محو کلماتم به زبانم همه عشق است

محو کلماتم به زبانم همه عشق است
این موج هوا نیست به جانم… همه عشق است
آخر به کجا می‌کشدم هیچ ندانم
اما سخن همسفرانم همه عشق است
من محو و تو در جلوه؛ چه دنیای قشنگی‌ست
جانم همه عشق است، جهانم همه عشق است
تو هر چه دلت خواست بگو، حرف دل من
گر با تو و گر با دگرانم همه عشق است
هر کس به دلش قصه‌گک و غصه‌گکی هست
من مثل خودم، راز نهانم همه عشق است
از گفتنِ «من عاشقتم» فایده‌یی نیست
دلباختهام سود و زیانم همه عشق است
از جنگ؛ اگر جنگ جهانی‌ست نترسم
چیزی که ازآن دل‌نگرانم همه عشق است
یحیا جواهری
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *