به‌گوش تو غم دل‌را شبی فسانه کنم

به‌گوش تو غم دل‌را شبی فسانه کنم ز راه دیده به‌قلبت شود که لانه کنم چو هدهدی به‌سر شاخ سبز کاج بلند خدا کند به…

ادامه مطلب