عاقبت ابروی تو تاراج ایمان کرد و رفت

عاقبت ابروی تو تاراج ایمان کرد و رفت چشم مخمورت ز مستی غارت جان کرد و رفت کعبه دل را رخت بگداخت ویران کرد و…

ادامه مطلب

حلقه زنار شد تا زلف عنبرسای تو

حلقه زنار شد تا زلف عنبرسای تو خون مردم ریخت یکسر نرگس شهلای تو سرو و طوبی شد خجل از آن قد بالای تو ای…

ادامه مطلب

سرنوشت جبهه می‌دانیم نقش پات را

سرنوشت جبهه می‌دانیم نقش پات را قسمت تقدیر می‌خوانیم ما غم‌هات را باعث شور قیامت قامت رعنات را رونق بازار شکر خنده لب‌هات را نایب…

ادامه مطلب

چین ابرو خون چکاند مد احسان تو را

چین ابرو خون چکاند مد احسان تو را آب حیوان جان فشاند لعل مرجان تو را خضر بر کوثر نشاند خط ریحان تو را شرم…

ادامه مطلب

تا به باغ حسن نخل قامتت شد جلوه‌گر

تا به باغ حسن نخل قامتت شد جلوه‌گر شاخ طوبی گشت از بار خجالت پرثمر ز آتش غم سوخت قمری را سراپا بال و پر…

ادامه مطلب

مخمس نقیب خان طغرل احراری بر غزل ناظم

مخمس نقیب خان طغرل احراری بر غزل ناظم قماش ناله را با ناقه تمکین درا کردم فغان را سایبان محمل راه صدا کردم به آهنگ…

ادامه مطلب