هستی دوست

جز هستیِ دوست در جهان، نتوان یافت
در نیست نشانه‏ای ز جان نتوان یافت
در خانه اگر کس است، یک حرف بس است
در کوْن و مکان به غیر آن نتوان یافت
امام خمینی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *