ای تو طرا وتِ همه ی فصل ها حریر

ای تو طرا وتِ همه ی فصل ها حریر
تو آفتاب عشق نگاهِ صبا حریر
یک دشت لاله بر لب ِسرخت دویده است
سر سبز کرده ای تو بهارِ مرا حریر
از دامن قشنگ غزالان ِچشم تو
صحرا به شب رسیده و شب هرکجا حریر
زیبایی همیشه شگوفان باغ من
ای با رموز مهر و وفا آشنا حریر
آرامشِ سکوتِ جهان در صدای تو
تا من رسیده ای تو چو موجی رها حریر
شگوفه باختری
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *