مثل كوه هاى دريا شناوريم

مثل كوه هاى دريا شناوريم
منتظر نان که طعمه باشد
ماهى هاى بى خيال را نیستیم
محكم و استواريم
دنیای ما رنگارنگ است
با موج دریا بالا و پایین میرویم
دریا میداند دل ما چقدر توفانی است
و بازهم دل به دریا میزنیم
آزادی در رگ های ماست
ترسی نیست ما را از غرق شدن
مثل ماهی تنگ
ماهی سفره هفت سین
ماهی آکواریوم نیستیم
ما ماهی های آزاد
در مسیر آزادی شناوریم

عاقله قریشی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *