به خداحافظی تلخ تو سوگند… نشد!

به خداحافظی تلخ تو سوگند… نشد!
که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

لب تو میوه ی ممنوع… ولی لبهایم
هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند.. نشد!

با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر
هیچکس… هیچکس اینجا به تو مانند نشد

هر کسی در دل من جای خودش را دارد
جانشین تو در این سینه خداوند نشد…

خواستند از تو بگویند شبی شاعر ها
عاقبت با قلم شرم… نوشتند: نشد!!

فاضل نظری

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *