بنا به تئوري تكاملي چشم – سخنان طلایی بزرگان

بنا به تئوري تكاملي، چشم با تمام پيچيدگي و ظرافت، همانند ديگر ارگانيسم ها، نتيجه ي يك روند تكاملي است كه در اين روند، با گزينش طبيعي، ذره ذره بر ويژگي ها و ظرافت هايش افزوده شده است و مي شود. (ريچارد داكينز)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *