امشب هوای گریه دارد خنده های من

امشب هوای گریه دارد خنده های من لبریز شد از خسته گی گیلاس چای من در جیب هایم سنگ باریده به جای سیب بن بست…

ادامه مطلب