زندگینامه اسد بدیع

اسد بدیع (متولد ۱۳۴۰) خواننده موسیقی پاپ اهل افغانستان است. او یکی از خوانندگان دهه ۱۹۸۰ است که زمانی ظهور کرد که موسیقی افغانستان در…

ادامه مطلب

دلتنگی

دلتنگی چنان دلتنگم از هجران چنان از یار دورم من چنان تنهایم ای دنیا که میخواهم به بهتانی بزندانم بیدازند و شلاقم زنند وبعد سنگساران…

ادامه مطلب

تو بودی

تو بودی گر در دل من عشق نفرسود ، تو بودی وز آیینه ام شُست گلُ ِ دود ، تو بودی آنکس که مرا یک…

ادامه مطلب

باغ کاغذی

باغ کاغذی اگر از رعد یا از برق میبافم ، سرود خانه ی خودرا درون سینه ی من ، یادگار تلخکامی هاست دلم در آتش…

ادامه مطلب

پنجره

پنجره صدای کوچه نیاشفت خواب پنجره را نخوانده هیچ نسیمی، کتاب پنجره را تمام خانه پر از درد نامه ی تردید به چاره کس نرساند…

ادامه مطلب

ازباور تا تردید

ازباور تا تردید سیاهی رفت از این شهر، یا در راه شامی هست صدای هی هی مستی ست یا بنهفته دامی هست چراغان است شهر…

ادامه مطلب

ناله ی مولایی

ناله ی مولایی کلید قفل دردم ، عاشقم ، بشکسته دیوارم خدایم عشق ، جانم عشق ، پروا نیست از دارم پر از رقصم ،…

ادامه مطلب

آتش نامیرا

آتش نامیرا در حصار شعله های آتشم عاشقم در ابتدای آتشم عشق ای فریاد جان خسته ام با تو هردم آشنای آتشم من زبان شعله…

ادامه مطلب

چه دنیایی

چه دنیایی یکی آیینه را بشکست و زیبا شد ، چه دنیایی یکی خندید بر خورشید و والا شد ، چه دنیایی یکی در کشت…

ادامه مطلب