چه دردناك است همه چيز – سخنان طلایی بزرگان

چه دردناك است همه چيز، وقتي به مثابه ي انساني آگاه غرق در تفكر مي شويم و به عنوان موجودي انديشه ور دوباره ادراك در وجودمان گسترش مي يابد، به گونه اي كه در مي يابيم، مي دانيم! (فرناندو پسوا)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *