بی تو ای مونس جان تخت سلیمان چه کنم

ادامه مطلب

عایشه درانی

زندگینامه عایشه درانی عایشه درانی از زنان شاعر متولد کابل بوده که در عصر تیمورشاه درانی و پسران وی می‌زیست. در یکی از روزهای که…

ادامه مطلب

بی تو ای مونس جان تخت سلیمان چه کنم

بی تو ای مونس جان تخت سلیمان چه کنم عمر خضر ار بودم حشمت خاقان چه کنم با تو در دوزخ سوزان بتوان زیست مدام…

ادامه مطلب

چون از کمین سرما ترکان کمان گشادند

چون از کمین سرما ترکان کمان گشادند بر کوهسار کابل خفتان ز نقره دادند از بین لشکر دی هر دجله شد سلب پوش سیمین سلب…

ادامه مطلب

ای صاحب فضل لطف تو بسیار است

ای صاحب فضل لطف تو بسیار است کار من مستحق عجب دشوار است بکشا کره بسته ز کارم فتاح ذات تو کریم و قادر و…

ادامه مطلب

ساقی حدیث روح‌افزا می‌رود، بیا

ساقی حدیث روح‌افزا می‌رود، بیا جشن بهار و سیر و صفا می‌رود، بیا گسترده‌اند فرش زمرد به صحن باغ فراش‌های باد صبا می‌رود، بیا گل‌های…

ادامه مطلب

عمر بگذشته مرا یاد بسی می‌آید

عمر بگذشته مرا یاد بسی می‌آید کز نسیم سحری بوی کسی می‌آید دوش در خواب به امید وصالت رفتم مژدهٔ وصل چو بانگ جرسی می‌آید…

ادامه مطلب

مدح حضرت علی علیه السلام توسط عایشه درانی

مدح حضرت علی علیه السلام توسط عایشه درانی یا شاه نجف شیر خدا حیدر کرار ای محرم راز ازلی ، واقف اسرار هم حیدر هم…

ادامه مطلب

وصف این حسن خداداد کنم یا نکنم؟

وصف این حسن خداداد کنم یا نکنم؟ دل غمدیده خود شاد کنم یا نکنم؟ دل و دین برده ز من نرگس مستانه تو گلرخ! از…

ادامه مطلب

ساقی حدیث روح افزا می‌رود، بیا

ساقی حدیث روح افزا می‌رود، بیا جشن بهار و سیر و صفا می‌رود، بیا گسترده‌اند فرش زمرد به صحن باغ فراش‌های باد صبا می‌رود، بیا…

ادامه مطلب