بې له ځپلو بل یو کار نه لرو – ګودر ځاځی

بې له ځپلو بل یو کار نه لرو په هیڅ ډګر سړی د کار نه لرو بې لارو هم آخر مالومه وي لار مونږه بې…

ادامه مطلب

تاته دې ډالۍ وي…ژوند مې – ګودر ځاځی

تاته دې ډالۍ وي…ژوند مې مینی سلام سلام خوشاله اوسې په وجود جوړه او سو کاله اوسې تر هر څه مخه دې اختر مبارک تاته…

ادامه مطلب

په لمر خاته او پریواته مې اکثر لمونځ کړی دی – ګودر ځاځی

په لمر خاته او پریواته مې اکثر لمونځ کړی دی ستا په کاته او نه کاته مې مګر لمونځ کړی دی شپې مې د هجر…

ادامه مطلب

ته راته مه وایه چې نه راځمه – ګودر ځاځی

ته راته مه وایه چې نه راځمه هسې هم نور ستا له نازونو څخه ستړی یمه ته به په خپله راځې یاد یې لره ځکه…

ادامه مطلب

ای زما پروردګاره – ګودر ځاځی

ای زما پروردګاره ورکه شوې رانه لاره منم چې، لوی نعمت دې ژوند راکړی شکر پرې باسم خیر که ډیر وي ستړی مینه هم لویه…

ادامه مطلب

زه اوبه نه یم جانانه – ګودر ځاځی

زه اوبه نه یم جانانه څه چې ته یې داسې زه نه یم جانانه سين سحر شو ، لا ویده نه یم جانانه زه دا…

ادامه مطلب

د یادونو ملنډې – ګودر ځاځی

د یادونو ملنډې (نوی غزل) زړه مې تا پسې درځي خو پخې مې لنډې چـــــا ویــل چـــې تــه څـیرلي زړونـه ګــنډې لارې شتـــه دي خــو…

ادامه مطلب

عشق من زیباست ای مردم – ګودر ځاځی

عشق من زیباست ای مردم بی جوره و یکتاست ای مردم وفتی به چشمش می بینم ترانه و غزل میشم درد وجودش می چینم هر…

ادامه مطلب

مورې – ګودر ځاځی

مورې مورې چې ته نه وې دنیا ولې وي؟ بیا خو مانا نه لري دا،ولې وي؟؟؟؟ بیا ولې هر اولاد ګرځیږي ژوندی؟ زړه څنګه اور…

ادامه مطلب

کله چې رایاده شې در یاد شمه – ګودر ځاځی

کله چې رایاده شې در یاد شمه یه محبوبې ښاده شې،چې ښاد شمه ښه به درته اور واخلمه قول دی ښه راته راګوره چې ښه…

ادامه مطلب

کور ته چې هم ځې نو زړه مې درد کوي – ګودر ځاځی

کور ته چې هم ځې نو زړه مې درد کوي یاره خدای منې؟ نو زړه مې درد کوي خدای پامان چې وایې ساه مې لاړه…

ادامه مطلب

وخته! بس نور درته سندرې نـــه کـړم – ګودر ځاځی

وخته! بس نور درته سندرې نـــه کـړم نه یې غمخور، درته سندرې نـــه کـړم ته هــم زمــا د کـــورنۍ په شــان یې بس دی په…

ادامه مطلب

مورې مورې مورې – ګودر ځاځی

مورې مورې مورې تاته چې درګورمه سترګې مې رڼا رڼا رڼا شي تا چې څنګ کې وینمه ټول جهان زما زما زما شي مورې مورې…

ادامه مطلب

ډېوه ګله – غزل

ډېوه ګله ځینو ته پیر یمه او ځینو ته بیخي ښایسته یم خو ستا مرید یمه او تا پسې خفه خفه یم زه په اوبو…

ادامه مطلب

را غږېږه، را غږېږه!

را غږېږه، را غږېږه! سیتاره! درته غوږ یمه غږیږه را غږیږه بلا دې په بې لوظو ولګیږه را غږیږه دا ټوله حافظه ستا له خبرو…

ادامه مطلب

د بېوسۍ په ویر او وطن ته د هیوادوالو د

تورخمه! بیا کډې در بار شوې پاذاب یې نکړې ستړي ستړي قدمونه تورخمه! پام چې زړه پرې نه ږدې صاحب دې کډې باروي په تا…

ادامه مطلب