هیچ است هیچ

هیچ است هیچ زنده گانی غیر خوبی های ما هیچ است هیچ ورنباشدهستی راصلح و صفا هیج است هیچ کارو بارِ مردمی بیرون شود ازراهِ…

ادامه مطلب

ای عشق

ای عشق! ای نهایت رنج و عذاب من ای آنکه مانده از تو نشان اضطراب من ای دوست از کنار منِ خسته دور شو دیگر…

ادامه مطلب

نماز من نمازِ عاشقانه‌ست

نماز من نمازِ عاشقانه‌ست دعای من دعای عارفانه‌ست نماز و روزه و ناز و نیایش برای دیدن رویش بهانه‌ست عبدالغفور آرزو

ادامه مطلب

ای به راهت دیده ما روز و شب در انتظار

ادامه مطلب

بس که شنیدی صفت روم و چین – سنایی غزنوی

ادامه مطلب

ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما – مولانا جلال الدین محمد بلخی

ادامه مطلب

مارا به غم عشق همان عشق علاج است – ابوالمعانی بیدل

ادامه مطلب

حاشا که من به موسم گل ترک می کنم – حافظ شیرازی

ادامه مطلب

ای زنده‌‌گی صدای مرا تا خدا ببر – خالده فروغ

ادامه مطلب

پای‌بست شرف از غیر ندارد طلبی – هلال فرشیدورد

ادامه مطلب

سحر می گفت بلبل باغبان را – علامه محمد اقبال

ادامه مطلب

رفت و غزلم چشم به راهش نگران شد – حامد عسکری

ادامه مطلب

دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش – الهام سامی

ادامه مطلب

در سمرقندم، هوایم بهتر است – شاعره رحیم جان

ادامه مطلب

شنیدم عشقری با یار میگفت جگرخونی چرا خاکت شوم یار – صوفی عشقری

ادامه مطلب

سحر می گفت بلبل باغبان را

ادامه مطلب

دلا نارائی پروانه تا کی – علامه محمد اقبال

ادامه مطلب

امشب به قصه دل من گوش می‌کنی فردا مرا چو قصه فراموش می‌کنی

ادامه مطلب

چه کنم نبود قسمت به وصال یار مارا

ادامه مطلب

نظم بلبل را چو خوانی دار از صدقش دعا

ادامه مطلب

در محیط دام بلبل آرزوی وصل چیست

ادامه مطلب

بلبل به بوی گل به چمن آشیانه ساخت

ادامه مطلب