نجم العرفا حیدری وجودی

حيدري وجودي فرزند مولانا شفيع الله در سال ۱۳۱۸ خورشيدي دريکي از دهکده هاي زيباي طبعيت در دره پنجشير ديده به جهان گشود. نخست پاره بغدادي و قران مجيد را در مسجد در محضر آموزگاران آن وقت فراگرفت و در سال ۱۳۲۶ خورشيدي شامل مکتب ابتدايه رخه پنجشير شده و در پهلوي درس هاي مکتب بطور خصوصي يک سلسله کتابهاي فقهي مانند خلاصه، منيه ، قدوري ، کنز ، مختصر ، شرح لياس و شرح وقايه و غير ه را که همه به زبان عربي بودند نزد مدرسين مدرسه هاي وقت پنجشير خواندند و چند کتاب عقايد را نيز از کتاب هاي فارسي دري گلستان و بوستان شيخ سعدي و ديگر کتابها مثل مثنوي مولانا بلخ ، حافظ ، غزليات مولانا صاحب را همه در حد توان خويش مطالعه کرده بود. در صنف پنجم مکتب بود در رويا از اثر حادثه روحاني حالش دگرگون شد بعد از فراغت صنف ششم از اثرهمين دگرگوني حالش نتوانست به آموزش هاي رسمي ادامه بدهد. در اوايل سال ۱۳۳۳ خورشيدي به کابل آمد و در روز هاي نخست آمدنش به کابل به مناسب شعر و شاعري با حضرات چونان مولانا خسته صوفي عشقري، وشايق جمال آشنا شد. خسته و شايق در نقد سرود ه هايش توجه لازم مبذول داشتند. هنوز مغلوب الحال بود که در لوگر شامل خدمت زير بيرق شد. دوره عسکري اش شش سال دوام کرد. در سال ۱۳۴۳ در چوکات وزارت معارف انجمني بنام (انجمن شعراي افغانستان) تاسيس شده بود ايشان در ان انجمن بحيث محرر موظف شد و انجمن سه ماه دوام کردو بس. بعد از آنکه انجمن لغو شد از اول اسد ۱۳۴۳ تا حال که ۱۳۸۴ مسول بخش جرايد، و مجله کتابخانه عامه مي باشد. ناگفته ناند نخستين مصرع که در رويا ساخته شده چنين است.

چه بودي رو نمودي دلم بودي بيدلم کردي

کارهاي فرهنگي:
۱معاون کانون دوستداران مولانا
۲عضو موسسين بنياد فرهنگ افغانستان
۳رييس بنياد غزالي
۴رييس کانون فرهنگي سيمرغ

مقالات متفرق:
۱ـ تدوين غزلهاي ناب از واصل کابلي تا واصف باختري
۲ـ شرح اسرار خودي و رموز بي خودي محمدا قبال لاهوري که در اخبار مجاهد چاپ شده بود
۳ـ مقالات عرفاني در اخبار و مجلات چاپ شده
۴ـ تصحيح و مقدمه بر افلاک عشق، و دل نالان دفاتر شعر صوفي عشقري
۵ـ ترکيبات آثار نظامي گنجه اي
۶ـ تدريس مثنوي ، و غزليات بيدل ، به روز هاي دو شنبه و پنج شنبه

آثار چاپ شده
۱- عشق و جواني .. سال چاپ ۱۳۴۹
۲ ـ رهنماي پنجشير .. سال چاپ ۱۳۵۱
۳ ـ نقش اميد .. سال چاپ ۱۳۵۵
۴ ـ با لحظه هاي سبز بهار سال چاپ ۱۳۶۴
۵ ـ سالي در مدار نور که تا حال دو بار چاپ شده ۱۳۶۶
۶ ـ سايه معرفت که تا حال چهار بار چاپ شده
۷ ـ صور سبز صدا سال چاپ ۱۳۷۹
۸ ـ ميقات تغزل سال چاپ ۱۳۷۹
۹ ـ ارغنون عشق تا حال دو بار چاپ شده سال چاپ ۱۳۸۰
۱۰ ـ رباعيات و دوبيتي سال چاپ ۱۳۸۰
۱۱ ـ شکو قامت مقاومت سال چاپ ۱۳۸۱
۱۲ ـ غربت مهتاب سال چاپ ۱۳۸۳
۱۳ ـ لحظه هاي در آب و آتش سال چاپ ۱۳۸۳
۱۴- آواي کبود سال چاپ ۱۳۸۳

گزیده اشعارتابلو های اشعاراشعار در وصف نجم العرفا حیدری وجودی