امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه صلوات الله

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه صلوات الله
ای نسخهٔ نامهٔ الهی که تویی
وای آینهٔ کمال شاهی که تویی
بیرون زتو نیست هر چه در عالم هست
از خود بطلب هر آنچ خواهی که تویی
اوحدالدین کرمانی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *