ای درخت بی زبان

ای درخت بی زبان ای درخت بی زبان خود تبر را دسته بدهی تا ببرد ریشه ات می بُرندت می بَرندت این چه سودا؟ این…

ادامه مطلب

ملك، سنگستان و ما بي‌سنگريم

ملك، سنگستان و ما بي‌سنگريم سر به سر سردار و ما بي‌سروريم پنبه در گوشيم ما و رهبران چون كه ما خلقان پنبه‌پروريم* فخر ما…

ادامه مطلب

با روحِ بی شکستِ خود در دشتِ رزم و کین

با روحِ بی شکستِ خود در دشتِ رزم و کین کاووس را ز چنگِ اسارت رهانده ام او خود کسی نبود که باشد سزای تخت…

ادامه مطلب

در این زمانه، به هر بهانه

در این زمانه، به هر بهانه نه تو بمانی، نه من بمانم نصیب دل را ز دار دنیا نه تو ستانی، نه من ستانم چو…

ادامه مطلب

جان به قربان تو، ‌ای میهن خونین‏‏کفنم

جان به قربان تو، ‌ای میهن خونین‏‏کفنم بود بیت و شرفم، گشته‏ی بیت‌الحزنم. دشمن از چهار طرف اجنبی و خانگی‏اند تن تنها، به چه نیرو…

ادامه مطلب

خندان اگر نمی کنی، گریان مکن مرا

خندان اگر نمی کنی، گریان مکن مرا آباد اگر نمی کنی، ویران مکن مرا خوشبخت اگر نمی کنی، از بخت دم مزن شادان اگر نمی…

ادامه مطلب

ای خراسان تو بگو

ای خراسان تو بگو ساعت ایران‏ویچ کو؟ من از این فاجعه چون شکوه به یزدان نکنم کو دگر شعشعه‏ی دانش و فرهنگ بزرگ کو دگر…

ادامه مطلب

اي هموطن با همدگر چون و چرا،چرا؟

اي هموطن با همدگر چون و چرا،چرا؟ كرديم بزمخانه را ماتم سرا،چرا؟ داريم يك ترانه ي شيواي سرنوشت، در يك ترانه ما و تو ناهمسُرا…

ادامه مطلب

در میان کوهساران

در میان کوهساران با نوای آبشاران با صفای چشمه ساران با سرود باد و باران با درود نو بهاران… جان عطا کردی مرا جان عطا…

ادامه مطلب