در دم پیری شده فعل تو چون نی‌نی چرا؟

غزل در دم پیری شده فعل تو چون نی‌نی چرا؟ خورده‌ای انبار و حالا خوشه می‌چینی چرا؟ در جوانی خرمن زر بود نشیمنگاه تو، حالیا…

ادامه مطلب