وطنم! وصف زیبایی تو‌ آنقدر زیاد است

وطنم! وصف زیبایی تو‌ آنقدر زیاد است
که در سروده سپید من
نمی‌گنجد
بهترین واژه‌ها را باید نوشت
قشنگی‌ات!
کابوس سنگ‌ها را می‌شکند
آب و هوایت
بر قامت درختان سرود عشق می‌کارد
سکوت برگ!
چتری نوازشگری‌ست
بر عابران که
با لبخند کوه
صخره ها را بالا می‌روند
نشسته اند به تماشای انگشتان آب
دست از عکاسی بر نمی‌دارند
بر زیبایی وطنم !
جهان خیره مانده

عاقله قریشی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *