حمیرا نکهت دستگیر زاده

حمیرا نکهت دستگیر زاده

داکتر حمیرا نکهت دستگیر زاده شاعر، ادیب و منتقد ادبی معاصر افغانستان و یکی از زنان سر مدار ادبیات دری است که از یک مدت طولانی با فامیل خود در هالند زندگی مینماید. وی از شروع فعالیت های ادبی در افغانستان تا همین اکنون که در غرب بسر میبرد، ادبیات، هویت افغانستان، تاریخ و وقایع دیگر را در شعر خود ثبت نموده است. خانم حمیرا نکهت دستگیرزاده در 26 ثور 1339 در کابل چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدایی را از پدر و مادر خود فرا گرفته و دوره مکتب را در لیسه زرغونه به پایه اکمال رسانید بعد از فراغت مکتب، وارد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی کابل گردید.

داکتر حمیرا از ایام طفولیت علاقه خاص به سرایش شعر داشت از همین شوق و علاقه وی بود که در دوران درس خواندن به نوشتن برنامه های ادبی و ثبت برنامه های رادیو مصروف بود. در دهه 60 هجری بعد از فراغت نخستین ماموریت خود را در رادیو افغانستان آغاز نمود در آنجا نخست تهیه کننده برنامه های ادبی و هنری بود، که در طول همین وقت به مجله ژوندون و آواز نیز همکاری قلمی داشت. تا اکنون چهار مجموعه شعر وی اقبال چاپ یافته است.

شط آبی رهایی 1369
غزل غریب غربت 2003
به دور آتش و دریغ 2009
هیچ نتوان گفت در 50 سال 2011
آفتاب آواره 2011

تلخ در آتش
از سپیده لبریز
از پوست تا پوستر
کوچه های روشن ماه

داکتر حمیرا در طول فعالیت های ادبی خود تعداد زیادی جوایز هم به دست آورده است که از جمله جایزه شعر جوانان، جایزه شعر زنان، جایزه شعر فارسی، جایزه شعر انجمن ناصر خسرو بلخی و نشان ازادی را میتوان نام برد. شعر داکتر حمیرا یک تصویر از تاریخ عینی جامعه افغانستان را در اختیار خواننده گان قرار میدهد. به گفته های نقادان شعر و شاعری، در اولین مجموعه وی (شط ابی رهایی) تمام شعر های خانم حمیرا عاشقانه است.اما بر علاوه این مجموعه در تمام اشعار وی یک نوع سوز و درد نهفته است.

گزیده اشعارتابلو های اشعار