آسمانِ دلش غمی دارد، با نوای دوتار می‌رقصد

آسمانِ دلش غمی دارد، با نوای دوتار می‌رقصد مثلِ برگی به بادِ پاییزی٫ با تنِ بی قرار می‌رقصد شهر خاموش زیر پاهایش، غرق در فصل…

ادامه مطلب