چو گِردباد دویدیم؛ تا به آخر خط

چو گِردباد دویدیم؛ تا به آخر خط
به هیچ جا نرسیدیم تا به آخر خط
کسی ندید که ما نیز پا به پای شما
سپند وار تپیدیم تا به آخر خط
من از الههٔ باران گلایه‌ها دارم
که جز سراب ندیدیم تا به آخر خط
به سمت مقصد مجهول، رفتن آسان نیست
چه رنج‌ها که کشیدیم تا به آخر خط
به این بهانه که یوسف عزیز مصر شود
هزار جامه دریدیم تا به آخر خط
در این مسیرِ قیامت به پیشِ گور به گور
کفن به دوش کشیدیم تا به آخر خط
ز بس‌که آیینه‌ها مات و خط خطی شده‌اند
به جز شکست ندیدیم تا به آخر خط
یحیا جواهری
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *