درباره‌ي مردم ستمگر چنين – سخنان طلایی بزرگان

درباره‌ي مردم ستمگر چنين مي‌گويم كه بيشتر آنها اگر در جواني گرفتار نشوند، در پايان كار، رسوا و روسياه مي‌شوند و در روزهاي پيري و بيچارگي مورد سبك‌داشت بيگانه و هم ميهن قرار مي‌گيرند. (افلاطون)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *