‎كابلم شهر دود و آتش و درد

‎كابلم شهر دود و آتش و درد ‎کابلم! کوچه های مبهم و سرد ‎کوچه هایش چقدر خون آلود ‎غنچه هایش چقدر خسته و زرد ‎کودکانش…

ادامه مطلب

تو ای سر چشمه پیدایش تنگ عسل در من

تو ای سر چشمه پیدایش تنگ عسل در من تو می آیی و پیدا می‌شود حس غزل در من هوای با تو‌ بودن ها، هوا…

ادامه مطلب