من خلق کرده‌ام هدف زندگی خود

من خلق کرده‌ام هدف زندگی خود تنویرم از رسالت و رزمندگی خود بر ساز های نابِ دلم ضرب می زنم موسیقی ام قشنگ به سوزندگی…

ادامه مطلب