‍ می‌ترسم از سیه‌دلی چشم‌های تو

‍ می‌ترسم از سیه‌دلی چشم‌های تو
از آسمان مخملی چشم‌های تو
دریاچهٔ نگاه تو را گزمه می‌کنند
این گاردهای ساحلی چشم‌های تو
من نیز غافلم که کجا می‌برد مرا
این گردش تسلسلی چشم‌های تو
بر ذوالفقار ابروی تو بوسه می‌زند
آن شاه‌بیت «یاعلی» چشم‌های تو
مهتاب روی شانهٔ موج است، دیدنی‌ست
تالاب‌های انزلی چشم‌های تو
یحیا جواهری
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *