تعينات جو پردو جيستائين

تعينات جو پردو جيستائين
تعينات جو پردو جيستائين آهي تيستائين شيخ ۽ برهمن جا جدا ترانه آهن. شيخ
جو دعوو برهمن جي سامهون ڪهڙو پيش ڪيان ۽ برهمن جو ڪهڙو گيت
شيخ کي ٻڌايان؟ تعين جو پردو جيڪڏهن وچ مان کڄي وڃي ته ٻنهي کي
حقيقت معلوم ٿي ويندي.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *