بی‌دوستان هم ساعت ما تیر خواهد شد

بی‌دوستان هم ساعت ما تیر خواهد شد
اما… دلم از زنده‌گانی سیر خواهد شد
گاهی چنان مشتاق دیدارم که تا گیلاس ـ
خالی شود از چای، خیلی دیر خواهد شد
وقتی کنار من تو باشی این دل لرزان
دیگر نلرزد، لامروت شیر خواهد شد
در کوچه‌ها دل‌های در خون‌خفته بسیار اند
هر زخم تا لب وا کند شمشیر خواهد شد
دنیای بی‌لبخند؛ یعنی مرگ تدریجی
من سیرم و دنیا هم از من سیر خواهد شد
یحیا جواهری
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *