نمود بار دگر قامت خمیده هلال

نمود بار دگر قامت خمیده هلال زهی خجسته که آمد بفال دولت دال فتاد ناخنه در چشم چرخ از مه نو شفق گشود از آن…

ادامه مطلب

شاه نجف که هر دو جهان در پناه اوست

شاه نجف که هر دو جهان در پناه اوست هرجا سری که هست همه خاک راه اوست با مهر شاه هست نشانی که چون سهیل…

ادامه مطلب

در خاک و خونم از غم چون لاله داغ بردل

در خاک و خونم از غم چون لاله داغ بردل دستم بگیر پایم بر آر از گل خالت میان ابرو هندوی مست کرده دستی بدوش…

ادامه مطلب

این چه روح افزا شراب و این چه سیمین ساغرست

این چه روح افزا شراب و این چه سیمین ساغرست چشمه خضرست یا آیینه اسکندرست جوهر روح است یا گیتی نما بگداختند شیره جان است…

ادامه مطلب

آن شهنشاهی که ملک دین مسخر ساخته

آن شهنشاهی که ملک دین مسخر ساخته آفتاب روی او عالم منور ساخته دست قدرت صیقل روی زمین آراسته تبع سلطان شاه اسماعیل حیدر ساخته…

ادامه مطلب

منت ایزد را که صنع او ز گل خار آورد

منت ایزد را که صنع او ز گل خار آورد خاک ما از قطره آبی پدیدار آورد از هوا در گنبد سرها صدایی افکند تا…

ادامه مطلب

شکر خدا که مژده راحت فرا رسید

شکر خدا که مژده راحت فرا رسید آن ارزو که داشت دل ما بما رسید آمد بهار زندگی و سبزه و نشاط گو خرش برآ…

ادامه مطلب

خط تو چون بردمید رونق عنبر شکست

خط تو چون بردمید رونق عنبر شکست سرو تو چون قد کشید قدر صنوبر شکست طره پرچین چرا مالش گوش تو داد نسترنت از چه…

ادامه مطلب

ایدل گدایی از کرم کار ساز کن

ایدل گدایی از کرم کار ساز کن خود را زمنت همه کس بی نیاز کن توحید چیست ترک تعلق ز هر چه هست یعنی بروی…

ادامه مطلب

آمد بهار و سبزه دمید و جهان خوشست

آمد بهار و سبزه دمید و جهان خوشست ساقی بیار می که زمین و زمان خوشست مطرب غزلسرای و حریفان ترانه گوی معشوقه در کنار…

ادامه مطلب

یارب اینخیمه یا گلستان است

یارب اینخیمه یا گلستان است یا نمودار چرخ گردان است دوخت نرگس بنقش او دیده یا در او چشم خلق حیران است گرد این خیمه…

ادامه مطلب

شاه نجف که گوهر بحر عنایتست

شاه نجف که گوهر بحر عنایتست چون بحر بیکران کرمش بی نهایتست با هر نبی که بود بمعنی رفیق بود سر نهان که میشنوی این…

ادامه مطلب

چو قتل اهل دل از غمزه تیر یار کند

چو قتل اهل دل از غمزه تیر یار کند مرا هلاک به شمشیر انتظار کند اگرچه خاک شدم چشم آن هنوزم هست که سرو قد…

ادامه مطلب

این نقد دل نثار شهیدان کربلا

این نقد دل نثار شهیدان کربلا چون خاک رهگذار شهیدان کربلا طوری که قدر و منزلتش از فلک گذشت سنگی است در مزار شهیدان کربلا…

ادامه مطلب

آمد عشور و خاطرم افکار کرده است

آمد عشور و خاطرم افکار کرده است درد حسین در دل ما کار کرده است کافر به مومن این نکند کان سگ یزید با خاندان…

ادامه مطلب

واحسرتا که دیده ز حسرت پر آب شد

واحسرتا که دیده ز حسرت پر آب شد در ماتم حسین علی دل کباب شد ای آسمان اگر در رحمت گشاده یی ظلم تو بر…

ادامه مطلب

شاه روشندل که ریزد خون دشمن بهر دوست

شاه روشندل که ریزد خون دشمن بهر دوست قرص خورشید فلک بهر کمر شمشیر اوست شاه اسماعیل حیدر آنکه در روز مصاف تیغ او بهر…

ادامه مطلب

تا خلافت بر بنی آدم ز حق تفضیل شد

تا خلافت بر بنی آدم ز حق تفضیل شد سکهٔ دولت به نام شاه اسمعیل شد چونخلیل بت شکن در عالم صورت به تیغ هرچه…

ادامه مطلب

ایدل ز سوز گریه جگر را کباب کن

ایدل ز سوز گریه جگر را کباب کن یاد از حسین تشنه بچشم پر آب کن تن خاک کن بمهر حسین و بیاد ده هر…

ادامه مطلب

آمد عشور و در همه ماتم گرفته است

آمد عشور و در همه ماتم گرفته است آه این چه ماتم است که عالم گرفته است ماه محرم آمد و بیگانه را چه غم…

ادامه مطلب

هر موی ابرویت مه عیدست ای پری

هر موی ابرویت مه عیدست ای پری شوخی تو کز هزار مه عید دل بری از خوی نازک تو که بیند به ماه عید گر…

ادامه مطلب

سرزدم از خواب صبحی کز نسیم عنبرین

سرزدم از خواب صبحی کز نسیم عنبرین شبنمی از عنبر اشهب نشستی بر زمین بادمیبردی بعالم فوج فوج و موج موج کاروان در کاروان منزل…

ادامه مطلب

تو شیر خدایی به یقین یا اسدالله

تو شیر خدایی به یقین یا اسدالله سر بیشه تو عرش برین یا اسدالله شیران جهان صید تو اند از ره معنی شیر فلکت صید…

ادامه مطلب

ای همنفس که میگذری بر مزار من

ای همنفس که میگذری بر مزار من زنهار یاد کن ز من و روزگار من نشکفته بود یک گلم از صد هزار گل ناگه بریخت…

ادامه مطلب

آن شهنشاهی که بحر لافتی را گوهر است

آن شهنشاهی که بحر لافتی را گوهر است شحنه دشت نجف شاه ولایت حیدرست جویبار ذوالفقار از آب رحمت پرورید گلشن هر دو سر ازان…

ادامه مطلب

هرگز کجا پیدا شود چون شکل قد یار من

هرگز کجا پیدا شود چون شکل قد یار من نخل از عرب سرو از عجم ترک از ختا ماه از ختن آن زلف و روی…

ادامه مطلب

سوار من که سرم باد گوی میدانش

سوار من که سرم باد گوی میدانش سر منست و سر زلف همچو گانش هزار یوسف مصری کمست اگر هردم فرو روند بفکر چه زنخدانش…

ادامه مطلب

تنم زبانه آتش ز سوز جان دارد

تنم زبانه آتش ز سوز جان دارد چه حاجت است بگفتن که خود زبان دارد چو تار چنگ دل من ضعیف شد از درد چنان…

ادامه مطلب

این چه فرخنده خیمه این چه سر است

این چه فرخنده خیمه این چه سر است آسمانی است کز زمین برخاست خانه راحتست و مامن عیش کعبه خلق یا بهشت خداست میخش از…

ادامه مطلب

الهی بسر دفتر حکمت الله

الهی بسر دفتر حکمت الله بنی آدم ایینه قدرت الله الهی بشمع جمال محمد که بر غیر زد آتش غیرت الله الهی بنور علی آنکه…

ادامه مطلب

منت ایزد را که بنمود از فلک دیگر هلال

منت ایزد را که بنمود از فلک دیگر هلال دیده ما دید عین عید را بر سر هلال مردم چشمم ز مژگان دراز انگشت وار…

ادامه مطلب

سلطان روم حمله چو بر خیل زنگ کرد

سلطان روم حمله چو بر خیل زنگ کرد زد افتاب تیغ و زمین لاله رنگ کرد درع ستاره شیر پلنگینه پوش چرخ زیر قبا نهفته…

ادامه مطلب

تبارک الله از خیمه این چه بستانست

تبارک الله از خیمه این چه بستانست که در نظاره او چشم عقل حیران است بگلستان چه زنی خیمه طرب ساقی بیار باده که این…

ادامه مطلب

ای گفته اسان تو با چرخ نیل رنگ

ای گفته اسان تو با چرخ نیل رنگ کاهسته باش تا نخورد شیشه ات بسنگ روی زمین ز تیغ تو آن موج خون زند کز…

ادامه مطلب

المنه لله که شب هجر سر آمد

المنه لله که شب هجر سر آمد خورشید من از مشرق مقصود برآمد ای بلبل مهجور چو گل باش شکفته کاینک گل خندان تو باز…

ادامه مطلب

ماه محرم است و شد دجله روان ز چشم ما

ماه محرم است و شد دجله روان ز چشم ما بهر حسین تشنه لب شاه شهید کربلا تشنه لبان روی بخاک و تن بخون ما…

ادامه مطلب

زهی به تیغ شجاعت گرفته عالم را

زهی به تیغ شجاعت گرفته عالم را حدیث جنک تو جان تازه کرد ستم را ابولمظفر منصور قاسم پرناک که جرعه نوشی جامت نمیسزد جم…

ادامه مطلب

بهار آمد و نخل روان ز عالم شد

بهار آمد و نخل روان ز عالم شد بهار خرم عالم خزان ماتم شد دریغ و درد که از سروران عالمگیر بیادگار یکی مانده بود…

ادامه مطلب

ای عکس از آفتاب ترا همبر آینه

ای عکس از آفتاب ترا همبر آینه کس را چه حد که تیز بیند در آینه چون عکس خود در آینه بینی و لب گزی…

ادامه مطلب

از جهان رفت آنکه مانندش درین عالم نبود

از جهان رفت آنکه مانندش درین عالم نبود شاه میداند که هرگز مثل او آدم نبود علم و حلم و دانش و لطف و مروت…

ادامه مطلب

مارا چراغ دیده خیال محمدست

مارا چراغ دیده خیال محمدست خرم دلی که مست وصال محمدست هرگز نبسته سایه او نقش بر زمین کی نقش بندد آنکه مثال محمدست مرغی…

ادامه مطلب

ز دود ظلمت ظلم از حضور حضرت شاه

ز دود ظلمت ظلم از حضور حضرت شاه گرفت روی زمین آفتاب دولت شاه کشیده سفره شاه است هر کجا بینی پر است مشرق و…

ادامه مطلب

تا آتش خور تافته برج سرطان را

تا آتش خور تافته برج سرطان را همچون شرر آتش زده ذرات جهان را خورشید جهان سوخت مگر کآتش دوزخ از چشمه خورشید برون کرده…

ادامه مطلب

ای جگر گوشه که پاک آمدی و پاک شدی

ای جگر گوشه که پاک آمدی و پاک شدی چشم من بودی و از چشم بدان خاک شدی بود پرواز بلندت هوس ایمرغ بهشت عالم…

ادامه مطلب

الله الله مگر اینواقعه خواب است و خیال

الله الله مگر اینواقعه خواب است و خیال که مرا بخت رسانید به معراج وصال یار خود آمد و احوال دلم دید که چیست که…

ادامه مطلب

کهن داغ جگر را تازه می‌سازد مگر لاله

کهن داغ جگر را تازه می‌سازد مگر لاله که از داغش دمادم می‌رود آتش به سر لاله ز بهر داغ سواد میکند فصدش حکیم دهر…

ادامه مطلب

رسید آن گل که می بخشد طراوت گلشن جان را

رسید آن گل که می بخشد طراوت گلشن جان را نسیمش برگرفت از خاک ره تخت سلیمان را عزیزان هر طرف پویان که یوسف سوی…

ادامه مطلب

به شکر حق که کند شکر حق ستایی را

به شکر حق که کند شکر حق ستایی را کسی چه شکر کند نعمت خدایی را چه کبریاست ندانم ز ملک تا ملکوت چه فسحت…

ادامه مطلب

ای جان همه جانها روح القدسی گویا

ای جان همه جانها روح القدسی گویا پنهان ز نظر اما در دیده جان پیدا در مکه و در یثرب شاهنشه ذو موکب در مشرق…

ادامه مطلب

آدمی مجموعه علم و حقیقت پروری است

آدمی مجموعه علم و حقیقت پروری است صورت زیبای او دیباچه صورتگری است حشمت خیل ملک با قدر آدم هیچ نیست شوکت شاهنشهی بیش از…

ادامه مطلب