Агар Шароб Хӯрӣ, Ҷуръае Фишон Бар Хок,

Агар шароб хӯрӣ, ҷуръае фишон бар хок, Аз он гуноҳ, ки нафъе расад ба ғайр, чӣ бок? Бирав, ҳар он чӣ ту дорӣ, бихӯр, дареғ…

ادامه مطلب

Айби Риндон Макун, Эй Зоҳиди Покизасиришт,

Айби риндон макун, эй зоҳиди покизасиришт, Ки гуноҳи дигарон бар ту нахоҳанд навишт. Ман агар некам, агар бад, ту бирав, худро бош, Ҳар касе он…

ادامه مطلب

Ба Теғам Гар Кушад, Дасташ Нагирам

Ба теғам гар кушад, дасташ нагирам В-агар тирам занад, миннатпазирам. Камони абрӯятро, гӯ, бизан тир, Ки пеши дасту бозуят бимирам! Ғами гетӣ гар аз поям…

ادامه مطلب

Бибурд Аз Ман Қарору Тоқату Ҳуш

Бибурд аз ман қарору тоқату ҳуш Бути сангиндили симинбаногӯш. Нигоре, чобуке, шанге, кулаҳдор. Зарифе, маҳваше, турке, қабопӯш. Зи тоби оташи савдои ишқаш Ба сони дег…

ادامه مطلب

Боғи Маро Чӣ Ҳоҷати Сарву Санавбар Аст

Боғи маро чӣ ҳоҷати сарву санавбар аст Шамшоди хонапарвари мо аз кӣ камтар аст? Эй нозанин санам, ту чӣ мазҳаб гирифтаӣ, К-ат хуни мо ҳалолтар…

ادامه مطلب

Булбуле Хуни Диле Хӯрду Гуле Ҳосил Кард,

Булбуле хуни диле хӯрду гуле ҳосил кард, Боди ғайрат ба садаш хор парешондил кард. Тӯтиеро ба хаёли шакаре дил хуш буд, Ногаҳаш сели фано нақши…

ادامه مطلب

Гарчи Мо Бандагони Подшаҳем,

Гарчи мо бандагони подшаҳем, Подшоҳони мулки субҳгаҳем. Ганҷ дар остину киса тиҳӣ, Ҷоми гетинамову хоки раҳем. Ҳушёри ҳузуру масти ғурур, Баҳри тавҳиду ғарқаи гунаҳем. Шоҳиди…

ادامه مطلب

Дар Аҳди Подшоҳи Хатобахши Ҷурмпӯш

Дар аҳди подшоҳи хатобахши ҷурмпӯш Ҳофиз қаробакаш шуду муфтӣ пиёланӯш. Сӯфӣ зи кунҷи савмаа бо пои хум нишаст, То дид мӯҳтасиб, ки сабӯ мекашад ба…

ادامه مطلب

Даст Дар Ҳалқаи Он Зулфи Дуто Натвон Кард,

Даст дар ҳалқаи он зулфи дуто натвон кард, Такя бар аҳди туву боди сабо натвон кард. Он чӣ саъяст ман андар талабат бинмоям, Ин қадар…

ادامه مطلب

Дилам Рамидаи Лӯливашест Шӯрангез,

Дилам рамидаи лӯливашест шӯрангез, Дурӯғваъдаву қаттолвазъу рангомез. Фидои пироҳани чоки моҳрӯён бод Ҳазор ҷомаи тақвову хирқаи парҳез Хаёли холи ту бо худ ба хок хоҳам…

ادامه مطلب

Дорам Аз Зулфи Сиёҳаш Гила Чандон, Ки Мапурс.

Дорам аз зулфи сиёҳаш гила чандон, ки мапурс. Ки чунон з-ӯ шудаам бе сару сомон, ки мапурс. Кас ба уммеди вафо тарки дилу дин макунод,…

ادامه مطلب

Ё Мабсиман Юҳокӣ Дурҷан Мина-Л-Лаолӣ,

Ё мабсиман юҳокӣ дурҷан мина-л-лаолӣ, Ё раб чӣ дархӯр омад гирдаш хати ҳилолӣ. Ҳоле хаёли васлат хуш медиҳад фиребам, То худ чӣ нақш бозад ин…

ادامه مطلب

Зи Дилбарам Кӣ Расонад Навозиши Қаламе

Зи дилбарам кӣ расонад навозиши қаламе Куҷост пайки сабо, гар ҳамекунад караме? Қиёс кардаму тадбири ақл дар раҳи ишқ. Чу шабнамест, ки бар баҳр мекашад…

ادامه مطلب

Кай Шеъри Тар Ангезад, Хотир, Ки Ҳазин Бошад,

Кай шеъри тар ангезад, хотир, ки ҳазин бошад, Як нукта дар ин маънӣ гуфтему ҳамин бошад. Аз лаъли ту гар ёбам ангуштарии зинҳор, Сад мулки…

ادامه مطلب

Лаъли Сероби Ба Хун Ташна Лаби Ёри Ман Аст,

Лаъли сероби ба хун ташна лаби ёри ман аст, В-аз паи дидани ӯ додани ҷон кори ман аст. Шарм аз он чашми сияҳ бодашу мижгони…

ادامه مطلب

Маро Аҳдест Бо Ҷонон, Ки То Ҷон Дар Бадан Дорам,

Маро аҳдест бо ҷонон, ки то ҷон дар бадан дорам, Ҳаводорони кӯяшро чу ҷони хештан дорам. Сафои хилвати хотир аз он шамъи Чигил ҷӯям. Фурӯғи…

ادامه مطلب

Мо Бад-Ин Дар На Паи Ҳашмату Ҷоҳ Омадаем,

Мо бад-ин дар на паи ҳашмату ҷоҳ омадаем, Аз бади ҳодиса ин ҷо ба паноҳ омадаем. Раҳрави манзили ишқему зи сарҳадди адам То ба иқлими…

ادامه مطلب

Муоширон, Зи Ҳарифи Шабона Ёд Оред,

Муоширон, зи ҳарифи шабона ёд оред, Ҳуқуқи бандагии мухлисона ёд оред. Ба вақти сархушӣ аз оҳу нолаи ушшоқ, Ба савту нағмаи чангу чағона ёд оред….

ادامه مطلب

Нест Касро Зи Каманди Сари Зулфи Ту Халос,

Нест касро зи каманди сари зулфи ту халос, Мекушӣ ошиқи мискину натарсӣ зи қасос. Ошиқи сӯхтадил то ба биёбони фано Наравад дар ҳарами ҷон, нашавад…

ادامه مطلب

Ошиқи Рӯи Ҷавоне Хушу Навхостаам

Ошиқи рӯи ҷавоне хушу навхостаам В-аз худо давлати ин ғам ба дуо хостаам. Ошиқу ринду назарбозаму мегӯям фош, То бидонӣ, ки ба чандин ҳунар оростаам….

ادامه مطلب

Рӯза Як Сӯ Шуду Ид Омаду Дилҳо Бархост,

Рӯза як сӯ шуду ид омаду дилҳо бархост, Май зи майхона ба ҷӯш омаду мебояд хост. Тавбаи зӯҳдфурӯшони гаронҷон бигузашт, Вақти шодиву тараб кардани риндон…

ادامه مطلب

Саломуллоҳи Мо Карра-Л-Лаёлӣ,

Саломуллоҳи мо карра-л-лаёлӣ, Ва ҷоватти-л-масонӣ ва-л-масолӣ. Ало водӣ-л-арокӣ ва ман алайҳо, Ва доран би-л-ливо фавқа-р-римолӣ. Дуогӯи ғарибони ҷаҳонам, Ва адъу би-т-тавотур ва-т-таволӣ. Ба ҳар манзил,…

ادامه مطلب

Сина Аз Оташи Дил Дар Ғами Ҷонона Бисӯхт,

Сина аз оташи дил дар ғами ҷонона бисӯхт, Оташе буд дар ин хона, ки кошона бисӯхт. Танам аз воситаи дурии дилбар бигудохт, Ҷонам аз оташи…

ادامه مطلب

Субҳи Давлат Медамад, Ку Ҷоми Ҳамчун Офтоб

Субҳи давлат медамад, ку ҷоми ҳамчун офтоб Фурсате беҳ з-ин куҷо ёбам, бидеҳ ҷоми шароб! Хона беташвишу соқӣ ёру мутриб базлагӯ, Мавсими айш асту даври…

ادامه مطلب

Ту Ҳамчу Субҳиву Ман Шамъи Хилвати Саҳарам,

Ту ҳамчу субҳиву ман шамъи хилвати саҳарам, Табассуме куну ҷон бин, ки чун ҳамесупарам. Чунин, ки дар дили ман доғи зулфи саркаши туст, Бунафшазор шавад…

ادامه مطلب

Хаме, Ки Абрӯи Шӯхи Ту Дар Камон Андохт,

Хаме, ки абрӯи шӯхи ту дар камон андохт, Ба қасди ҷони мани зори нотавон андохт, Набуд нақши ду олам, ки ранги улфат буд, Замона тарҳи…

ادامه مطلب

Хуш Омад Гул В-Аз Он Хуштар Набошад,

Хуш омад гул в-аз он хуштар набошад, Ки дар дастат ба ҷуз соғар набошад. Замони хушдилӣ дарёбу дарёб, Ки доим дар садаф гавҳар набошад. Ғанимат…

ادامه مطلب

Ҳар Киро Хоки Сари Кӯи Ту Маскан Бошад,

Ҳар киро хоки сари кӯи ту маскан бошад, Пеши ӯ гулшани фирдавс чу гулхан бошад. Гар ҷаҳон равшанӣ аз партави хуршед гирифт, Чашми ушшоқ ба…

ادامه مطلب

Ҷамолат Офтоби Ҳар Назар Бод!

Ҷамолат офтоби ҳар назар бод! Зи хубӣ рӯи хубат хубтар бод! Ҳумои зулфи шоҳиншаҳпаратро Дили шоҳони олам зери пар бод! Касе, к-ӯ бастаи зулфат набошад,…

ادامه مطلب

Чу Офтоби Май Аз Машриқи Пиёла Барояд,

Чу офтоби май аз машриқи пиёла барояд, Зи боғи орази соқӣ ҳазор лола барояд. Насим дар сари гул бишқанад кулолаи сунбул, Чу аз миёни чаман…

ادامه مطلب

Шоҳидон Гар Дилбарӣ З-Ин Сон Кунанд,

Шоҳидон гар дилбарӣ з-ин сон кунанд, Зоҳидонро рахна дар имон кунанд. Ҳар куҷо он шохи наргис бишкуфад, Гулрухонаш дида наргисдон кунанд. Эй ҷавони сарвқад, гӯё…

ادامه مطلب

Эй Нури Чашми Ман, Сухане Ҳаст, Гӯш Кун!

Эй нури чашми ман, сухане ҳаст, гӯш кун! Чун соғарат пур аст, бинӯшону нӯш кун! Дар роҳи ишқ васвасаи аҳриман басест, Пеш ову гӯши дил…

ادامه مطلب

Эй Шом, Ба Кӯи Мо Гузар Кун!

Эй шом, ба кӯи мо гузар кун! Эй субҳ, ба ҳоли мо назар кун! Дар зулмати шаб танам бифарсуд, Ё раб, шаби зулматам саҳар кун!…

ادامه مطلب

Агар Рафиқи Шафиқӣ, Дурустпаймон Бош!

Агар рафиқи шафиқӣ, дурустпаймон бош! Ҳарифи хонаву гармобаву гулистон бош! Шиканҷи зулфи парешон ба дасти бод мадеҳ, Магӯ, ки хотири ушшоқ, гӯ, парешон бош! Гарат…

ادامه مطلب

Атат Равоеҳу Ранд-Ил-Ҳимо Ва Зода Ғаромӣ,

Атат равоеҳу ранд-ил-ҳимо ва зода ғаромӣ, Фидои хоки дари дӯст бод ҷони гиромӣ! Паёми дӯст шунидан саодат асту саломат, Мани-л-мубаллеғу аннӣ ало суода саломӣ. Биё…

ادامه مطلب

Ба Мижгони Сияҳ Кардӣ Ҳазорон Рахна Дар Динам,

Ба мижгони сияҳ кардӣ ҳазорон рахна дар динам, Биё, к-аз чашми беморат ҳазорон дард барчинам. Ало, эй ҳамнишини дил ки ёронат бирафт аз ёд, Маро…

ادامه مطلب

Бигзор, То Зи Шореи Майхона Бигзарем,

Бигзор, то зи шореи майхона бигзарем, К-аз баҳри ҷуръае ҳама мӯҳтоҷи он дарем. Рӯзи нахуст чун дами риндӣ задему ишқ, Шарт он бувад, ки ҷуз…

ادامه مطلب

Бозову Дили Танги Маро Мӯниси Ҷон Бош

Бозову дили танги маро мӯниси ҷон бош В-ин сӯхтаро маҳрами асрори ниҳон бош! 3-он бода, ки дар майқадаи ишқ фурӯшанд, Моро ду-се соғар бидеҳу гӯ:…

ادامه مطلب

Гавҳари Маҳзани Асрор Ҳамон Аст, Ки Буд,

Гавҳари маҳзани асрор ҳамон аст, ки буд, Ҳуққаи меҳр бад-он мӯҳру нишон аст, ки буд. Ошиқон зумраи арбоби амонат бошанд, Лоҷарам чашми гуҳарбор ҳамон аст,…

ادامه مطلب

Гар Теғ Борад Дар Кӯи Он Моҳ,

Гар теғ борад дар кӯи он моҳ, Гардан ниҳодем, алҳукму лиллоҳ. Оини тақво мо низ донем, Лекин чӣ чора бо бахти гумроҳ? Мо шайху воиз…

ادامه مطلب

Дар Вафои Ишқи Ту Машҳури Хубонам Чу Шамъ,

Дар вафои ишқи ту машҳури хубонам чу шамъ, Шабнишини кӯи сарбозону риндонам чу шамъ. Рӯзу шаб хобам намеояд ба чашми ғампараст, Баски дар бемории ҳаҷри…

ادامه مطلب

Дерест, Ки Дилдор Паёме Нафиристод,

Дерест, ки дилдор паёме нафиристод, Нанвишт саломеву каломе нафиристод. Сад нома фиристодаму он шоҳи саворон Пайке надавониду саломе нафиристод. Сӯи мани ваҳшисифати ақлрамида, Оҳуравише, кабкхироме…

ادامه مطلب

Дил Саропардаи Муҳаббати Ӯст,

Дил саропардаи муҳаббати ӯст, Дида оинадори талъати ӯст. Ман, ки сар дарнаёварам ба ду кавн, Гарданам зери бори миннати ӯст. Туву тӯбиву мову қомати ёр,…

ادامه مطلب

Дорои Ҷаҳон, Нусрати Дин, Хусрави Комил,

Дорои ҷаҳон, нусрати дин, хусрави комил, Яҳё бинни Музаффар малики олиму одил. Эй, даргаҳи ислом паноҳи ту кушода, Бар рӯи замин равзанаи ҷону дари дил….

ادامه مطلب

Ё Раб, Ин Навгули Хандон, Ки Супурдӣ Ба Манаш,

Ё раб, ин навгули хандон, ки супурдӣ ба манаш, Месупорам ба ту аз чашми ҳасуди чаманаш. Гарчи аз кӯи вафо гашт ба сад марҳала дур,…

ادامه مطلب

Зи Кӯи Ёр Меояд Насими Боди Наврӯзӣ,

Зи кӯи ёр меояд насими боди наврӯзӣ, Аз ин бод ар мадад хоҳӣ, чароғи дил барафрӯзӣ. Чу гул гар хурдае дорӣ, худоро, сарфи ишрат кун,…

ادامه مطلب

Канори Обу Пои Беду Табъи Шеъру Ёре Хуш,

Канори обу пои беду табъи шеъру ёре хуш, Муошир дилбаре ширину соқӣ гулъузоре хуш. Ало, эй давлати толеъ, ки қадри вақт медонӣ, Гуворо бодат ин…

ادامه مطلب

Мабод Кас Чу Мани Хаста Мубталои Фироқ,

Мабод кас чу мани хаста мубталои фироқ, Ки умри ман ҳама бигзашт дар балои фироқ. Ғарибу ошиқу бедил фақиру саргардон, Кашида меҳнати айёму доғҳои фироқ….

ادامه مطلب

Маро Ба Риндиву Ишқ Он Фузул Айб Кунад,

Маро ба риндиву ишқ он фузул айб кунад, Ки эътироз бар асрори илми ғайб кунад. Камоли сирри муҳаббат бибин, на нуқси гуноҳ, Ки ҳар кӣ…

ادامه مطلب

Мо Беғамони Маст Дил Аз Даст Додаем,

Мо беғамони маст дил аз даст додаем, Ҳамрози ишқу ҳамнафаси ҷоми бодаем. Бар мо басе камони маломат кашидаанд, То кори худ зи абруи ҷонон кушодаем….

ادامه مطلب