از بهار عشق و جواني بهره – سخنان طلایی بزرگان

از بهار عشق و جواني بهره بگير و باقي را هر چه هست به فرشته ي نيكوكاري واگذار؛ چرا كه زمان به زودي اين حقيقت را به تو خواهد آموخت كه در لانه ي سال پيش، مرغان بجاي نمانده اند! (هنري وادزورث لانگ‌فلو)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *