کاش آشــیانه بـی یار نــبـود

کاش آشــیانه بـی یار نــبـود به آسمان شهر مان غبار نبود کاش نخبه‌گان حبس شده‌ای دِه محکوم به ظلمت بسیار نبود کاش ماهِ شبِ مان…

ادامه مطلب