خونکارۍ تي يې په زانگو د اوسېلو کې ښکته پورته…

ادامه مطلب

قافله

قافله بې مطلبه بې مطلوبه هره خوا وهي ګامونه نه پوهېږم کوم پلو ځي دا زموږه کاروانونه؟ په دې ګډې قافلې کې نه مجنون شته…

ادامه مطلب

زموږ نارې

زموږ نارې څه که دځوانۍ لېونۍ ورځې له ما تېرې دي مه نګېره ساقي چې دلمر لوڼې له ما هېرې دي لا چې د تو…

ادامه مطلب

دا طلا چې هر سړی یې په ارمان دی

دا طلا چې هر سړی یې په ارمان دی دا قاتل د شرافت او د وجدان دی فلز نه دی استبداد دی تجاوز دی د…

ادامه مطلب

د نجونو مینه

د نجونو مینه یار به مې پخلا شي زړه مې وايي ګواهي کله پاتې کېږي په سپین مخ کې سیاهي چا ویلي دا چې ښایسته…

ادامه مطلب

د پېړیو په بټۍ کې

د پېړیو په بټۍ کې سر دې پورته کړه له خوبه اوبو یووړې د تاریــخ د تاړاکــــونو څپـــــــو یــووړې پولاد نه شوې د پــېړیو په…

ادامه مطلب

څه بې پته شو جنګونه

څه بې پته شو جنګونه څه بې هوډه شو ننګونه لا دې جګې نه شرمیږي دا د چرګ لکۍ ته ورته شملې واچوﺉ پر ځمکه…

ادامه مطلب

پردۍ جګــــړه

پردۍ جګــــړه دا په وطــــن کـــې خــــوره جګــــړه زمـــوږ پــــه غـــوښو، وینـــو ککـــړه دا پردی جنګ دی زموږ په شـته وو نوم یې پرې ایښې…

ادامه مطلب

آزد وطن

آزد وطن وطن ازاد دى آزاد به پايي هسې به پايي چې ورته ښايي بيا به بيدار شي چوپ شوي غرونه د پاڅونونو سرود به…

ادامه مطلب

یه خلکو خلکو، د وطن خلکو!

یه خلکو خلکو، د وطن خلکو! یه وږیو تږیو، د غرو وګړو! ازادي څه ده؟ خپلواکي څه ده؟ یه درنه جار شم، لوڅو لغړو! **…

ادامه مطلب

معبد بى خداى

معبد بى خداى اى كه زمن ربوده يى عقل گريزپاى را از چه خموش كرده يى مشعل رهنماى را كشتى ما ز بخت بد تا…

ادامه مطلب

فرياد ناخدا

فرياد ناخدا صداى ناخدا پيچيد در شب كه هان اى رهروان بيدار باشيد من از وضع فلك دانم كه امشب نبردى ميرسد، هشيار باشيد سر…

ادامه مطلب

زړور زړه

زړور زړه که لایق د خپل هېواد وفادار نه وای هسې رنګه به هېر شوای او خوار نه وای که مې زړه د زړورو په…

ادامه مطلب

دا نړۍ څه ده، د خاورو موټی

دا نړۍ څه ده، د خاورو موټی انسان پرې شین دی یو د غم بوټی ژوند به دوزخ و، که چېرې نه وای په دې…

ادامه مطلب

د کابل یاد

د کابل یاد چې اور اخیســـتی کابل رایاد شي جهاد مې سترګو کې یو جلاد شي لــه هــر ویښــــته مې لمبه جګېږي تمام وجـــــود مې…

ادامه مطلب

د ځوانۍ جواز

د ځوانۍ جواز یو ځلې راشه د ځوانۍ جوشه چې جواز واخلم له نوشانوشه د زړښت ورځو په سپکو سپک کړم جومات ته تښتم له…

ادامه مطلب

چې په قول او فعل دواړو کې شیطان وي

چې په قول او فعل دواړو کې شیطان وي دا به څه رنګه غمخور د مسلمان وي افغاني فکر به څنګه ورپیدا شي چې په…

ادامه مطلب

پرېږده چې گلونو ته بهار سندره ووايي

پرېږده چې گلونو ته بهار سندره ووايي خپلو نازولو ته د يار سندره ووايي پرېږده چې قاتل حسن د مينې لېونيو ته زر وارې د…

ادامه مطلب

ابدي داغ

ابدي داغ پــه بـربــــاد شـــوي وطـــن ژړېــږم بـدمـــرغـي ګــوره نـه تـرې یـرېــږم یورپ ته راغلم چې رانه هېر شي که عـرش ته لاړ شم هم…

ادامه مطلب

یا د عقل لاره خوشی کړه مجنون شه

یا د عقل لاره خوشی کړه مجنون شه د دنیا له مشاعلو رابیرون شه یا د عقل غلامۍ ته ځان تیار کړه سقراط شه ،ارسطو…

ادامه مطلب

ملا حاکم شو امتحاني شو

ملا حاکم شو امتحاني شو له حجرې ووت سم ميداني شو په څو کلدارو د پاکستان شو په څو ډالرو امريکاني شو سلیمان لایق

ادامه مطلب

غلام پښتون

غلام پښتون سل کاله کيږي، پښتون غلام دی پښتو يې مړه ده، ننګ يې تمام دی چاچي دا دواړه، ترينه اخيستي هم يې حاکم دی،…

ادامه مطلب

زما وطنه!

زما وطنه! ای زما ښکلی وطنه زما تنه زما کوره، زما ګوره، زما عدنه چې ناارام شم، ته مې ویاړې، ته مې نازې ستا زانګو…

ادامه مطلب

دا زموږ دنیا نګه د نندارو ده

دا زموږ دنیا نګه د نندارو ده ملعبه د څو احمقو د نخرو ده دغه ځمکه د هغې له ټول ښایسته یو لوبغالی د لوڅ…

ادامه مطلب

د مبارزې سر

د مبارزې سر کــوز نشـــو ظــالـــم تــه په هیڅ توګه زما سر هـــر څومـــره که ګـــرم په وهو شـــــو ستمګر زه په جګ آخور کې…

ادامه مطلب

د پښتون اجاره دار ته

د پښتون اجاره دار ته د پښتون اجاره داره، بیا دې څه دام غوړولی بیا دې کوم یو ایسار کړی، بیا دې کوم یو کړولی…

ادامه مطلب

چېرې یوسم دا رسوا او ناقرار زړه

چېرې یوسم دا رسوا او ناقرار زړه د آرزو په لمبو سوی ناقرار زړه زړه مې غواړي چې له زړه سره همراز شي خدایه وښیه…

ادامه مطلب

پر غلو شاهدان

پر غلو شاهدان دا موټرې، دا باغونه، دا قصرونه دا په وینو آباد شوي تعمیرونه دا به وسپري یوه ورځ د خلکو مخکې د چا…

ادامه مطلب

اغزي او ګلونه

اغزي او ګلونه پرېږده پرېږده چې ببر شي لا ببر شي دا رنګــــین رانګیــن ګلــــونه د بوستان لمر او تنده به د ســختو نر معلوم…

ادامه مطلب

وروستنى جام

وروستنى جام په اوښکو نه ټپېږي هغه اور چې پخوانى وي په صبر نه رغېږي هغه درد چې ځنډنى وي بېګا مې خپلې چېغې په…

ادامه مطلب

لویه خدایه

لویه خدایه زمــوږ تړلــی لاس را آزاد کـــــړه موږ ته یو نوی جهـان بنـیاد کـړه یا د دې خپلې خدایې له مخې زموږ دا ګونګه…

ادامه مطلب

عاشقانه تپوس

عاشقانه تپوس ما ويل په پښو مې درست جهان در پسې وغوښت دې ويل اګاه يم په دې در به درو زه ما ويل زخمي…

ادامه مطلب

ربه دا لا څه تالان دی، چې په خپل وطن یی وینم

ربه دا لا څه تالان دی، چې په خپل وطن یی وینم چـی خـپل سـپی پـه پـردی نـنگه، افغانانوته غـپیـږی چی له زړه د«کنشکا» نه،…

ادامه مطلب

دا د جهادیانو خو موږ سختی ورځی تیری کړی

دا د جهادیانو خو موږ سختی ورځی تیری کړی هیڅوک نه پوهیږی چی په وروسته کی به څه راځی بیا به کوم ظالم د چا…

ادامه مطلب

د فرېب دام

د فرېب دام چې ورځ تېرېږي ژوندون سختېږي پر انسانانو، نړۍ تنګېږي دا د حقوقو، د بشر لافه دام د فرېب دی، موږ ته غوړېږي…

ادامه مطلب

د تاریخ ازموینه

د تاریخ ازموینه تاریخ څپې دي د واقعاتو د سرو بریو، د ترخو ماتو هر څپه یې د محک تیږه د باثباتو او بې ثباتـــــــــو…

ادامه مطلب

چې ککره په تنه د نارینه وي

چې ککره په تنه د نارینه وي جابرانو د دوران ته نه کوزیږي هغه سر چې د مردۍ غرور یې مل وي د ذلت په…

ادامه مطلب

بيا ساقي راغلى ترخو ميو ته بلل کوي

بيا ساقي راغلى ترخو ميو ته بلل کوي اور يې په پيالو کې اچولى ازمويل کوي ساز نن : بل اواز ، بله نغمه ،…

ادامه مطلب

اخر زمان

اخر زمان آخر زمان دى ملا بلا شو له آخرته په تبرا شو د ما ل او زَرُو په تولا شو تقوا او زهد تالا…

ادامه مطلب