یاد تو آورم به هوایت جنون کنم

یاد تو آورم به هوایت جنون کنم
خود را به عشق بار دگر آزمون کنم
در گلشن ِ جوانی و اُمید های خویش
یک گلستان به وسعت صد دل فزون کنم
پرواز شوق تا به در کبریا برم
سیر و سفر به کارگهی بی ستون کنم
از تنگنای حادثه تا اوج عز و جا
شادی بخویش آورم و، غم نگون کنم
همچون هما به بخت همایون کنم یقین
در کهکشان و بزم قناعت سکون کنم
از قطره های اشک خود و جبهه سودنم
روز حساب من ز بهشت سر برون کنم
دارد بلوغ ِ حسن خرد، فکر و هوش من
خود را به جهل کی بتوانم زبون کنم
معشوقه ای تو بر من ِ محمود بعد ازاین
دل را شهید و دیده برای تو خون کنم

پنجشنبه ۷ سنبله ۱۳۹۲ هجری خورشیدی
که برابر میشود به ۲۹ آگست ۲۰۱۲ میلادی
سرودم
احمد محمود امپراطور
افغانستان
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *