درخت آب چکان، کوچه خیس باران بود

درخت آب چکان، کوچه خیس باران بود جمالِ دخترکی پُشت ابر پنهان بود کلاغی پیر به شاخ برهنه می‌نالید سگی گرسنه از اقبال بد پریشان…

ادامه مطلب