‍ چقدر چشم به راه تو نشستن سخت است

‍ چقدر چشم به راه تو نشستن سخت است
انتظار و پس از آن، پنجره‌بستن سخت است
به همین جرم که چشم و رخ ما زیبا نیست
قاب و آیینه و تصویر شکستن سخت است
رشتۀ دوستی و عشق جوان‌سالی را
وقت پیری همه یک‌باره گسستن سخت است
عشق آن شیر غیور است و تو یک جوجه‌غزال
بدو، ارچند از این مهلکه رَستن سخت است
خانه، بی‌رابطۀ عشق فروریختنی‌ست
زیر این سقفِ سرازیر، نشستن سخت است
یحیا جواهری
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *