هنوز عزم متین است بر نمیگردی

هنوز عزم متین است بر نمیگردی سخن، سخن ز یقین است بر نمیگردی دگر کجا رود این مرغ آشیان برباد به فکر خلد برین است…

ادامه مطلب

کودکی خواب دیده را مانم

کودکی خواب دیده را مانم جسم از جان بریده را مانم در هوای تو میزنم پر و بال اشک مژگان چکیده را مانم نگرفتم فیض…

ادامه مطلب

عزتِ فِزون باشد زاده ای حلالی را

عزتِ فِزون باشد زاده ای حلالی را با خود هر کجا دارد، مکتب تعالی را کارگاه این گردون، هرکه را دهد منصب مسندی گِل و…

ادامه مطلب

سرو سهیء من عَلَمِ افتخار باش

سرو سهیء من عَلَمِ افتخار باش در مجمعی نیکو نسبان با وقار باش اغفالِ آدمان شریر هیچگاه مشو دور از همه دغدغه و گیر و…

ادامه مطلب

دلهای پاک و جبهه بخاک اوفتاده کو

دلهای پاک و جبهه بخاک اوفتاده کو تعظیم بر حقوق و قوانین نهاده کو جز کاهلی و جاهلی و قتل و انتقام بهر شریر و…

ادامه مطلب

در رثای خواهر یگانه ام فاطمه لیلا کنگورچی

در رثای خواهر یگانه ام فاطمه لیلا کنگورچی امشب به یاد و خاطر لیلا گریستم یعنی به بیوفایی دنیا گریستم طوفان غصه و غم و…

ادامه مطلب

تاکی به نامه نامی ترا مختصر گرفت

تاکی به نامه نامی ترا مختصر گرفت در پرده های دل سخن عشق در گرفت از چشم من سرشکِ فراقی تو جوش زد سر چشمه…

ادامه مطلب

به بیت منتخب گردیده ی تو زیب عنوانم

به بیت منتخب گردیده ی تو زیب عنوانم الله ای مست شیرین کام من ای دشمن جانم کجایی از غمت من در کرایی گشته بریانم…

ادامه مطلب

باز چون گل تو به دیدار چمن می آیی؟

باز چون گل تو به دیدار چمن می آیی؟ یا چو آهوی رمیده به دَمن می آیی؟ هر قدر دیر کنی در رهی تو منتظرم…

ادامه مطلب

آهو وشِ ، مه رخِ، بلبل زبان

آهو وشِ ، مه رخِ، بلبل زبان باد بهاری که وزیدن گرفت غنچه بهر شاخ دمیدن گرفت آهو وشِ ، مه رخِ، بلبل زبان از…

ادامه مطلب

آرامش عشق بینوایست

آرامش عشق بینوایست عاشق به عذاب مبتلایست جان و دل و دیده ده به آتش از معشوقه حاصلش جدایست ای سرو سهی غرور کمتر این…

ادامه مطلب

نه بخشمت چو بمن هر چه بود بد کردی

نه بخشمت چو بمن هر چه بود بد کردی تو عشق ِ پاکِ من از خویش مسترد کردی چه دیدی از دل پاک و هوای…

ادامه مطلب

گمان کنم ز وصل انتظار میجوشد

گمان کنم ز وصل انتظار میجوشد در این دیار عدم رنج یار میجوشد تمام خون جگر ریختم بدامن دل به دشت و دامنه ها لاله…

ادامه مطلب

عاشق و دل بیقرارم روز و شب

عاشق و دل بیقرارم روز و شب رفته از دست اختیارم روز شب دشنه خوردم از قضای روزگار خون نرفته شرمسارم روز و شب چهره…

ادامه مطلب

سه شنبه اول حوت هزار و سه صد نود و یک

سه شنبه اول حوت هزار و سه صد نود و یک که برابر میشود به 19 فبروری 2013 میلادی سرودم احمد محمود امپراطور

ادامه مطلب

دلم به یار دل آزار کی شود پینه

دلم به یار دل آزار کی شود پینه گل شکسته به گلزار کی شود پینه به پای عاشق در مانده در میانه ای راه ز…

ادامه مطلب

در رثا ی خواهر یگانه ام که ساعت پیش خبر مرگش برایم مواصلت کرد

در رثا ی خواهر یگانه ام که ساعت پیش خبر مرگش برایم مواصلت کرد رفت از پیش نظر فاطمه و لیلای من در غم افتاداست…

ادامه مطلب

تا طلعت و جمال تو جوهر کشیده است

تا طلعت و جمال تو جوهر کشیده است عشاق را شبان به لبِ در کشیده است چشمت زبس خمار فتاده است سوی من گویی شراب…

ادامه مطلب

به برم چند گهی لعبت خندان ننشست

به برم چند گهی لعبت خندان ننشست گهر ناب من آن لعل بدخشان ننشست کرد افسون و مرا بست به تار مویش مگر افسوس که…

ادامه مطلب

باز استکبار دونان از جفا ها گل کند

باز استکبار دونان از جفا ها گل کند فطرت ناکاره گان تا بال عنقا گل کند زحمت دهقان و آب و خاک را تاثیر نیست…

ادامه مطلب

انتظار هستم

انتظار هستم ندانم شوخِ من بازار می آید نمی آید به گل گشتِ گل و گلزار می آید نمی آید شبانگاه بود و رفتم من…

ادامه مطلب

آخر دلم به آب و هوای وصال سوخت

آخر دلم به آب و هوای وصال سوخت این رشته ای جوانی من ماه و سال سوخت شعرم گرفت رونقِ بازار عشق تو از بی…

ادامه مطلب

ناز و ادای تو به دل و جان خریده ام

ناز و ادای تو به دل و جان خریده ام ای بوستان الفت و صبح سپیده ام همچون نسیم سبزی بهاران آرزو در پیش مقدمت…

ادامه مطلب

کوچه ی دل من

کوچه ی دل من اگر نظر به منی بینوا کنی چه شود؟ ز خاطرات کمی یاد ها کنی چه شود؟ دلت نمی شود از من…

ادامه مطلب

صد شکر که اندیشهء بیداد نداریم

صد شکر که اندیشهء بیداد نداریم عاشق کشی و جور دهی یاد نداریم بسمل شدگان رهی معشوقه ای خویشم باکِ ز کمان خانه ای صیاد…

ادامه مطلب

سخت دلگیر و پریشان شده ام میدانی

سخت دلگیر و پریشان شده ام میدانی در جمعِ خانه بدوشان شده ام میدانی هر شب از ناله ای من دل بدر عرش رود این…

ادامه مطلب

دل ز دستم ربوده ای جانم

دل ز دستم ربوده ای جانم سوختم سوختم بیا امشب سخت نالان و دل گریزانم سوختم سوختم بیا امشب سینه پر شد ز راز پنهانم…

ادامه مطلب

در رثا ی خواهر یگانه ام فاطمه لیلی نظام

در رثا ی خواهر یگانه ام فاطمه لیلی نظام رفت از پیش نظر فاطمه و لیلای من در غم افتاداست از سر تا قدم اعضای…

ادامه مطلب

تا ز پیش نظرم شوخی پری رو رفته

تا ز پیش نظرم شوخی پری رو رفته ز گلستان نگه غنچه و ،هم بو رفته سر ِ من رفته ببالین غم و، غصه و…

ادامه مطلب

به آن سرو خرامان اشک ریزم

به آن سرو خرامان اشک ریزم به آن آرامش جان اشک ریزم لب من خنده را کرده فراموش به جمع داغداران اشک ریزم دوچشمم انتظار…

ادامه مطلب

با غصه و غم باز گرفتار شدم من

با غصه و غم باز گرفتار شدم من رسوا و ردی در سر بازار شدم من تیری چه کسی باز اصابت بدلم کرد که این…

ادامه مطلب

امشب اگر خمار ببینم ترا کمی

امشب اگر خمار ببینم ترا کمی مستی دو چشمِ یار ببینم ترا کمی بگشا نقابِ ذلت وخواری ز روی خویش بدون ننگ و عار ببینم…

ادامه مطلب

نفس تا میکشم سوز دلم بسیار میگردد

نفس تا میکشم سوز دلم بسیار میگردد دل دیوانه ام در کوچه ای دلدار میگردد بهای جنس بی همتا بگیرد عقل مالک را به چند…

ادامه مطلب

کشور آرزو

کشور آرزو فکر و هوشم بخدا رنگ تماشا ببرد از در خانه ی دل جانب صحرا ببرد موج از عشق و جنون است ز سر…

ادامه مطلب

شیرین زبان مه رخ و نازک ادا بیا

شیرین زبان مه رخ و نازک ادا بیا با شاخسار غنچه و سبزین ردا بیا ارزان کن عطر پیرهن و بوی عشق را همچون بهار…

ادامه مطلب

ز خود رفتم و باز عاشق شدم

ز خود رفتم و باز عاشق شدم سر آغازِ شرح حقایق شدم گرفتم ز سر رشته ای خاطرات به فکر غزل های سابق شدم دماغم…

ادامه مطلب

دلبرم را عشقِ طوفانی کم است

دلبرم را عشقِ طوفانی کم است نخره ها و کاکل افشانی کم است دوستی ها در جهان بازاری شد یاری و پاسی نمکدانی کم است…

ادامه مطلب

در خون طپیدم و به تماشا نیامدی

در خون طپیدم و به تماشا نیامدی در کوی این غریبه ای تنها نیامدی باران شدی به دامنه ها اشک ریختی چون چشمه سار جانب…

ادامه مطلب

تا ز چشمِ تو و از چشمِ جهان غلطیدم

تا ز چشمِ تو و از چشمِ جهان غلطیدم از همه زندگی و تاب و توان غلطیدم زخمِ ناسورِ فراقِ تو ز من شادی گرفت…

ادامه مطلب

به آن نگار که رفت از کنار میگریم

به آن نگار که رفت از کنار میگریم به روزِ گشته یی این روزگار میگریم چو بلبل که خزان آید و بمیرد گل به کوچه…

ادامه مطلب

اینجا دلم گرفته و دلگیر میزنند

اینجا دلم گرفته و دلگیر میزنند اینجا به عشق وعاطفه شمشیر میزنند اینجا روال در بدری در شگفتن است اینجا شگون هر چه به تقدیر…

ادامه مطلب

امشب از مهر و محبت بوسه بارانت کنم

امشب از مهر و محبت بوسه بارانت کنم مست خود را از لب و چاه یی زنخدانت کنم از نگین آفتابِ چرخ سازم خاتم ات…

ادامه مطلب

میدانی عاشقم تو چرا می رهانیم

میدانی عاشقم تو چرا می رهانیم بر باد میدهی گل باغی جوانیم این منصفانه نیست که با صد هزار اُمید در داری نا امیدی و…

ادامه مطلب

کنم فخر بر تو ای لعل بدخشان

کنم فخر بر تو ای لعل بدخشان که هستم زادهء لعل بدخشان بنوشد هر که از آن جرعهء آب شود دانشور در مُلک آداب بُوَد…

ادامه مطلب

شود که نامه به نام تو سر کنم امشب

شود که نامه به نام تو سر کنم امشب فلک به ناله ای خود با خبر کنم امشب اگرچه قسمتم آوارگی شد آخر کار ز…

ادامه مطلب

ز حلقه ای چشم مست تو تیر خطا نمیشود

ز حلقه ای چشم مست تو تیر خطا نمیشود غیر تو هیچ کس بمن عقده گشا نمیشود در طلب تو میطپد سینه ای دردمند من…

ادامه مطلب

دل را به اشکِ دیده ای خود مومیا کنم

دل را به اشکِ دیده ای خود مومیا کنم ترکِ حضورِ مجلسی نا آشنا کنم از بس برهنه گشته سخن در حریم لفظ باید ز…

ادامه مطلب

دانی ایدوست ز پا تا به سرم میسوزد

دانی ایدوست ز پا تا به سرم میسوزد هم مرا بستر و بالینِ پَرم میسوزد یک نیستان نکند ناله ای قلبم را بس ناله ای…

ادامه مطلب

بی من بهر کجا که روی خار می شوی

بی من بهر کجا که روی خار می شوی از هست و بودی زندگی بیزار می شوی دیگر تو سرو ِ سبز و، گلستان هوس…

ادامه مطلب

بمناسبت چهل دومین سالروز وفات حضرت مولانا خال محمد خسته

بمناسبت چهل دومین سالروز وفات حضرت مولانا خال محمد خسته امروز میهن ما دارد هوای خسته با رنج و انتظاری صبر آزمای خسته شوق طپیدن…

ادامه مطلب