قایق را پارو باید زد

قایق را پارو باید زد
صخره ها را طی کرد
تا به جزیره چشمانت رسید
در محاصره آغوشت
قلبم می تپد
بلندی قامتت
لبخندت
کودک درونم را بیدار می‌کند
با اشتیاق
برای گرمی آغوشت
روز شماری میکردم
آمدنت خانه را چراغانی ساخت
از در و دیوار بوی عشق می بارد
در آغوشت زندگی زیباست

عاقله قریشی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *