ای نگین جم و تاج کی و اورنگ قباد

ای نگین جم و تاج کی و اورنگ قباد ای در دولت و کاخ شرف و درگه داد ای بهشتی که تو را کرده مه…

ادامه مطلب

چهارده بند ادیب الممالک در مراثی اهل البیت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین

چهارده بند ادیب الممالک در مراثی اهل البیت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین باد خزان وزید ببستان مصطفی پژمرد غنچه های گلستان مصطفی در…

ادامه مطلب

ایکه گیتی همه جسم است و تواش چون روحی

ایکه گیتی همه جسم است و تواش چون روحی عالم ملک سفینه است و تو دروی نوحی بسخن مرهم زخم کبد مجروحی آیت رحمت آن…

ادامه مطلب

حسبحال آذربایجان و خراسان هنگام تعدیات و بمباردمان سپاهیان روس تزاری

حسبحال آذربایجان و خراسان هنگام تعدیات و بمباردمان سپاهیان روس تزاری سحرگاهان که مهر عالم آرا ز طاق چرخ گردید آشکارا بسان گهر اندر تاج…

ادامه مطلب

ای بتاراج عقل و دین چالاک

ای بتاراج عقل و دین چالاک وی بتعذیب جان و دل بی باک مایه جور و فتنه و بیداد آفت عقل و دانش و ادراک…

ادامه مطلب

در اصفهان به اشارت قهرمان میرزای صارم الدوله که من‌بعد به سردار اعظم ملقب شده در هجو شیخ معروف به خن و خون گوید

در اصفهان به اشارت قهرمان میرزای صارم الدوله که من‌بعد به سردار اعظم ملقب شده در هجو شیخ معروف به خن و خون گوید گر…

ادامه مطلب

حشرات الارض بهارستان

حشرات الارض بهارستان هنگام بهار آمد هان ای حشرات الارض از لانه برون آیید افزوده به طول و عرض سازید ز یکدیگر نیش و دم…

ادامه مطلب

دوش در خواب یکی درگه عالی دیدم

دوش در خواب یکی درگه عالی دیدم گنبدی برتر ازین طاق هلالی دیدم قصری آراسته ز انواع لئالی دیدم هر طرف هشته در آن قصر…

ادامه مطلب

خطاب به آقای میرزا هادی حایری و گله از ابناء زمان

خطاب به آقای میرزا هادی حایری و گله از ابناء زمان ای در طریقت عشق بر خلق گشته هادی بدرالبدور گردون صدرالصدور نادی از بسکه…

ادامه مطلب