جامعه اي كه مهارت در – سخنان طلایی بزرگان

جامعه اي كه مهارت در لوله كشي را تحقير مي كند، چون كاري پيش پا افتاده است و هر سخن مهمل فلسفي را بر مي تابد، چون فلسفه مقام بالايي دارد، نه لوله كش خوبي خواهد داشت و نه فيلسوفي به درد خور، نه در لوله هايش آب بند مي شود و نه در نظريه هايش. (نامشخص)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *