اسان کي شوق بيتاب

اسان کي شوق بيتاب
اسان کي شوق بيتاب ڪري ڇڏيو آهي ۽ پيشاني سجدن جي نشان سان
چمڪي اُٿي. عشق جي بيقراري اسان کي موقعو ئي نه ڏنو ته اهو ڏسجي ته هن
رستي تي ڪعبو ڪٿي آيو ۽ بتخانو ڪهڙو آهي.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *